Woo-verzoeken verkeer

2023-0543 Woo-besluit cijfers ongelukken voor en na herinrichting kruising busbaan Vleuterweide en Zuiderburght

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 januari 2024 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0491 Woo-besluit verkeersbesluiten betreft kruising Platolaan en Weg tot de Wetenschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 oktober en 28 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek…

2023-0789 Woo-besluit ontwerpbestemmingsplan Papendorp en Groenewoud

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 december 2023 beslist op een Woo-verzoek van Advcocaten van van Riet. In het Woo-verzoek wordt…

2023-0768 Woo-besluit defecte parkeerautomaten Croeselaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 decmber 2023 beslist op een Woo-verzoek een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0374 Woo-besluit stukken verkeersbesluit intrekking afsluiting Zeedijk en verkeersmaatregelen Votulast

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0567 Woo-besluit onttrekking van parkeerstrook Wilheminapark aan openbaarheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0541 besluitvorming over parkeren de Nieuwe Defensie in bestemmingsplannen en omgevingsvergunningaanvragen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. Daarnaast heeft het college van…

2023-0785 Woo-besluit aanwijzingsbesluit deelautoparkeerplaatsen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om…

2023-0764 Woo-besluit inspraakreactie op betaald parkeren

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2023 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2023-0752 Woo-besluit verkeerstelling Jan Wolkerssingel en Dirck Hoetweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 oktober 2023 beslist op een Woo-verzoek van een burger. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl