Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken bestuur en organisatie - Pagina 5 van 6

2019-093 Reactie op een Wob-verzoek over kandidaatslijsten gemeenteraadsverkiezingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 mei 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-065 Wob-besluit over de restauratie molen Rijn & Zon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-020 Wob-besluit over de bomenparagraaf

Het college van burgemeester en wethouders heeft op datum beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-058 Wob-besluit over zienswijzen verkoop woningen en fusie instellingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-055 Wob-besluit over subsidieaanvragen Huurders030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-054 Wob-verzoek over subsidieaanvragen en beslissingen stichting Huurders030

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-090 Wob-verzoek over de keuze advocatenkantoor AKD

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-046 Wob-besluit over inrichting van de weg bij winkelcentrum De Gaard

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een rechtspersoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-048 Wob-besluit over uitbreiding erfpacht Bekkerstraat 141

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-060 Wob-besluit over beroep- en bezwaarschriften VTH

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening