Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken B en W

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 03 van 2020

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzic…

2019-200 Wob-besluit over een last onder dwangsom tapasrestaurant Ele

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-135 Zienswijze namens de gemeente over de Uithoflijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 juli gereageerd op een verzoek van de provincie Utrecht, om een zienswijze uit te brengen over…

2018-100 Wob-besluit totstandkoming coalitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van het AD Utrechts Nieuwsblad.  In het Wob-verzoek…

2018-083 Wob-besluit kosten dagvoorzitters

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om…

2018-085 Wob-besluit migratieachtergrond ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-092 Reactie op vragen van Handhaving Nederland over geweld tegen handhavers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Handhaving Nederland.  In het Wob-verzoek worden…

2018-077 Wob-besluit niet gevonden omgevingsvergunningaanvraag kappen bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting.  In het Wob-verzoek wordt…

2018-047 Wob-besluit uitgifteovereenkomst Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten namens ORVA B.V..  In het…

2018-035 Wob-besluit aanbestedingsprocedure voor bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Van Doorne advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om…

Uw mening