Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie

2020-0439 Reactie op een Wob-verzoek over het beleid inzake Zwarte Piet in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over…

2020-0435 Wob-verzoek over jaarlijkse afdrachten buitenreclame in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0417 Wob-besluit over het percentage medewerkers met een migratie-achtergrond

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0412 Wob-besluit over de geheimhoudingsprocedure en geheimhouding

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0412 Wob-besluit over openbaarmaking van informatie inzake de geheimhoudingsprocedure en geheime documenten.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een journalist. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0348 Reactie op Wob-verzoek over kosten vergaderlunches bij de gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

7097930 Schriftelijk oordeel op een klacht over een eerdere klacht van meer dan een jaar geleden

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0002 Wob-besluit over de werkwijze van Stichting Oosterspoorbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0165 Wob-besluit over voorwaarden nevenactiviteiten ambtenaren gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0181 Wob-besluit over alle gegevens en alle correspondentie van en naar derden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…