Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken milieu en afval - Pagina 4 van 6

2020-0290 Wob-verzoek over de communicatie inzake de herinrichting van de Tolsteegbarrière

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over communicatie tussen interne en externe partijen inzake het renovatieplan van…

7028998 Schriftelijk oordeel op een klacht over een ondergrondse afval inzamelplek

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0283 Wob-besluit over ORAC’s Wittevrouwen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om diverse…

2020-0134 Wob-besluit over de saneringslocatie “Bloemstraat/Wagenstraat” te Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0135 Wob-besluit over het aanleggen ondergronds containerpark Nicolaasdewarsstraat-Wijde Doelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

6964739 Schriftelijk oordeel op een klacht over afval naast inwerpzuilen van ondergrondse afvalcontainers aan de Afrika- en Amerikalaan

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0154 Zienswijzeprocedure van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 februari 2020 een verzoek gekregen van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. om…

2019-395 Wob-besluit over het in uit rijden van Utrecht buiten de venstertijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-302 Wob-besluit over een milieuvergunning voor Indusdreef 5 en Gangesdreef 10

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2019-383 Wob-besluit over boetes in verband met het plaatsen van afval naast de vuilcontainer

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

Hulp en contact Wob-verzoeken

Telefoon

14 030 

E-mail

wob@utrecht.nl