Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken vrije tijd

2019-108 Wob-besluit over de subsidieverstrekking aan het UCK

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus beslist op een Wob-verzoek van de ondernemingsraad van het UCK. In het Wob-verzoek…

2019-073 Wob-besluit over communicatie tussen de gemeente en meerdere rechtspersonen over evenementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van stichting behoud Lepelenburg en omgeving. In het…

2019-001 Wob-besluit over de evenementenkalender 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van de stichting. behoud Lepelenburg en omgeving. In…

2018-218 Wob-besluit over de kano aanlegplank naast de Herenbrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een stichting. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-216 Wob-besluit over getekende overeenkomst startplaats Vuelta

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om inzage…

2018-165 Wob-besluit over voorwaarden loting exploitatievergunning Passagiersschepen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op 23 januari 2019 een Wob-verzoek van Maak Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-189 Wob-besluit Memo over de stand van zaken Utrechts Centrum voor de Kunsten Nu en in de toekomst

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-109 Reactie op vragen over kosten ligplaatsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld. In…

2018-096 Ingetrokken Wob-verzoek over overzicht vergunningen passagiersschepen vanaf 13 personen

Een verzoeker heeft een Wob-verzoek ingediend over vergunningen voor passagiersschepen vanaf 13 personen en later weer ingetrokken. In onderstaande…

2018-081 Wob-besluit kunstwerk Sic Transit Gloria Mundi op het Neude

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van Moszkowicz Advocaten Utrecht. In het Wob-verzoek wordt…

Uw mening