Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie

7097930 Schriftelijk oordeel op een klacht over een eerdere klacht van meer dan een jaar geleden

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0002 Wob-besluit over de werkwijze van Stichting Oosterspoorbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0165 Wob-besluit over voorwaarden nevenactiviteiten ambtenaren gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0181 Wob-besluit over alle gegevens en alle correspondentie van en naar derden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0022 Wob-besluit over de gecoördineerde overheidscontroles van 2012 tot en met 2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0039 Verkeerd doorgeleid Wob-verzoek over de WOZ-waarde en verminderde factoren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 december 2019 een doorgeleid Wob-verzoek ontvangen van Bartels consultancy. Dit Wob-verzoek is…

2020-0040 Wob-besluit over communicatie tussen Gemeente Utrecht en de Hema, met betrekking tot conflicten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0062 Wob-verzoek over de hoogte van de kosten van leges bij een kapvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0023 Wob-verzoek over de procedure rondom een entresol op Ledig Erf Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0004 Wob-verzoek over een eerder ontvangen stuk inzake de horeca in Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 januari 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…