Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval

2018-121 Wob-besluit naleving milieuwetgeving LPG-tankstation

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van de ouders van de kinderen in het kinderdagverblijf...

2018-112 Wob-besluit subsidieaanvraag proeftuin aardgasvrije wijken Overvecht en kanaleneiland-Zuid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-051 Wob-besluit duurzame energieprojecten in Rijnenburg en Reijerscop

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoners van Nieuwegein.  In het Wob-verzoek...

2018-101 Ingetrokken Wob-verzoek over nieuwe wijze afvalinzameling Tuindorp en Tuindorp Oost

Een inwoner van Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend over de nieuwe wijze van afvalinzameling in de wijken Tuindorp en Tuindorp Oost en later weer...

2018-053 Wob-besluit handhaving hondenpoep

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-093 Wob-besluit Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning milieu RUD oud papieropslag Sophialaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van NIPA Milieutechniek b.v.. Het verzoek is tevens...

2018-005 Wob-besluit meetgegevens roet milieuzone

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2018 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming.  In het Wob-verzoek...

2017-203 Wob-besluit interne communicatie over klachten over niet legen van afvalcontainers Zuiderburcht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Vleuten.  In het Wob-verzoek wordt...

2017-189 Wob-besluit geregistreerde meldingen met zaaknummers van jaren 2014-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting tegen Overlast i.o..  In het...

2017-183 Wob-besluit aangifte illegale kap bomen Groenedijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november 2017 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt...