Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2021-0733 Wob-verzoek over weigering handhaven

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 september 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. Het verzoek wordt niet aangemerkt als…

2021-0660 Wob-besluit inzake de meest recente lijst adressen onttrekkingsvergunningen kamerverhuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 september 2021  beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0412 Wob-besluit over welstands- en stedenbouwkundige adviezen Altroproject

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 september 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0661 Wob-besluit bericht gemeente aan Mitros van oktober 2015 over pandsluiting Gansenhoeflaan 1.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2021-0411 Wob-besluit over vergunningen uitbouwen in Pijlsweerd

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 augustus 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2021-0500 Wob-besluit inzake overzicht omzettingsvergunningen i.v.m kamerverhuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 26 juli 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2021-0384 Wob-besluit over geluidsnormen heiwerkzaamheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0211 Wob-besluit over afspraken m.b.t. de Hof van Chartreuze

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0293 Wob-verzoek over ingediende klachten jegens verzoeker

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de…

2021-0239 Wob besluit Plan van aanpak Project Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om om…