Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken werk en inkomen

2018-079 Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-078 Reactie op Wob-verzoek start handhavingsprocedure

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-067 Reactie op Wob-verzoek inzage eigen dossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een persoon die onder curatele staat.  In het...

2018-014 Wob-besluit buitenlands vermogenonderzoek bijstandsuitkering

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van Kücükünal & Kücükünal advocaten. In het Wob-verzoek...

2018-022 Wob-besluit uitvoering Participatiewet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Oegstgeest.  In het Wob-verzoek wordt...

2018-027 Wob-besluit externe inhuur ingenieurswerkzaamheden Stadsbedrijven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2018 beslist op een Wob-verzoek van de FNV.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-044 Reactie op vragen over vermogensonderzoek van bijstandsgerechtigden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 maart 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van Punta Taaltrainingen en Adviesbureau.  In het...

2017-192 en 193 Wob-besluit samenwerking, controle en toezicht op Flextensie (dienstverlener re-integratietrajecten werkzoekenden in bijstand)

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 februari 2018 beslist op twee Wob-verzoeken van Buro Jansen & Jansen.  In de Wob-verzoeken...

2018-004 Reactie op Wob-verzoek toekenning subsidie aan SIF en daaraan gelieerde bv's en de second opinion

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-189 Wob-besluit geregistreerde meldingen met zaaknummers van jaren 2014-2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 december 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting tegen Overlast i.o..  In het...