Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken zorg en onderwijs

2018-056 Wob-besluit lijst scholen van voortgezet onderwijs buiten voedingsgebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de...

2018-034 Wob-besluit jeugdzorgdossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner van Driebergen-Rijsenburg.  In het Wob-verzoek...

2018-055 Reactie op vragen over x11 basisschool aan de Notenboomlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de...

2018-021 Besluit buiten behandeling laten Wob-verzoek bouw van muur en schutting bij het schoolplein van basisschool "De Odyssee"

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de bouw van een muur en schutting nabij het schoolplein van basisschool "De Odyssee" en later na...

2017-171 Wob-besluit financiele gegevens Wmo, met name hulp bij het huishouden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 december 2017 beslist op een Wob-verzoek van het Wetenschappelijk bureau van de SP. In het...

2017-168 Ingetrokken Wob-verzoek correspondentie KR Zorg BV

Berculo Advocaten heeft een Wob-verzoek ingediend voor de inzage van het dossier van een cliënt en 4 december 2017 ingetrokken. In onderstaande links...

2017-151 Reactie op Wob-verzoek financiële afwikkeling OGGZ

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 13 november 2017 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner van Utrecht.  In het Wob-verzoek...

2017-132 Wob-besluit uitvoering Wmo, specifiek voor het hulp bij huishouden en de jeugdhulp

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 24 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van het Wetenschappelijk bureau van de SP.  In het...

2017-145 Wob-besluit overeenkomst met Lister over de exploitatie van Hostel de Hogelanden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner.  In het Wob-verzoek wordt om...

2017-139 Wob-besluit subsidieaanvraag verslavingspreventie Stichting Arkin

 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 oktober 2017 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner van Nijmegen.  In het Wob-verzoek...