Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie

2019-004 Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-200 Reactie op verzoek over inzage van eigen dossier over uitschrijving als ingezetene

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2018 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-162 Wob-besluit omtrent de afvloeiingsregelingen en de ongewenste gedragingen binnen de gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-184 Reactie op Wob-verzoek over Europese subsidies

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Volt Nederland. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-179 Wob-besluit over de regels met betrekking tot het anonimiseren van stukken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-174 Wob-besluit inzake de jaarlijkse verantwoording integriteitsbeleid & gedragscode

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-149 Ingetrokken Wob-verzoek samenstelling van de Straatcommissie

RTV Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek

2018-116 Wob-besluit duurzaamheid gemeentelijk wagenpark

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van IQ Dosing. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-099 Ingetrokken Wob-verzoek toewijzing huisvesting school

De Stichting Islamitisch Onderwijs heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken toen met de toewijzing van de leegstaande lokalen van de...

2018-061 Reactie op Wob-verzoek onderzoeksrapportage funderingen Paushuize

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Amersfoort.  In het Wob-verzoek...