Werkzaamheden, vergunning aanvragen

U wilt werkzaamheden uitvoeren in een bepaald gebied. Denk bijvoorbeeld aan:

  • een weg aanleggen,
  • een sloot graven of dempen
  • een boom planten

Het gebied heeft een landschappelijke of cultuurhistorische waarde. U hebt dan een omgevingsvergunning voor het aanleggen nodig. Vroeger heette dit de aanlegvergunning.

Aanvragen

U moet bij uw aanvraag onder andere het volgende meenemen of opsturen: 

  • een plattegrond met maatvoeringen
  • een omgevingsschets
  • een beschrijving van de werkzaamheden
  • een beschrijving van de bijzonderheden, zoals mogelijke vervuiling en overlast voor omwonenden

U vraagt de omgevingsvergunning aan via het omgevingsloket.

Vraag omgevingsvergunning aan

Voorwaarden

De voorwaarden voor de omgevingsvergunning voor het aanleggen zijn onder andere: 

  • de werkzaamheden moeten passen in het omgevingsplan (bestemmingsplan)
  • het mag niet om een monument of een beschermd stads- of dorpsgezicht gaan

De gemeente neemt binnen 8 weken een beslissing over uw aanvraag.

Hulp en contact Bouwen en verbouwen