Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken wonen en wijken

2018-097 Wob-besluit overeenkomsten tussen gemeente Utrecht en Ontwikkelingsmaatschappij Incasu Utrecht CV over AZU-terrein

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van Moszkowicz Advocaten Utrecht. In het Wob-verzoek wordt...

2018-042 Wob-besluit huishoudwaterproject Leidsche Rijn

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-069 Wob-besluiten klachten dansschool Union Salsa Dance Company

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 juni 2018 beslist op een Wob-verzoek van Meester Advocaten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-089 Reactie op Wob-verzoek lekkages in woning Rijnlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van natuurlijke persoon.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-054 Ingetrokken Wob-verzoek e-mails tussen gemeente en vergunningaanvragers

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over vergunningen die zijn verleend voor de bouw van dakopbouwen in Zandhofsestraat en eventuele e-mails...

2018-058 Reactie op Wob-verzoek parkeernormen Vleuterweide centrum

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 29 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van inwoner van Vleuten.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-052 Wob-besluit correspondentie tussen gemeente en bestuur/directie St. Barbara

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Telegraaf.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...

2018-082 Reactie op Wob verzoek gedoogverklaring kamerverhuur

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van inwoner van Bilthoven.  In het Wob-verzoek wordt om...

2018-064 Wob-besluiten geluidsmetingen Stationsgebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 9 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van de Utrechtse Stichting tegen Geluidsoverlast.  In het...

2018-070 Reactie op Wob-verzoek vergunningen en ontheffingen restaurant Jasmijn en ik

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 mei 2018 gereageerd op een Wob-verzoek van SRK Rechtsbijstand.  In het Wob-verzoek wordt om...