Openbaar gemaakte informatie na Wob-verzoeken Wob-verzoeken zorg en onderwijs - Pagina 3 van 3

2019-041 Wob-besluit over de afspraken over opvang ongedocumenteerden

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 oktober beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-186 Reactie op een Wob-verzoek over besteding gelden Jeugdzorg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 23 september 2019 gereageerd op een Wob-verzoek van de FNV. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-146 Wob-besluit over het project ruimtelijke procedure school Passiebloemweg

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 30 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-142 Wob-besluit over informatie zorginstellingen Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 31 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van een inwoner. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-139 Wob-besluit over toezicht handhaving kinderopvangsector

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 18 juli 2019 beslist op een Wob-verzoek van Pulito Advies. In het Wob-verzoek wordt om informatie…

2019-079 Wob-besluit over de bezwaarprocedure en de overname van een kinderdagverblijf Jolie B.V.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2019 beslist op een Wob-verzoek van Veltman Advocaten. In het Wob-verzoek wordt om…