Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie

6187060 Schriftelijk oordeel op een klacht over het incorrect optreden van een handhaver

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-316 Wob-besluit over de dienstregeling van de Uithoflijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-382 Wob-verzoek over de publieke bijdrage van de Gemeente Utrecht voor het project nu-connect

Een inwoner, heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek

2019-267 Wob-besluit over de onderbouwing van de economische noodzaak bij een omgevingsvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Wob-verzoek van Éres accountancy. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-243 Wob-besluit over de behandeling van bezwaarschriften

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-339 Wob-verzoek over toestemming over de overdracht van contractverplichtingen

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend. De verzoeker is gebeld door de gemeente en verteld wat de stand van zaken is. De verzoeker heeft het…

2019-184 Wob-besluit over de correspondentie over de behandeling van een Wob-verzoek van RTV Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-281 Wob-besluit over de documenten inzake een schadeclaim

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-279 Wob-besluit over ontslag wethouder Everhardt, benoeming locoburgemeester en benoeming opvolger wethouder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening