Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval - Pagina 3 van 5

2020-0488 Wob-besluit over onderzoek aslast van gemeentelijke reinigingsvoertuigen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Wijn en Stael advocaten. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0548 Wob-besluit over ondergrondse perscontainers

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van Q Core Solutions. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0557 Wob-besluit over 'Het Nieuwe Inzamelen' (HNI) 1e Daalsedijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van HKK Solutions. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0484 Reactie op Wob-verzoek bewijsstukken van ophalen grofvuil

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd…

2020-0290 Wob-verzoek over de communicatie inzake de herinrichting van de Tolsteegbarrière

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over communicatie tussen interne en externe partijen inzake het renovatieplan van…

7028998 Schriftelijk oordeel op een klacht over een ondergrondse afval inzamelplek

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0283 Wob-besluit over ORAC’s Wittevrouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om diverse…

2020-0134 Wob-besluit over de saneringslocatie “Bloemstraat/Wagenstraat” te Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0135 Wob-besluit over het aanleggen ondergronds containerpark Nicolaasdewarsstraat-Wijde Doelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

6964739 Schriftelijk oordeel op een klacht over afval naast inwerpzuilen van ondergrondse afvalcontainers aan de Afrika- en Amerikalaan

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…