Wob-verzoeken verkeer - Pagina 7 van 7

2020-0190 Wob-besluit over het fietsparkeren op de Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

6271849 Schriftelijk oordeel op een klacht over verkeersdrempels op de Tigrisdreef

Pilot Open Utrecht
Het wetsvoorstel Wet open overheid (Woo) ligt thans bij de 2e Kamer. Vooruitlopend daarop is het college bezig met een aantal…

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl