Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken verkeer

2018-048 Wob-besluit speed pedelec

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van IJsselstein  In het Wob-verzoek wordt...

2018-087 Ingetrokken Wob-verzoek verkeersovertreding

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend, kort daarna bericht dat het Wob-verzoek overhaast is gedaan en weer ingetrokken. In onderstaande links...

2018-020 Wob-besluit ontsluiting verkeer via busbaan Amethistweg/Brennerbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-017 Wob-besluiten parkeren buitenburcht Vleuten

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Vleuten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-025 Wob-besluit correspondentie tussen de gemeente Utrecht en de provincie Utrecht over de Uithoflijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 april 2018 beslist op een Wob-verzoek van het Algemeen Dagblad.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-187 Buiten behandeling stelling Wob-verzoek handhaving stilstaan op rijbaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-011 Wob-besluit verkeersstudie Oostpoort

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-040 Wob-besluit vergaderstukken over thema mobiliteit van de Utrecht 10 vergadering van 21 februari 2018

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-185 Reactie op Wob-verzoek over het aantal naheffingsaanslagen parkeerbelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 maart 2018 gereageerd op een door de BghU aan ons doorgeleid Wob-verzoek van Appjection B.V..  ...

2017-201 Ingetrokken Wob-verzoek parkeren Papendorp

Stichting Capaciteitsorgaan voor Medische en Tandheelkundige Vervolgopleidingen heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken na...