Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken werk en inkomen

2018-170 Wob-besluit over gegevens uitkeringen Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-175 Wob-besluit over subsidieaanvragen van stichting Huurders030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-204 Reactie op Wob-verzoek over woonkosten vermindering van bijstand

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om…

2018-155 Wob-besluit over de documenten omtrent de overeenkomst, voorwaarden en prestaties van The Colour Kitchen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2018  beslist op een Wob-verzoek van Mio Partner. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-168 Reactie op verzoek inzake dossier huisvesting en bijstand van een natuurllijke persoon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 een Wob-verzoek ontvangen van een rechtsvertegenwoordiger. In het Wob-verzoek…

2018-147 Wob-besluit over de aanvragen die gedaan zijn in het kader van de subsidietender Sociaal makelaarsschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van De Koning Vergouwen Advocaten. In het…

2018-157 Wob-besluit sociaalmakelijkaarschap 2019-2024 van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van Dock. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-154 Wob-besluit afbouwregeling Woonlastenfonds

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om…

2018-110 Reactie op Wob-verzoek overzicht gebruik bijstand

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Advocatenkantoor Schoonbrood.  In het Wob-verzoek…

2018-079 Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening