Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken B en W

2018-100 Wob-besluit totstandkoming coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van het AD Utrechts Nieuwsblad.  In het Wob-verzoek...

2018-083 Wob-besluit kosten dagvoorzitters

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-085 Wob-besluit migratieachtergrond ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-092 Reactie op vragen van Handhaving Nederland over geweld tegen handhavers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Handhaving Nederland.  In het Wob-verzoek worden...

2018-077 Wob-besluit niet gevonden omgevingsvergunningaanvraag kappen bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-047 Wob-besluit uitgifteovereenkomst Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten namens ORVA B.V..  In het...

2018-035 Wob-besluit aanbestedingsprocedure voor bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Van Doorne advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-012 Wob-besluit activiteiten, roerende en onroerende zaken in Nederland van republiek Kazachstan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van NautaDutilh. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-013 Wob-besluit betaalde dienstverlening adviesbureau Necker van Naem

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...