Wob-verzoeken verkeer - Pagina 5 van 12

2020-0771 Wob-besluit over verzoek aangenomen Raadsvoorstel A105

De gemeenteraad heeft op 13 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over stukken…

2020-0546 Wob-besluit over verkeersveiligheid heringerichte singels

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0547 Wob-besluit over voetgangersgebied Oudegracht tussen Hamburgerbrug en Smeebrug

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0520 Wob-besluit over onderzoek naar Utrechtse fietsverbindingen, -bruggen en -tunnels

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0434 Wob-besluit over verkeersbewegingen en -metingen Blauwkapelseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0441 Wob-besluit over ontheffingen laden en lossen Domplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0528 Wob-verzoek aantal boetes foutparkeerders Kanaalstraat/Damstraat periode 2018-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0450 Wob-besluit over de onveilige verkeerssituatie rond de Weg tot de Wetenschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bartels consultancy. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0545 Reactie op Wob-verzoek over het plaatsen van een parkeerbord op het trottoir

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0358 Wob-besluit over de alternatieve routes rond het fietspad aan de Cicerolaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl