Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2021-0384 Wob-besluit over geluidsnormen heiwerkzaamheden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0211 Wob-besluit over afspraken m.b.t. de Hof van Chartreuze

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 maart 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0293 Wob-verzoek over ingediende klachten jegens verzoeker

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de…

2021-0239 Wob besluit Plan van aanpak Project Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om om…

2021-0219 Wob-besluit over aanvullend verzoek STROOM

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van VVE Stroom. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0170 Wob-besluit betreft aanvragen en vergunningen van werkzaamheden kruising Herenstraat, Hieronymusplantsoen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 mei 2021 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming. In het Wob-verzoek wordt…

2021-0288 Wob-besluit over verzoek meetresultaten Kruisvaartkade

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om de…

2021-0270 Wob-verzoek betreft vergunningen voor het adres Albrecht Thaerlaan 47

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2021 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om een…

2021-0220 Wob-besluit meldingen kantoorruimte

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 14 april 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2021-0052 Wob-besluit Ruimtelijke Strategie Utrecht 2040

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 en 28 mei 2021twee deelbesluiten genomen op een Wob-verzoek van een journalist. In het…