Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken zorg en onderwijs

2018-056 Wob-besluit lijst scholen van voortgezet onderwijs buiten voedingsgebied

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de...

2018-034 Wob-besluit jeugdzorgdossier

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 8 mei 2018 beslist op een Wob-verzoek van inwoner van Driebergen-Rijsenburg.  In het Wob-verzoek...

2018-055 Reactie op vragen over x11 basisschool aan de Notenboomlaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 6 april 2018 een Wob-onderzoek ontvangen.  In het Wob-verzoek worden vragen gesteld over de...

2018-021 Besluit buiten behandeling laten Wob-verzoek bouw van muur en schutting bij het schoolplein van basisschool "De Odyssee"

Een inwoner heeft een Wob-verzoek ingediend over de bouw van een muur en schutting nabij het schoolplein van basisschool "De Odyssee" en later na...