Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie - Pagina 4 van 6

2019-006 Wob-besluit over cijfers sociale advocatuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Kuijper Advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om…

2019-004 Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-203 Wob-besluit over beslistermijnen op aanvragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt documenten…

2018-207 Wob-besluit over spendanalyses naar aanbestedingsprocedures en claims na aanbestedingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-209 Wob-besluit over legeskosten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een Minder Leges.nl. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-153 Wob-besluit over Smart City Projecten gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-187 Reactie op Wob-verzoek over geweigerde aanvragen voor ontheffing van de Zondagswet en aanvragen om evenementenvergunning

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Praktijk voor Bestuursrecht.In het…

2019-004 Wob-besluit over de kosten van de gemeente wegens de financiering van de civiele (smaad)procedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt…

2018-200 Reactie op verzoek over inzage van eigen dossier over uitschrijving als ingezetene

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november 2018 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-162 Wob-besluit omtrent de afvloeiingsregelingen en de ongewenste gedragingen binnen de gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 november 2018 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening