Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken zorg en onderwijs - Pagina 2 van 3

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen Gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 4

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2020-0136 Zienswijzeprocedure van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 februari 2020 een verzoek gekregen van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, om…

2020-0116 Reactie op Wob-verzoek over het aantal aanvragen voor trapliften en woningaanpassingen

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 25 februari 2020 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-338 Wob-besluit over de sluiting van de jongerenhuiskamer in de Geuzenwijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 5 maart 2020 beslist op een Wob-verzoek van Bureau Rechtbescherming. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 3

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 december 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om…

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 2

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 3 oktober 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2018-219 Wob-besluit over de correspondentie tussen de gemeente Utrecht en Samen Veilig Midden Nederland deel 1

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-427 Reactie op een Wob-verzoek over de samenstelling van het rubbergranulaat sportpark Thorbeckelaan

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 december 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-238 Wob-besluit over documentatie KPMG-HHm rapport onderbouwing basismodule hulp huishouden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 20 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van Jurist Wevers. In het Wob-verzoek wordt om…

2019-183 Wob-besluit over de diner pensants in het kader van het jeugdveld

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 7 november 2019 beslist op een Wob-verzoek van RTV Utrecht. In het Wob-verzoek wordt om informatie…