Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2018-194 Wob-besluit over het bezwaarschrift met betrekking tot de weigering van de omgevingsvergunning voor de Bekkerstraat 141

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 januari 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2019-002 Intrekking van het Wob-verzoek over achterliggende informatie van het verzoek om handhaving van de Bekkerstraat 141

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend op 7 januari 2019 en later op 9 januari 2019 weer ingetrokken. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-220 Wob-besluit contracten bouwenvelop Heycop

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 februari 2019 beslist op een Wob-verzoek van twee inwoners.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-186 Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-180 Wob-besluit over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-178 Wob-besluit over zienswijzen verkoop huureenheden en fusie instellingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-177 Wob-besluit over zienswijze van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt...

2018-176 Wob-besluit over totstandkoming van prestatieafspraken 2015-2017 van Mitros en SSH

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-182 Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt...

2018-152 Wob-besluit over bruikleen aan de bewoners van de Koningsweg en de beoogde verkoop

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...