Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie - Pagina 2 van 6

2019-418 Wob-besluit over de sloop van de flats van Mitros rondom de Rooseveltlaan en Trumanlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-432 Wob-besluit over communicatie van de burgemeester op Radio 1 op 19 maart 2019

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-410 Wob-besluit over werkzaamheden aan de keldermuur Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van Clairefort advocaten. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-428 Wob-besluit over het besluit lagere vaststelling van een subsidie toevoegen woonruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van FDJ advocaten. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-312 Wob-besluit over fouten op het Joods monument

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

6187060 Schriftelijk oordeel op een klacht over het incorrect optreden van een handhaver

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2019-384 Wob-besluit over de aanbesteding inhuur van personeel vastgoedexploitatie inclusief poolbeheer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-316 Wob-besluit over de dienstregeling van de Uithoflijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-382 Wob-verzoek over de publieke bijdrage van de Gemeente Utrecht voor het project nu-connect

Een inwoner, heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande link kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek