Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken B en W

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 27 van 2018

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzi...

2018-092 Reactiebrief op vragen van Handhaving Nederland over geweld tegen handhavers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Handhaving Nederland.  In het Wob-verzoek worden...

2018-077 Wob-besluit niet gevonden omgevingsvergunningaanvraag kappen bomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-047 Wob-besluit uitgifteovereenkomst Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Tomlow Advocaten namens ORVA B.V..  In het...

2018-035 Wob-besluit aanbestedingsprocedure voor bedrijfskleding inclusief reiniging en schoeisel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van Van Doorne advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-012 Wob-besluit activiteiten, roerende en onroerende zaken in Nederland van republiek Kazachstan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van NautaDutilh. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-013 Wob-besluit betaalde dienstverlening adviesbureau Necker van Naem

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-166 Wob-besluit nevenfuncties en tijdsbesteding burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Utrecht hebben op 16 november 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van...

2017-073 Ingetrokken Wob-verzoek integriteitsonderzoeken

De NCRV heeft een Wob-verzoek ingediend over integriteitsonderzoeken in verband met de naleving van de gedragscode integriteit gemeente-ambtenaren. ...

2017-085 Wob-besluit subsidieregisters vanaf 2007 en adressenbestand niet particuliere subsidieontvangers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Zeist. In het Wob-verzoek wordt om...