Handreiking vaststelling subsidies in verband met het coronavirus

Door het coronavirus gelden er beperkende maatregelen. Deze maatregelen kunnen gevolgen hebben voor gesubsidieerde activiteiten van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. Hoe gaat de gemeente om met gesubsidieerde activiteiten die als gevolg van de maatregelen wel, gedeeltelijk of niet door kunnen gaan?

Landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen

Veel Utrechtse bedrijven, ondernemers en zzp’ers ervaren de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Daarom zijn er verschillende regelingen om u te helpen. Maak als het mogelijk is gebruik van de beschikbare landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen.

Lees meer over deze regelingen op ‘Ondernemers en coronavirus’

Handreiking vaststelling en uitvoering

We gaan soepeler om met de vaststelling van subsidies. Dit doen we als u door de coronamaatregelen niet kunt voldoen aan de verplichtingen van de verleende subsidie in de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022. De voorschotten op de verleende subsidies worden betaald volgens de verleningsbeschikking.

Om voor de handreiking in aanmerking te komen, zijn er een aan een aantal voorwaarden.

Voorwaarden handreiking

Aan welke voorwaarden moet u voldoen om in aanmerking te komen voor de handreiking?

  1. Probeer zo goed mogelijk aan de verplichtingen te voldoen. Probeer activiteiten zo veel en goed als mogelijk uit te voeren, eventueel met een aangepaste invulling.
  2. U doet uw best om nadelige financiële gevolgen te beperken.
  3. U neemt uw verantwoordelijkheid bij de voorbereidende kosten van activiteiten. U houdt er rekening mee dat de beperkende maatregelen door de overheid verlengd kunnen worden.
  4. Bij de vaststelling van de subsidie beoordeelt het college de noodzaak van de gemaakte kosten en de haalbaarheid van de gerealiseerde inkomsten. Dit doen zij op basis van de door de subsidieontvanger bij de verantwoording aangeleverde onderbouwing van de kosten en inkomsten.
  5. De handreiking geldt voor de gesubsidieerde activiteiten van 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022, die gehinderd worden door de beperkingen van de landelijke overheid.
  6. U maakt als mogelijk is gebruik van de beschikbare landelijke, provinciale en gemeentelijke regelingen. Dit kan in samenspraak met de accounthouder/ contactpersoon.
  7. U geeft tussentijds door aan de gemeente, wat de gevolgen zijn voor uw activiteiten en bedrijfsvoering. Daarbij geeft u ook aan welke inspanningen u verricht om de gevolgen te beperken.
  8. Uitstel van activiteiten is alleen mogelijk als dit met een gewijzigde verleningsbeschikking is vastgelegd door de gemeente. Als u een activiteit wilt uitstellen, vraag dan eerst goedkeuring hiervoor aan de gemeente (subsidie@utrecht.nl).
  9. Hogere kosten of lagere inkomsten (door uitstel, afstel of een afwijkende uitvoering van de activiteiten), kunnen in de verantwoording van de subsidie alleen worden opgenomen, als met een gewijzigde verleningsbeschikking extra subsidie hiervoor is verleend.
Hoe gaat de gemeente om met verleende subsidies voor activiteiten in de periode 1 juli 2020 tot en met 31 december 2022
De activiteit is:Zo gaat de gemeente om met de verleende subsidie:
volledig uitgevoerd volgens de beschikking en op de geplande datum.Normale vaststelling van de subsidie.
Gedeeltelijk of aangepast uitgevoerd.De subsidie wordt vastgesteld op basis van de (noodzakelijke) werkelijke kosten en (reële) inkomsten (de subsidie is maximaal het verleende bedrag).
Uitgesteld (noodzakelijke activiteiten).

De subsidieperiode wordt verlengd, er is een langere periode voor de uitvoering van de activiteiten.

Bij wijze van uitzondering is een aanvraag voor extra subsidie mogelijk, als de activiteiten van groot belang zijn voor de stad.
Geen activiteiten, wel kosten of minder inkomsten.Subsidie wordt vastgesteld op basis van (noodzakelijke) werkelijke kosten en (haalbare) werkelijke inkomsten (maximum is het verleende bedrag).
Geen activiteiten en geen kosten en/of lagere inkomsten.De subsidie moet geheel worden terugbetaald.

Hulp en contact Subsidie

Telefoon

030 - 286 33 36

Maandag t/m donderdag 9.00-17.00 uur
Vrijdag 9.00-12.00 uur

E-mail

subsidie@utrecht.nl

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht