Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken verkeer

2018-108 Wob-besluit Totstandkoming besluit weren van snorfiets in de binnenstad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 juli 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-075 Wob-besluit ongeval fietser Berlijnplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2018 beslist op een Wob-verzoek van CZ Verzekeringen.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-065 Wob-besluit handhaving verkeersovertredingen wijk Kanaleneiland

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-104 Reactie op Wob-verzoek behoefteonderzoeken openbaar vervoer Lombok en Hoograven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-050 Wob-besluit herinrichting Griftstraat en omgeving

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-103 Reactie op Wahv-verzoek over parkeerboetedossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 juni 2018 een door het CJIB doorgeleid Wahv-verzoek ontvangen van Berlinger Advocaten Uit...

2018-102 Vragen naar aanleiding van informatie en mogelijk nieuw Wob-verzoek over verhuur terrein Burchten en voldoen aan parkeernormen Vleuterweide

Het college van burgemeester en wethouders heeft medio juli naar aanleiding van vragen over verstrekte informatie die niet de vragen beantwoord...

2018-107 Reactie op Wob-verzoek naheffingsaanslag parkeerbelasting

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juli 2018 gereageerd op een als Wob-verzoek binnengekomen Wahv-verzoek.  In het Wob-verzoek...

2018-048 Wob-besluit speed pedelec

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van IJsselstein  In het Wob-verzoek wordt...

2018-087 Ingetrokken Wob-verzoek verkeersovertreding

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend, kort daarna bericht dat het Wob-verzoek overhaast is gedaan en weer ingetrokken. In onderstaande links...