Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken zorg en onderwijs

2018-021 Ingetrokken Wob-verzoek bouw van muur en schutting bij het schoolplein van basisschool "De Odyssee"

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de bouw van een muur en schutting nabij het schoolplein van basisschool "De Odyssee" en later na...

2017-171 Wob-besluit financiele gegevens Wmo, met name hulp bij het huishouden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2017 beslist op een Wob-verzoek van het Wetenschappelijk bureau van de SP. In het...

2017-168 Ingetrokken Wob-verzoek correspondentie KR Zorg BV

Berculo Advocaten heeft een Wob-verzoek ingediend voor de inzage van het dossier van een cliënt en 4 december 2017 ingetrokken. In onderstaande links...

2017-151 Reactie op Wob-verzoek financiële afwikkeling OGGZ

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Utrecht.  In het Wob-verzoek...

2017-132 Wob-besluit uitvoering Wmo, specifiek voor het hulp bij huishouden en de jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van het Wetenschappelijk bureau van de SP.  In het...

2017-145 Wob-besluit overeenkomst met Lister over de exploitatie van Hostel de Hogelanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-139 Wob-besluit subsidieaanvraag verslavingspreventie Stichting Arkin

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Nijmegen.  In het Wob-verzoek...

2017-100 Wob-besluit meldpunt zorgwekkende, zorgmijdende en sociaal kwetsbare personen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 15 augustus 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-117 Reactie op vragen over maatwerkvoorzieningen van jeugdhulp en WMO

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 juli 2017 gereageerd op vragen van Loyalthy advies waarbij een beroep wordt gedaan Wob.  In de...

2017-076 Doorgeleid Wob-verzoek aanmelding geestelijke gezondheidszorg Altrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 mei 2017 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om informatie...