Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval - Pagina 2 van 2

2017-130 Wob-besluit berekeningen Co2

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van de binnenstad.  In het Wob-verzoek...

2017-143 Wob-besluit meldingen volle afvalcontainer Koppestokstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 september 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-071 Wob-besluit duurzame energieplannen in Rijnenburg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 augustus 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-069 Wob-besluit correspondentie met groep Rijne-energie

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 augustus 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-095 Wob-besluit handhaving houtrookoverlast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2017 beslist op een Wob-verzoek van kenniscentrum houtrookoverlast.  In het Wob-verzoek...

2017-070 Wob-besluit invulling project Nederland Schoon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van AVRO-TROS.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-077 Wob-besluit luchtkwaliteitsgegevens monitoring CO-2 uitstoot van de jaren 2014-2016

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming namens Stichting Stop...

2017-086 Besluit buiten behandeling stellen Wob verzoek of vragen over controles bedrijven Wet Milieubeheer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juli 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Maarssen.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-090 Reactie op verzoek verstrekken van EPC berekeningen diverse postcodegebieden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juni 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt namens de...