Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie - Pagina 4 van 6

2019-116 Wob-besluit over integriteitsschendingen ambtenaren gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-110 Wob-besluit over beleid betaalde advertenties op social media accounts

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-087 Wob-besluit over intrekkingsbesluit omzettingsvergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van de Volksbank. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-130 Wob-besluit over cijfers aangaande fraude met brondocumenten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-117 Wob-besluit over De Grote Catacomben

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juni 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-179 Wob-besluit over correspondentie tussen de medezeggenschapsraad UCK en de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 augustus beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-112 Wob-besluit over het protocol aanpak document en identiteitsfraude

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-093 Reactie op een Wob-verzoek over kandidaatslijsten gemeenteraadsverkiezingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-065 Wob-besluit over de restauratie molen Rijn & Zon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-020 Wob-besluit over de bomenparagraaf

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt om…

Uw mening