Wob-verzoeken zorg en onderwijs

2022-0369 Woo-besluit over de correspondentie tussen de GGD en Kids Xpress B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 augustus 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0601 Woo-verzoek betreft besmettingen apenpokken

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 4 augustus 2022 een Woo-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt gevraagd om…

2022-0333 Woo-besluit inzake zorgpartijen en zorginstellingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 juni 2022 beslist op een Woo-verzoek van een inwoner. In het Woo-verzoek wordt om informatie…

2022-0269 Wob-besluit leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 april 2022 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht…

2020-0975 Wob-besluit over toezicht en handhaving in kinderopvang

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2021, 19 juli 2021 en 1 december 2021 beslist op een Wob-verzoek van Pulito Advies. In het…

2021-0646 Wob-besluit over subsidie voor buurthuis Burezina

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 november 2021 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt verzocht om…

2020-0666 Wob-besluit over woonvormindicatie, inclusief medische gegevens

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van Haak advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0987 Zienswijzeprocedure Ministerie van Volksgezondheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een verzoek van de minister van Volksgezondheid, om een zienswijze uit te brengen over…

2020-0721 Wob-besluit over besteding Jeugdzorgmiddelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van BVB Investigative Reporting. In het Wob-verzoek…

2020-0620 Wob-verzoek betreft afwijzing en toewijzing subsidie m.b.t. de Basiszorg Daklozen in regio Utrecht

Stadhoudersadvocaten heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek

Hulp en contact Woo-verzoeken

Telefoon

14 030

E-mail

woo@utrecht.nl