Wob-verzoeken verkeer - Pagina 7 van 12

2019-407 Wob-besluit over de bussluis op de Amazonedreef

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-378 Wob-besluit over de verkeerssituatie op/aan het Buurkerkhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om…

2019-013 Wob-besluit over technische werking parkeersysteem

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-284 Wob-besluit over de herrinrichting van de Rijksstraatweg en de Meerndijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-395 Wob-besluit over het in uit rijden van Utrecht buiten de venstertijden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van de Piratenpartij. In het Wob-verzoek wordt om…

6271849 Schriftelijk oordeel op een klacht over verkeersdrempels op de Tigrisdreef

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

2019-411 Wob-besluit over de passantentellingen van onderzoeksbureau Locatus

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van De Utrechtse Internetcourant. In het Wob-verzoek…

2019-408 Wob-besluit over het gespreksverslag over het parkeervraagstuk Anatomiegebouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om…

2019-341 Wob-besluit over een overzicht van parkeeroverlastmeldingen in rayon Bijleveldstraat e.o.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt gevraagd om…

2019-409 Reactie op een Wob-verzoek over de parkeerboetes op de Dirck Zuylenstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 december 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl