Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken - Pagina 7 van 9

2017-136 Wob-besluit handhaving panden Händelstraat II wegens overtreding Huisvestingswet

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van Ubink Rijs Advocaten namens zijn cliënt, eigenaar...

2017-160 Wob-besluit zelfbeheer stuk grond Maximapark bij de zij-ingang van de Intratuinaan de Lint

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2017-079 Reactie op Wob-verzoek over geluidsoverlast conservatorium

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 juni 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming.  In het Wob-verzoek wordt...

2017-130 Wob-besluit berekeningen Co2

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van de binnenstad.  In het Wob-verzoek...

2017-148 Ingetrokken Wob verzoek over restauratie Domtoren

Een inwoner van Utrecht heeft een Wob-verzoek ingediend en later na een goed overleg met de projectleider, waarin alle vragen van verzoeker zijn...

2017-161 Reactie op Wob-verzoek planschaderisicoanalyse ontwerp bestemmingsplan Haarzicht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 oktober 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van Parkboog Adviesbureau.  In het Wob-verzoek wordt...

2017-154 Reactie op informatieverzoek vergunningdossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 september 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-149 Reactie op informatieverzoek over voorschriften uitvoeren van geluidsmetingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 september 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2017-094 Wob-besluit geluidsmetingen evenement Lepeltje Lepeltje 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 september 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting Behoud Lepelenburg e.o..  In het...

2017-082 Wob-besluit evenement Lepeltje Lepeltje 2017

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 augustus 2017 beslist op een Wob-verzoek van de Stichting Behoud Lepelenburg e.o...  In het...