Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken B en W

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 12 van 2018

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

 

Over...

2017-166 Wob-besluit nevenfuncties en tijdsbesteding burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Utrecht hebben op 16 november 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van...

Overzicht Wob-verzoeken in behandeling bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht: week 45 van 2017

In het onderstaande overzicht kunt u zien welke Wob-verzoeken in behandeling zijn bij het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

Overzi...

2017-073 Ingetrokken Wob-verzoek integriteitsonderzoeken

De NCRV heeft een Wob-verzoek ingediend over integriteitsonderzoeken in verband met de naleving van de gedragscode integriteit gemeente-ambtenaren. ...

2017-085 Wob-besluit subsidieregisters vanaf 2007 en adressenbestand niet particuliere subsidieontvangers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Zeist. In het Wob-verzoek wordt om...

2017-087 Besluit buiten behandeling stellen Wob-verzoek afwijkende burgers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van inwoner van Amsterdam.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-065 Wob-besluit aantal Wob-verzoeken in periode 2014-2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Rotterdam.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-084 Reactiebrief over aantal bezwaar- en beroepschriften Werk en Inkomen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juni 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van 1legal.  In het Wob-verzoek worden vragen...