Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken werk en inkomen

2017-192 en 193 Wob-besluit samenwerking, controle en toezicht op Flextensie (dienstverlener re-integratietrajecten werkzoekenden in bijstand)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2018 beslist op twee Wob-verzoeken van Buro Jansen & Jansen.  In de Wob-verzoeken...

2018-004 Reactie op Wob-verzoek toekenning subsidie aan SIF en daaraan gelieerde bv's en de second opinion

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-189 Wob-besluit geregistreerde meldingen met zaaknummers van jaren 2014-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting tegen Overlast i.o..  In het...

2017-128 Reactie op vragen over Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 augustus 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-126 Doorgeleiding Wob-verzoek over scholing verzekeringsarts en arbeidsdeskundige UWV

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 augustus 2017 ereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-124 Reactie op vragen van kandidaat notaris die onderzoek doet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 augustus 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een kandidaat notaris die onderzoek doet naar...

2017-123 Reactie op klacht met beroep op Wob

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 juli 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt geklaagd...

2017-092 Ingetrokken Wob-verzoek over contracten social Impact Bond

Een inwoner van Beusichem heeft een Wob-verzoek ingediend over het contract over social impact bonds (private investeringen in sociale projecten op...