Openbaar gemaakte informatie na Wob- en Woo-verzoeken Wob-verzoeken verkeer - Pagina 5 van 12

2020-0520 Wob-besluit over onderzoek naar Utrechtse fietsverbindingen, -bruggen en -tunnels

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0434 Wob-besluit over verkeersbewegingen en -metingen Blauwkapelseweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0441 Wob-besluit over ontheffingen laden en lossen Domplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0528 Wob-verzoek aantal boetes foutparkeerders Kanaalstraat/Damstraat periode 2018-2020

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 juni 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0450 Wob-besluit over de onveilige verkeerssituatie rond de Weg tot de Wetenschap

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 augustus 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bartels consultancy. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0545 Reactie op Wob-verzoek over het plaatsen van een parkeerbord op het trottoir

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 juli 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een natuurlijk persoon. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0358 Wob-besluit over de alternatieve routes rond het fietspad aan de Cicerolaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0290 Wob-verzoek over de communicatie inzake de herinrichting van de Tolsteegbarrière

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over communicatie tussen interne en externe partijen inzake het renovatieplan van…

7075336 Schriftelijk oordeel op een klacht over het verdwijnen van de haltes van buslijn 4 langs de Pr. lrenelaan tot en met de Pionstraat

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0143 Wob-besluit over de roltrappen op het Jaarbeursplein.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van AD Utrechts Nieuwsblad. In het Wob-verzoek wordt om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl