Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2020-0423 Intrekking van het Wob-verzoek over de verkoop grond Hieronymuserf

Bureau Rechtsbescherming heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek en intrekkingsbericht…

2020-0379 Wob-besluit over anterieure overeenkomst Leidsche Rijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

Overzicht openbaarmakingen archief vergunningen Utrecht april-september 2020

Vanaf de maand juli 2020 maken wij iedere maand een overzicht openbaar met de verzoeken die zien op vergunningen. Dit overzicht publiceren wij op de…

2020-0305 Wob-besluit over aanleggen van een uitstroomvoorziening nabij Malieblad

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van Stichting Behoud Lepelenburg. In het Wob-verzoek wordt…

2020-0422 Wob-besluit over inzage dossier illegale bouw

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 17 juni 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0359 Wob-besluit over constructietekeningen en berekeningen Leeuwesteijn Bouwveld 10 bouwnummer 7.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0157 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Abstederdijk 195

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0156 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Olympus 11

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0153 Wob-besluit over een omgevingsvergunnig voor Hildebranddreef 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…

2020-0152 Wob-besluit over een omgevingsvergunning voor Robijnlaan 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 februari 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. De informatie gaat over een…