Wob-verzoeken B en W

2020-0095 Zienswijzeprocedure City deal ondermijning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 februari 2020 een verzoek gekregen van Gemeente Amsterdam, om een zienswijze uit te brengen. Er…

2020-0063 Reactie op Wob-verzoek over de bezwaarschriftprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 januari 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

6732073 Schriftelijk oordeel op een klacht over grof taalgebruik medewerker van de gemeente Utrecht

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2019-200 Wob-besluit over een last onder dwangsom tapasrestaurant Ele

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-135 Zienswijze namens de gemeente over de Uithoflijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli gereageerd op een verzoek van de provincie Utrecht, om een zienswijze uit te brengen over…

    Hulp en contact Woo-verzoeken

    Telefoon

    14 030

    E-mail

    woo@utrecht.nl