Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken zorg en onderwijs

2020-0666 Wob-besluit over woonvormindicatie, inclusief medische gegevens

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 22 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van Haak advocatuur. In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0987 Zienswijzeprocedure Ministerie van Volksgezondheid

Het college van burgemeester en wethouders heeft gereageerd op een verzoek van de minister van Volksgezondheid, om een zienswijze uit te brengen over…

2020-0721 Wob-besluit over besteding Jeugdzorgmiddelen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 februari 2021 beslist op een Wob-verzoek van BVB Investigative Reporting. In het Wob-verzoek…

2020-0620 Wob-verzoek betreft afwijzing en toewijzing subsidie m.b.t. de Basiszorg Daklozen in regio Utrecht

Stadhoudersadvocaten heeft een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek downloaden.

Wob-verzoek

2020-0601 Wob-besluit over subsidieaanvragen Umah Hai

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0607 Wob-verzoek over beleidsstukken pilot Sleep-in

Noorlander Advocatuur, heeft op 2 augustus 2020 een Wob-verzoek ingediend en later weer ingetrokken. In onderstaande links kunt u het Wob-verzoek…

2020-0555 Doorgeleiding Wob-verzoek over subsidie 'toeleiding naar zorg'

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 juli 2020 een Wob-verzoek ontvangen van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-0424 Wob-besluit over uitbreiding scholen in Oog en Al

Het college van burgemeester en wethouders heeft in twee deelbesluiten, op 11 september 2020 en 19 oktober 2020 beslist op een Wob-verzoek van een…

2020-0377 Wob-besluit over Jongerenhuiskamer Geuzenwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 juli 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtsbescherming In het Wob-verzoek wordt om…

2020-0043 Wob-besluit over de financiƫle ondersteuning van gedetineerden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 april 2020 beslist op een Wob-verzoek van DiezeAdvies. In het Wob-verzoek wordt om informatie…