Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2021-0052 Wob-besluit Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 mei 2021 het 1e deelbesluit genomen op een Wob-verzoek van een journalist. In het Wob-verzoek…

2021-0010 Wob-besluit over koopovereenkomst Van Bijnkershoeklaan 327 U tot en met P

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0944 Wob-besluit over de WOZ-waarde van woonruimte aan de Diamantweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om verzocht…

2021-0062 Wob-besluit over verzoek om openbaarmaking van de gegevens in het omgevingsvergunningendossier met kenmerk HZ WABO-17 28062

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Das rechtsbijstand. In het Wob-verzoek wordt…

2020-0808 Wob-besluit over openbaarmaking van BLVC-plan voor de Heycopstraat

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 27 januari 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht op…

2021-0101 Wob-besluit sloop en nieuwbouw Johan Wagenaarkade 1-10 Bis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt…

2020-0176 Wob-besluit over de kwartaalrapportages van Het Vierde Huis

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0924 Reactiebrief op Wob-verzoek stallen vouwwagen op eigen perceel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 november 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0625 Wob-besluit over ontwikkelaar Van der Marckhof

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 november 2020 beslist op een Wob-verzoek. In het Wob-verzoek wordt om informatie gevraagd over…

2020-0663 Wob-besluit over de meetrapporten bij Wabovergunningen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 november 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…