Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken B en W

APV Gemeente Utrecht (geldende geconsolideerde versie met wijziging september 2018)

Er komen regelmatig berichten binnen dat via de Google zoekmachine verouderde regelgeving tussen de eerste zoekresultaten te voorschijn komt. Met...

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 42 van 2018

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

 

Overz...

2018-100 Wob-besluit totstandkoming coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van het AD Utrechts Nieuwsblad.  In het Wob-verzoek...

2018-083 Wob-besluit kosten dagvoorzitters

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-085 Wob-besluit migratieachtergrond ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-092 Reactie op vragen van Handhaving Nederland over geweld tegen handhavers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Handhaving Nederland.  In het Wob-verzoek worden...

2018-077 Wob-besluit niet gevonden omgevingsvergunningaanvraag kappen bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-047 Wob-besluit uitgifteovereenkomst Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten namens ORVA B.V..  In het...

2018-035 Wob-besluit aanbestedingsprocedure voor bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Van Doorne advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-012 Wob-besluit activiteiten, roerende en onroerende zaken in Nederland van republiek Kazachstan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van NautaDutilh. In het Wob-verzoek wordt om informatie...