Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval

2019-226 Wob-besluit over wijziging afvalstoffenverordening met betrekking tot ongeadresseerd drukwerk

De gemeenteraad heeft op 26 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy van der Laan NV. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd…

2019-158 Wob-besluit over ondergrondse restafval containers Griftstraat en Bekkerstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-069 Wob-besluit over plaatsen Ondergrondse recycle- en afvalcontainers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-062 Wob-verzoek over afval Mariaplaats en Mariastraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-033 Wob-besluit over het nieuwe inzamelen van afval

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-036 Wob-besluit over de uitstoot van Co2 in verband met de bouw van de Galaxy Tower

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming namens de Klimaatpartij en…

2019-016 Wob-besluit over plaatsing ondergrondse afvalcontainer Biltstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-158 Reactie op Wob-verzoek over subsidieaanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Overvecht en kanaleneiland-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 september 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om…

2018-121 Wob-besluit naleving milieuwetgeving LPG-tankstation

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van de ouders van de kinderen in het kinderdagverblijf…

2018-112 Wob-besluit subsidieaanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Overvecht en kanaleneiland-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om…

Uw mening