Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken werk en inkomen

2018-157 Wob-besluit sociaalmakelijkaarschap 2019-2024 van Doenja Dienstverlening, Me'kaar, Wijk & Co, Welzaam en Vooruit

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van Dock. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-154 Wob-besluit afbouwregeling Woonlastenfonds

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-110 Reactie op Wob-verzoek overzicht gebruik bijstand

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Advocatenkantoor Schoonbrood.  In het Wob-verzoek...

2018-079 Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-078 Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-067 Reactie op Wob-verzoek inzage eigen dossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een persoon die onder curatele staat.  In het...

2018-014 Wob-besluit buitenlands vermogenonderzoek bijstandsuitkering

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van Kücükünal & Kücükünal advocaten. In het Wob-verzoek...

2018-022 Wob-besluit uitvoering Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Oegstgeest.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-027 Wob-besluit externe inhuur ingenieurswerkzaamheden Stadsbedrijven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van de FNV.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-044 Reactie op vragen over vermogensonderzoek van bijstandsgerechtigden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Punta Taaltrainingen en Adviesbureau.  In het...