Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken veiligheid - Pagina 3 van 3

2018-073 Reactie op Wob-verzoek adres hennipkwekerij Koldijksterraklaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juni 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van De Volksbank.  In het Wob-verzoek wordt om…

2018-009 Wob-besluit aankoop panden Hardebollenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Uw mening