Opening tijdelijke extra winteropvang voor kwetsbare mensen die dakloos zijn

Op 1 december wordt aan de Zeehaenkade een tijdelijke extra opvanglocatie geopend voor daklozen die het meest kwetsbaar zijn. De gemeente voldoet hiermee aan het verzoek van de raad en creëert 28 plekken voor ongedocumenteerden en andere (kwetsbare) rechthebbende mensen die dakloos zijn en die nog geen opvangplek hebben.

Rachel Streefland, wethouder Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen: “Deze winterperiode realiseren we tijdelijk een extra aantal opvangplekken voor een groep zeer kwetsbare mensen die dakloos zijn. Deze mensen verblijven anders op straat en kunnen dan niet de (medische) zorg krijgen die zo hard nodig is.” De opvangplekken zijn beschikbaar op de locatie Zeehaenkade in de periode 1 december 2022 tot 1 april 2023. Het dagelijks beheer en begeleiding liggen bij het Leger des Heils.

In de tijdelijke winteropvang aan de Zeehaenkade kunnen mensen overnachten, krijgen zij te eten, drinken en kunnen zij douchen. Overdag kunnen zij terecht in de inloopvoorziening Herstart aan de Nieuwegracht 92, voor begeleiding en (medische) zorg.

Overige opvangmogelijkheden voor mensen die dakloos zijn

Naast de tijdelijke winteropvang voor kwetsbare mensen die dakloos zijn, zijn er ook andere opvangplekken in de stad die tijdens de winterperiode van mensen kunnen opvangen. Voor EU-migranten en rechthebbende daklozen zijn 20 tijdelijke extra plekken gerealiseerd op de Stadsbrug, vanuit het door de Rijksoverheid geïnitieerde ‘Plan van aanpak EU-burgers’. Daarnaast is van 1 november tot 1 april de Koudweerregeling (KWR) van kracht, waarbij er 30 extra opvangplekken beschikbaar zijn op de Stadsbrug voor alle mensen die dakloos zijn. De KWR gaat in als de gevoelstemperatuur 's nachts onder de 0 graden daalt of bij andere extreme weersomstandigheden, en duurt minimaal 3 nachten.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht