Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval - Pagina 4 van 5

2020-0154 Zienswijzeprocedure van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 een verzoek gekregen van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. om…

2019-395 Wob-besluit over het in uit rijden van Utrecht buiten de venstertijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-302 Wob-besluit over een milieuvergunning voor Indusdreef 5 en Gangesdreef 10

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-383 Wob-besluit over boetes in verband met het plaatsen van afval naast de vuilcontainer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-245 Wob-besluit over een lijst van projecten die getroffen worden door de PAS-uitspraak

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om…

6193559 Schriftelijk oordeel op een klacht over het gemeentelijk beleid voor het inzamelen van afval

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2019-227 Wob-besluit over second opinion De Trip B.V

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Van Iersel-Luchtman Advocaten. In het Wob-verzoek…

2019-181 Wob-besluit over de uitgevoerde inspecties op de afvalcontainers van Lucy Lou Taco & Tequilla in de Lange Koestraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-205 Wob-besluit over het wijzigen afvalstoffenverordening

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van Kennedy van der Laan. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-173 Wob-besluit over convenant en vergunningen Douwe Egberts

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 oktober beslist op een Wob-verzoek van Greenberg Traurig. In het Wob-verzoek wordt om…