Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval - Pagina 2 van 5

2021-0171 Wob-besluit over metingen geluid en trilling Kruisvaartkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0117 Wob-besluit over de ondergrondse glascontainer aan de Zevenwouden te Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om inzage…

2020-0945 Wob-besluit over verzoek aansluitplicht stadswarmtenet Eneco.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Eteck. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-1027 Wob-besluit over ondergrondse containers Rijnsweerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2021-0169 Wob-verzoek over aangevraagde omgevingsvergunningen naleving herplantplicht van de Utrechtse Bomenstichting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 maart 2021 gereageerd op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek…

2020-0925 Wob-besluit over het ten onrechte aanleggen van een kunstgrasveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0665 Gemeentelijke reactie op verzoek om zienswijze Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 september 2020 gereageerd op een verzoek van het ministerie van Infractructuur en Waterstaat,…

2020-0416 Wob-besluit informatie betreffende het cassatieberoep i.v.m. wijziging afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy Van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0415 Wob-besluit over cassatieberoep i.v.m. wijziging afvalstoffenverordening

De gemeenteraad heeft op 4 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy Van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over de…

2020-0433 Wob-besluit over de bomenkap Sportpark Vechtzoom

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Bomenstichting. In het Wob-verzoek wordt…