Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken verkeer - Pagina 3 van 7

2019-409 Reactie op een Wob-verzoek over de parkeerboetes op de Dirck Zuylenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-217 Wob-besluit over het exclusieve gebruik van de parkeerplaatsen bij De Helling

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internet Courant (DUIC). In het…

2019-153 en 154 Wob-besluit over parkeerterrein businesspark Papendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 november 2019 beslist op twee Wob-verzoeken van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-253 Wob-besluit over de plaatsing van parkeerborden E9 op het Jansveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-249 Wob-besluit over antwoorden op technische vragen herontwikkeling Dirk Hoetweg 5

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-218 Wob-besluit over het verkeersonderzoek Jan Wolkerssingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-215 Wob-besluit over kosten verkeersremmende maatregelen Derde Oosterparklaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-155 Wob-besluit over mobiliteitshub Papendorp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-127 Wob-besluit over het betaald parkeren in de Raoul Wallenberglaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-150 Wob-besluit over second opinion juridisch advies aan de raad over het parkeren op P1 Vleuterweide

De gemeenteraad heeft op 12 september 2019 beslist op een door het college doorgeleid Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…