Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie

2021-0592 Wob-verzoek over openbare verlichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2021 geinformeerd over een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt…

2021-0574 Wob-besluit over de afspraken tussen Rabobank en VTH inzake handhaving bewoning.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0382 Wob-besluit over het Ronald McDonald Huis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0678 Wob-besluit over vergunning renovatie rechtbank

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht…

2021-0504 Wob-verzoek voormalige bestemmingsplannen Gageldijk 103a

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de…

2021-0505 Wob-besluit over grondruiling met Jaarsbeurs

De gemeenteraad heeft op 2 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om openbaarmaking van de…

2021-0636 Wob-besluit over negatief advies Toetseam inzake plaatsing noodlokaal Maliebaan 56

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0501 Wob-besluit over openbare verlichting

In dit Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de lantaarnpalen in de gemeente Utrecht en de daarbij horende stukken. Aangezien dit verzoek al…

2021-0499 Wob-besluit over openbare verlichting

In dit Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbare verlichting en lantaarnpalen in de gemeente Utrecht en de daarbij behorende stukken.…

2021-0498 Wob-besluit openbare verlichting

In dit Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over openbare verlichting en lantaarnpalen in de gemeente Utrecht en de daarbij behorende stukken.…