Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie - Pagina 3 van 6

2019-184 Wob-besluit over de correspondentie over de behandeling van een Wob-verzoek van RTV Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-281 Wob-besluit over de documenten inzake een schadeclaim

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-279 Wob-besluit over ontslag wethouder Everhardt, benoeming locoburgemeester en benoeming opvolger wethouder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-223 Wob-besluit over automatiseringscontracten Microsoft, Oracle en ServiceNow

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-210 Wob-besluit over de communicatie tussen de gemeente Utrecht en Shinto Labs

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van JP Juristen. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-176 Wob-besluit over de herplant plicht bomenkap

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek…

2019-152 Wob-besluit over huurgeschil De Utrechtse Bazaar

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-187 Wob-verzoek over overzicht Wob verzoeken veelvrager

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-162 Zienswijze namens de gemeente over inzet social media monitoring tools in projecten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2019 gereageerd op een verzoek van TNO, om een zienswijze uit te brengen. Er wordt…

2019-147 Wob-besluit over aanbesteding schadeherstel en spuiten gemeentelijke voertuigen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 julie 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening