Wob-verzoeken verkeer - Pagina 6 van 12

2020-0290 Wob-verzoek over de communicatie inzake de herinrichting van de Tolsteegbarrière

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over communicatie tussen interne en externe partijen inzake het renovatieplan van…

7075336 Schriftelijk oordeel op een klacht over het verdwijnen van de haltes van buslijn 4 langs de Pr. lrenelaan tot en met de Pionstraat

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0143 Wob-besluit over de roltrappen op het Jaarbeursplein.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van AD Utrechts Nieuwsblad. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0288 Wob-besluit over de verkeershandhaving en bebording Ds. Martin Luther Kinglaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 mei 2020 beslist op een Wob-verzoek van HKK Support. In het Wob-verzoek wordt om documenten…

2020-0104 Wob-besluit over klachten en/of meldingen over overlast op de kruising van de Petermoederslaan en de Vinkertlaan tussen 1 april 2019 en 10 februari 2020.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0075 Wob-besluit over roltrappen jaarsbeursplein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van Telegraaf. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

6913157 Schriftelijk oordeel op een klacht over het verwijderen van een fiets

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

6839058 Schriftelijk oordeel op een klacht over de onzorgvuldigheid van de procedure intrekken parkeervergunning wegens niet betalen

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

6765783 Schriftelijk oordeel op een klacht over niet reageren op klacht over het wegslepen van een auto tijdens het Jazz festival

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2020-0190 Wob-besluit over het fietsparkeren op de Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl