Afval Invoeren Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest

In de wijk Noordwest beginnen wij binnenkort met het invoeren van het Nieuwe Inzamelen. Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen in Noordwest ondergrondse containers voor restafval en we halen meer afval gescheiden op.

Wij hebben de wijk Noordwest opgesplitst in 2 delen.

Fase 2 (ten oosten van de Marnixlaan)

Voor Noordwest fase 2 hebben wij definitief besloten waar de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s komen. Deze plekken zijn vastgesteld op basis van de ontvangen reacties en van verder onderzoek.

Lees de ontvangen reacties over de voorgestelde locaties in Noordwest en onze antwoorden daarop (pdf, 389 kB).

Bekijk per buurt de definitieve locaties van containers en verzamelplekken

Waar komen de ondergrondse containers en verzamelplekken voor kliko’s? Bekijk per buurt de locaties.

Op de plattegrond ziet u:

  • blauwe cirkel = nieuwe ondergrondse container
  • grijze cirkel = bestaande ondergrondse container
  • rode K = verzamelplek voor kliko’s

Bekijk de plattegrond met locaties 2e Daalsebuurt (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.184 - Plantage 20 - 98
2.185 - Plantage 17 - 83
2.186 - Esdoornstraat naast Acaciastraat 17
2.187 - Leliestraat tegenover Esdoornstraat 12
2.188 - Schutstraat 50 – 56
2.189 - Esdoornstraat naast Violenstraat 33
2.198 - Mariëndaalstraat aan de zijkant van Ondiep zuidzijde 6
2.199 - 2e Daalsedijk 153 (tijdelijk een bovengrondse container vanwege het project Wisselspoor)
2.200 - 2e Daalsedijk 127
2.201 - Hoek Concordiastraat en 2e Daalsedijk (bij bestaand kringlooppunt)
2.202 - 2e Daalsedijk 93
2.203 - 2e Daalsedijk 77 (tijdelijk een bovengrondse container vanwege het project Wisselspoor)
2.204 - 2e Daalsedijk tegenover Fabriekstraat 35
2.205 - 2e Daalsedijk 21 - 23

Bekijk de plattegrond met locaties Bloemenbuurt e.o. (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.164    Royaards van den Hamkade 70
2.165    Royaards van den Hamkade 44A
2.168    Oppenheimplein 1B - 1H
2.169    Groen van Prinstererstraat 33-39
2.170    Mariëndaalstraat / Van Beuningenplein
2.171    Royaards van den Hamkade 14
2.172    Sint-Josephlaan 12-12bis
2.173    Geraniumstraat 1
2.175    Korenbloemstraat 46
2.176    Tegenover Oleanderstraat 7
2.177    Geraniumstraat 60
2.178    Seringstraat 132 - 134
2.179    Korenbloemstraat 58
2.180    Orchideestraat 11-13
2.181    2e Daalsedijk tegenover Korenbloemstraat 2A

Bekijk de plattegrond met locaties Hoogstraat-Nijenoord (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.253    Tichelaarslaan tegenover Kershoflaan 1
2.255    Petemoederslaan 14
2.258    Everard Zoudenbalchstraat 17-19
2.259    Petemoederslaan 3
2.260    Anthoniedijk 2-2bis
2.261    Pijlstraat tegenover Miltenburgstraat 61
2.263    Hoogstraat 90
2.1006    Kringlooppunt hoek Acaciastraat en Schutstraat (bestaande locatie)
2.1007    Hoek Boomgaardlaan en Burgjeslaan (bestaande locatie)
2.1008    Hoek Nijenoord en Tichelaarslaan (bestaande locatie)

Bekijk de plattegrond met locaties Ondiep (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.265    Hoek Pompoenstraat 5 en Ananasstraat
2.266    Hoek Nieuwlichtstraat en Kloosterlaan
2.267    Aardbeistraat naast Nieuwlichtstraat 42
2.268    Morelstraat naast Nieuwlichtstraat 12
2.269    Moerbeistraat tegenover Pippelingstraat 33
2.270    Tegenover Abrikoosstraat 9-11
2.271    Hoeken Laan van Chartroise 129
2.272    Laan van Chartroise 62/66G
2.273    Tegenover Meloenstraat 2A-2B
2.274    Omloop tegenover Vijgeboomstraat 2/2A
2.275    Hoek Ondiep 73/79 - Vijgeboomstraat
2.276    Thorbeckelaan 103
2.277    Framboosstraat 2
2.278    Boerhaavelaan 30
2.279    Boerhaaveplein tegenover Boerhaavelaan 1
2.280    Ahornstraat tegenover Boerhaaveplein 153-179
2.281    Ahornstraat 14
2.282    Royaards van den Hamkade 57
2.283    Royaards van den Hamkade 95-95bis
2.284    Tegenover Thorbeckelaan 7
2.1001    Pompoenstraat 92 (bestaande locatie)
2.1002    Pompoenstraat 83 (bestaande locatie)
2.1003    Thorbeckelaan 55 (bestaande locatie)
2.1004    Sportvelden Royaards van den Hamkade (bestaande locatie)
2.1005    Sportvelden Royaards van den Hamkade (bestaande locatie)

Bekijk de plattegrond met locaties Pijlsweerd (pdf, 0,6 MB)

Locaties:


2.209    Wolfstraat 2-14
2.210    Spijkerstraat 13 - 15
2.211    Spijkerdwarsstraat  
2.212    Amsterdamsestraatweg 88 - 92
2.215    Tegenover Boorstraat 107-109
2.218    Bethlehemweg 63
2.220    Tuinbouwstraat 3
2.221    Harpstraat 8
2.222    Hoek Turfstraat en Kerkweg
2.223    Nieuwe Pijlsweerdstraat tegenover Hovenierstraat 86
2.224    Oude Pijlsweerdstraat 158 - 160
2.225    Hoek Oude Pijlsweerdstraat en Polderstraat
2.226    Oude Pijlsweerdstraat 66
2.227    Hoek Engelen van Pijlsweerdstraat en David van Mollemstraat 19
2.228    Oude Pijlsweerdstraat 24
2.229    Enthofstraat 24
2.232    Polderstraat (bij kringlooppunt)
2.233    Stroomstraat 21
2.234    Otterstraat 115 - 117
2.235    Herenweg 53
2.236    Herenweg 7-9
2.238      Weerdsingel Westzijde 51 - 51B
2.1010    Hoek Westerdijk en David van Mollemstraat (bestaande locatie)
2.1011    Hoek Westerdijk en Zijdebalenstraat (bestaande locatie)
2.1012    Hoek Westerdijk en Jongeneelstraat zuid (bestaande locatie)
2.1013    Hoek Westerdijk en Jongeneelstraat noord (bestaande locatie)
2.1014    Hoek Zeedijk en Jongeneelstraat (bestaande locatie)
2.1015    Hoek Zeedijk en Korenschoofstraat (bestaande locatie)
2.1016    Hoek Westerdijk en Korenschoofstraat (bestaande locatie)
2.1017    Kringlooppunt Oudenoord (bestaande locatie)
2.1018    Herenweg 301-309 (bestaande locatie)

Bent u het niet eens met het besluit?

Als u het niet eens bent met het besluit, kunt u bezwaar maken. Doe dit binnen 6 weken na de dag waarop het besluit is verzonden, uiterlijk 14 augustus 2020. Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Online

Bezwaar maken

Schiftelijk

Wilt u liever uw bezwaarschrift per post sturen? Dan kunt u dat sturen naar:

College van Burgemeester en Wethouders
Postbus 16200
3500 CE Utrecht.

Let op: bezwaarschriften die wij per e-mail ontvangen, mogen wij juridisch niet behandelen.

Kliko's bestellen

Op dit moment kunt u nog geen kliko's bestellen. U ontvangt van ons een brief wanneer u wel kliko's kunt bestellen. Deze brief krijgt u voordat de ondergrondse restafval containers gebruikt worden.

Hoe gaat het verder?

Wanneer de juridische procedure is afgerond, starten we de werkzaamheden voor het plaatsen van de ondergrondse containers. U krijgt dan van tevoren een wijkbericht.

Als er tegen een locatie een bezwaar is ingediend, dan wachten we met het plaatsen van een ondergrondse container totdat de juridische procedure hierover is afgerond. Het is in zo’n situatie mogelijk dat we tijdelijk een bovengrondse container plaatsen.

Planning Noordwest fase 2

WanneerWat
Juli 2020 
  • U krijgt een brief met besluit definitieve locaties en beantwoording en behandeling van zienswijzen
  • U kunt tot en met 14 augustus bezwaar indienen
 
Augustus 2020 
  • Behandeling bezwaren door de gemeente
 

Fase 1: (ten westen van de Marnixlaan)

Start Het Nieuwe Inzamelen in Schaakbuurt en Zuilen-Noord

Op 8 juni 2020 startte Het Nieuwe Inzamelen in Schaakbuurt en Zuilen-Noord. In deze buurten kunnen de bewoners op elk moment van de dag het restafval en plastic, blik en pak weggooien in ondergrondse containers. Ook hebben de bewoners kliko’s gekregen voor papier en karton. Deze legen we 1 keer per 3 weken. De inzameling van GFT is niet veranderd.

Geuzenwijk, Prins Bernhardplein, Demkagebied, Elinkwijk, De Driehoek, Julianapark en omgeving

In de zomer van 2020 plaatsen wij in deze buurten de betonputten en daarna de ondergrondse containers. Bij de locaties waar nog een juridische procedure loopt (bezwaar), plaatsen we pas containers als de procedure helemaal is afgerond.

U ontvangt een brief wanneer u de ondergrondse containers kunt gebruiken. Tot die tijd zet u uw restafval, zoals u gewend bent, op de ophaaldagen op straat.

Overlast tijdens werkzaamheden

  • Er is een tijdelijk parkeerverbod en wegsleepregeling, met borden aangegeven.
  • U kunt last hebben van geluid, een tijdelijk slechtere bestrating en een beperkte toegang in de straat. Onze aannemer herstelt binnen 2 werkdagen het straatwerk.
  • Kan de aannemer de betonput niet meteen plaatsen? Dan plaatsen we de betonput tijdelijk boven de grond op een veilige plek in de wijk.

Besluit

Voor de buurten Geuzenwijk, Prins Bernhardplein/Demkagebied, Schaakbuurt en omgeving en Zuilen Noord namen wij in juli 2019 een definitief besluit over waar we de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s gaan plaatsen Deze plekken zijn vastgesteld naar aanleiding van de ontvangen reacties en nader onderzoek.

Lees het besluit definitieve locaties ondergrondse afvalcontainers (juli 2019) (pdf, 95 kB)
Lees de ontvangen reacties over de voorgestelde locaties en onze antwoorden daarop (pdf, 835 kB)

Voor de buurten Elinkwijk, De Driehoek en Julianapark en omgeving namen wij in september 2019 een definitief besluit over waar we de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s gaan plaatsen. Deze plekken zijn vastgesteld naar aanleiding van de ontvangen reacties en nader onderzoek.

Lees het besluit definitieve locaties ondergrondse afvalcontainers (september 2019) (pdf, 77 kB)

De bezwaartermijn in Noordwest Fase 1 is voorbij, u kunt daarom geen bezwaar meer indienen tegen deze besluiten.

Bekijk de locatielijsten en plattegronden per buurt

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties in Geuzenwijk - De Driehoek (pdf, 761 kB)

137 van Hoornekade 27-53
139 van Hoornekade 159
150 Blois van Treslongstraat ter hoogte van 89  (bestaande locatie)
151 Geuzenstraat ter hoogte van 4 (bestaande locatie)
152 Marnixlaan ter hoogte van 264 (bestaande locatie)
153 Apart besluit
154 Cornelis Dirkszstraat ter hoogte van 43
155 Koppestokstraat tegenover Adriaan van Bergenstraat 7bis (bestaande locatie)
156 Adriaan van Bergenstraat hoek Jacob Simonsz. de Rijkstraat (bestaande locatie)
157 Jan van Ransdorpstraat tegenover Rochus Meeuwiszstraat 45 (bestaande locatie)
158 Jacob Cabeliaustraat ter hoogte van 5 (bestaande locatie)
159 Van der Marckstraat aan de zijde Adriaan Menninckkwartier (bestaande locatie)
160 Boisotstraat tegenover van der Marckstraat (bestaande locatie)
161 Jacob Simonsz. de Rijkstraat tegenover van der Marckstraat (bestaande locatie)
162 Cornelis Roobolstraat tegenover van der Marckstraat (bestaande locatie)
163 Koppestokstraat 38 (bestaande locatie)

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties Prins Bernhardplein - Demkagebied (pdf, 133 kB)

29 Van Heukelomlaan 109-119 (bestaande locatie)
30 Berlagestraat 25-35 (bestaande locatie)
31 Berlagestraat 63-73 (bestaande locatie)
32 De Bazelstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 218-228 (bestaande locatie)
34 Berlagestraat tegenover Prof. Wattjesstraat 2 (bestaande locatie)
35 Jacob van Campenstraat 2B-2W (bestaande locatie)
36 Lelimanstraat 32
37 La Croixstraat tegenover De Bazelstraat 31: vervalt
38 C. van Maasdijkstraat 55-117 (bestaande locatie)
39 Smirnoffstraat 2
40 Hanrathstraat 24
42 Amsterdamsestraatweg 725-731
43 Burgemeester Norbruislaan 62-72 (bestaande locatie)
44 Adriaan Mulderstraat 60-138
45 M. van Meelstraat hoek Adriaan Mulderstraat 71: vervalt
46 H. Wijnmalenstraat 23
47 Hoek Wethouder Plompstraat/Amsterdamsestraatweg 697
49 A.G.H. Fokkerstraat tegenover Prins Bernhardlaan 60
50 Adriaan Mulderstraat 31
51 Westinghousestraat tegenover Amsterdamsestraatweg 653
52 Westinghousestraat tegenover Galvanistraat 61
54 Edisonstraat tegenover F. Koolhovenstraat 113

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties Schaakbuurt en omgeving (pdf, 1,7 MB)

56 Burgemeester van Tuyllkade tegenover Adriaan van Bergenstraat 2-2bis
57 Stauntonstraat hoek Prinses Margrietstraat  (bestaande locatie)
58 Burgemeester van Tuyllkade 55-55bis
59 Burgemeester van Tuyllkade 127-127bis
60 Prins Bernhardlaan ter hoogte van 21-21bis
61 Pr. Margrietstraat 28-28bis
62 Pr. Margrietstraat 44-44bis (bestaande locatie)
63 Pr. Margrietstraat 90-90bis
64 Zwanenvechtlaan hoek Pr. Margrietstraat (bestaande locatie)
65 Zwanenvechtlaan ter hoogte van 10-16 (bestaande locatie)
66 Grootmeesterplein 7
67 Schaakstraat tegenover Grootmeesterplein 9
68 Stauntonstraat 2
69 Simultaanstraat tegenover Rokadestraat 6
70 Schaakstraat tegenover Rokadestraat 36
71 Doctor Max Euwestraat tegenover 40
72 Pionstraat 2
73 Pr. Irenelaan 27
74 Nijenrodelaan 15: vervalt
75 Nijenrodelaan 181 (bestaande locatie)
76 Nijenrodeplantsoen hoek Zuilenveldlaan (bestaande locatie)
77 Zuilenveldlaan tegenover 120 (bestaande locatie)
78 Vreelanthof tegenover 55 (bestaande locatie)
79 Vreelanthof hoek Harteveldlaan (bestaande locatie)
80 Muiderslotlaan hoek Zwanenvechtlaan (bestaande locatie)
81 De Kloplaan hoek Zwanenvechtlaan (bestaande locatie)
82 Zwanenvechtlaan 106-122 (bestaande locatie)
83 Zwanenvechtlaan 154-168 (bestaande locatie)
84 Pr. Irenelaan hoek Muiderslotplantsoen (bestaande locatie)
85 Daelwijcklaan hoek Pr. Irenelaan (bestaande locatie)
86 Cromwijcklaan 170-228 (bestaande locatie)
87 Soetendaallaan hoek Daelwijcklaan (bestaande locatie)
88 Soetendaallaan hoek Niftarlakeplantsoen (bestaande locatie)
89 Huis te Zuylenlaan ter hoogte van 10 (bestaande locatie)
90 Huis te Zuylenlaan ter hoogte van 46 (bestaande locatie)
91 Huis te Zuylenlaan ter hoogte van 86 (bestaande locatie)
92 Vechtplantsoen tegenover Pr. Irenelaan 53
93 Vechtplantsoen 32-32III
94 J.M. de Muinck Keizerlaan 29
95 Pr. Beatrixlaan tegenover Pr. Margrietstraat 209

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties Zuilen-Noord (pdf, 3,7 MB)

0 Amsterdamsestraatweg 1047
1 Theo Thijssenplein tegenover Amsterdamsestraatweg 999
1001 Minister Talmastraat 101-183
3 Amsterdamsestraatweg 871AA-871DE
4 Minister Talmastraat 11 (bestaande locatie)
5 Minister Talmastraat 24 (bestaande locatie)
6 Minister Talmastraat112 (bestaande locatie)
7 Minister Talmastraat 96 (bestaande locatie)
8 Minister Talmastraat 43-65
9 C. Smeenkstraat 1
10 Minister Talmastraat 15
11 Minister Talmastraat hoek W.J. Bossenbroekstraat (bestaande locatie)
12 Jan van Zutphenlaan tegenover Schaperstraat (bestaande locatie)
13 Jan van Zutphenlaan 53 (bestaande locatie)
14 Burgemeester Norbruislaan 550 (bestaande locatie)
15 Prof. H. Bavinckstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 466
16 Prof. H. Bavinckstraat tegenover Mgr. Hoogveldplein 1 (bestaande locatie)
19 C. Smeenkstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 338
21 W.J. Bossenbroekstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 258A
24 W.J. Bossenbroekstraat tegenover 50-52
25 Daalseweghof tegenover 150
26 Burgemeester Norbruislaan 121
27 Daalseweg 187D-189C

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties in Elinkwijk en omgeving pdf, 1,8Mb)

96 Marie Curielaan hoek Fahrenheitlaan (bestaande locatie)     
97 Fahrenheitlaan hoek Celsiuslaan (bestaande locatie)     
98 Celsiuslaan ter hoogte van 50 (bestaande locatie)     
99 Celsiuslaan hoek Réaumurlaan (bestaande locatie)     
101 Bessemerlaan 1-3      
102 Bessemerlaan 38      
103 Bessemerlaan 123      
104 Muyskenweg 1B      
106 Wattlaan 15-17      
109 De Lessepsstraat 1      
110 De Lessepsstraat 29      
111 Galvanistraat 3-3bis      
112 Sint-Ludgerusstraat 97-113      
113 Sint-Ludgerusstraat 187-203      
117 De Lessepsstraat 80      
120 Edisonstraat 95-95bis      
121 Edisonstraat 59-59bis
124 Edisonstraat 1      
126 Sint-Bonifaciusstraat hoek Sint-Willibrordusstraat      
127 Burgemeester van Tuyllkade 62-62bis      
128a Burgemeester van Tuyllkade 4

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties De Driehoek (pdf, 342 kB)

130 van Egmondkade 15
132 van Egmondkade 77
133 Barthold Entesstraat 16
134 Van der Werffplein 1
135 Marnixlaan 170-172
136 van Hoornekade 27-53 (schoolzijde)
138 van Hoornekade 106

Bekijk de plattegrond met voorgenomen locaties Julianapark en omgeving (pdf, 1,7 MB)

131 van Egmondkade 72
140 Jan Overdijkstraat 54
141 van Eimerenstraat 9
142 Cornelis Mertensstraat 16-18
143 van Egmondkade 12-12bis
144 Hubert Duyfhuysstraat 32
145 Amsterdamsestraatweg 469
146 Hermanus Elconiusstraat 50
147 Amsterdamsestraatweg 511-511bis
149 Johannes Uitenbogaertstraat 55

Kliko’s bestellen

Op dit moment kunt u nog geen kliko's bestellen. U krijgt per brief van ons bericht wanneer u wel kliko's kunt bestellen. Deze brief krijgt u voordat wij de ondergrondse restafval containers gaan plaatsen.

Planning Noordwest fase 1

WanneerWat
Tot en met augustus 2020We plaatsen betonputten en ondergrondse containers in Julianapark, Elinkwijk, De Driehoek en Prins Bernhardplein

September 2020

(verwachting)
Het Nieuwe Inzamelen begint voor Julianapark, Elinkwijk, De Driehoek en Prins Bernhardplein

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl