Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2018-186 Wob-besluit over de aanvragen van de openbare laadpalen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-180 Wob-besluit over representativiteit van huurderorganisatie in de zin van Wet op het overleg huurders verhuurder

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-178 Wob-besluit over zienswijzen verkoop huureenheden en fusie instellingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-177 Wob-besluit over zienswijze van de gemeente op de verkoop van 22 huureenheden van Mitros

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt...

2018-176 Wob-besluit over totstandkoming van prestatieafspraken 2015-2017 van Mitros en SSH

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om...

2018-182 Wob-besluit over de bruikleenovereenkomst tussen gemeente Utrecht en de NS Stations aangaande het Kruisvaartterrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober 2018 beslist op een Wob-verzoek van een natuurlijke persoon. In het Wob-verzoek wordt...

2018-152 Wob-besluit over bruikleen aan de bewoners van de Koningsweg en de beoogde verkoop

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2018 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-168 Reactie op verzoek inzake dossier huisvesting en bijstand van een natuurllijke persoon

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2018 een Wob-verzoek ontvangen van een rechtsvertegenwoordiger. In het Wob-verzoek...

2018-173 Reactie op Wob-verzoek over vergunningendossiers realiseren Klein hotel aan de Oudegracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 oktober gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-134 Ingetrokken Wob-verzoek over overeenkomsten tijdelijke overdracht parkeerterrein en bestaande openbare weg

Een natuurlijke persoon heeft een Wob-verzoek ingediend op 9 augustus 2018 en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek...