Afval Invoeren Het Nieuwe Inzamelen in Noordwest

In de wijk Noordwest voeren we het Nieuwe Inzamelen in ten westen van de Marnixlaan. Ten oosten van de Marnixlaan (fase 2) starten we eind 2021 met Het Nieuwe Inzamelen. Het Nieuwe Inzamelen is onze nieuwe manier van afval inzamelen. We plaatsen in Noordwest ondergrondse containers voor restafval en we halen meer afval gescheiden op.

Wij hebben de wijk Noordwest opgesplitst in 2 delen.

Het apart inzamelen van plastic, blik en pak stopt

U ontving een brief wanneer u kunt stoppen met het apart aanbieden hiervan.

Fase 2 (ten oosten van de Marnixlaan)

Sinds oktober 2020 plaatsen we betonputten. De werkzaamheden duren niet meer dan 1 dag per betonput. We dekken de betonputten af met een betonplaat. U krijgt bericht zodra de containers in de betonput geplaatst worden.

Wat merkt u tijdens werkzaamheden?

 • Er is een tijdelijk parkeerverbod en wegsleepregeling, met borden aangegeven.
 • U kunt last hebben van geluid, een tijdelijk slechtere bestrating en een beperkte toegang in de straat. Onze aannemer herstelt binnen 2 werkdagen het straatwerk.
 • Kan de aannemer de betonput niet meteen plaatsen? Dan plaatsen we de betonput tijdelijk boven de grond op een veilige plek in de wijk.

Besluit

Voor Noordwest fase 2 hebben wij definitief besloten waar de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s komen. Deze plekken zijn vastgesteld op basis van de ontvangen reacties en van verder onderzoek.

Lees de ontvangen reacties over de voorgestelde locaties in Noordwest en onze antwoorden daarop (pdf, 389 kB).

De bezwaarperiode voor Noordwest fase 2 is voorbij. U kunt daarom geen bezwaar meer indienen tegen dit besluit.

Bekijk per buurt de definitieve locaties van containers en verzamelplekken

Waar komen de ondergrondse containers en verzamelplekken voor kliko’s? Bekijk per buurt de locaties.

Op de plattegrond ziet u:

 • blauwe cirkel = nieuwe ondergrondse container
 • grijze cirkel = bestaande ondergrondse container
 • rode K = verzamelplek voor kliko’s

Bekijk de plattegrond met locaties 2e Daalsebuurt (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.184 - Plantage 20 - 98
2.185 - Plantage 17 - 83
2.186 - Esdoornstraat naast Acaciastraat 17
2.187 - Leliestraat tegenover Esdoornstraat 12
2.188 - Schutstraat 50 – 56
2.189 - Esdoornstraat naast Violenstraat 33
2.198 - Mariëndaalstraat aan de zijkant van Ondiep zuidzijde 6
2.199 - 2e Daalsedijk 153 (tijdelijk een bovengrondse container vanwege het project Wisselspoor)
2.200 - 2e Daalsedijk 127
2.201 - Hoek Concordiastraat en 2e Daalsedijk (bij bestaand kringlooppunt)
2.202 - 2e Daalsedijk 93
2.203 - 2e Daalsedijk 77 (tijdelijk een bovengrondse container vanwege het project Wisselspoor)
2.204 - 2e Daalsedijk tegenover Fabriekstraat 35
2.205 - 2e Daalsedijk 21 - 23

Bekijk de plattegrond met locaties Bloemenbuurt e.o. (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.164    Royaards van den Hamkade 70
2.165    Royaards van den Hamkade 44A
2.168    Oppenheimplein 1B - 1H
2.169    Groen van Prinstererstraat 33-39
2.170    Mariëndaalstraat/Van Beuningenplein
2.171    Royaards van den Hamkade 14
2.172    Sint-Josephlaan 12-12bis
2.173    Geraniumstraat 1
2.175    Korenbloemstraat 46
2.176    Tegenover Oleanderstraat 7
2.177    Geraniumstraat 60
2.178    Seringstraat 132 - 134
2.179    Korenbloemstraat 58
2.180    Orchideestraat 11-13
2.181    2e Daalsedijk tegenover Korenbloemstraat 2A

Bekijk de plattegrond met locaties Hoogstraat-Nijenoord (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.253    Tichelaarslaan tegenover Kershoflaan 1
2.255    Petemoederslaan 14
2.258    Everard Zoudenbalchstraat 17-19
2.259    Petemoederslaan 3
2.260    Anthoniedijk 2-2bis
2.261    Pijlstraat tegenover Miltenburgstraat 61
2.263    Hoogstraat 90
2.1006    Kringlooppunt hoek Acaciastraat en Schutstraat (bestaande locatie)
2.1007    Hoek Boomgaardlaan en Burgjeslaan (bestaande locatie)
2.1008    Hoek Nijenoord en Tichelaarslaan (bestaande locatie)

Bekijk de plattegrond met locaties Ondiep (pdf, 0,6 MB)

Locaties:

2.265    Hoek Pompoenstraat 5 en Ananasstraat
2.266    Hoek Nieuwlichtstraat en Kloosterlaan
2.267    Aardbeistraat naast Nieuwlichtstraat 42
2.268    Morelstraat naast Nieuwlichtstraat 12
2.269    Moerbeistraat tegenover Pippelingstraat 33
2.270    Tegenover Abrikoosstraat 9-11
2.271    Hoeken Laan van Chartroise 129
2.272    Laan van Chartroise 62/66G
2.273    Tegenover Meloenstraat 2A-2B
2.274    Omloop tegenover Vijgeboomstraat 2/2A
2.275    Hoek Ondiep 73/79 - Vijgeboomstraat
2.276    Thorbeckelaan 103
2.277    Framboosstraat 2
2.278    Boerhaavelaan 30
2.279    Boerhaaveplein tegenover Boerhaavelaan 1
2.280    Ahornstraat tegenover Boerhaaveplein 153-179
2.281    Ahornstraat 14
2.282    Royaards van den Hamkade 57
2.283    Royaards van den Hamkade 95-95bis
2.284    Tegenover Thorbeckelaan 7
2.1001  Hogelanden Westzijde 92 (bestaande locatie)
2.1002  Hogelanden Westzijde 83 (bestaande locatie)
2.1003  Thorbeckelaan 55 (bestaande locatie)
2.1004  Sportvelden Royaards van den Hamkade (bestaande locatie)
2.1005  Sportvelden Royaards van den Hamkade (bestaande locatie)

Bekijk de plattegrond met locaties Pijlsweerd (pdf, 0,6 MB)

Locaties:


2.209    Wolfstraat 2-14
2.210    Spijkerstraat 13 - 15
2.211    Spijkerdwarsstraat  
2.212    Amsterdamsestraatweg 88 - 92
2.215    Tegenover Boorstraat 107-109
2.218    Bethlehemweg 63
2.220    Tuinbouwstraat 3
2.221    Harpstraat 8
2.222    Hoek Turfstraat en Kerkweg
2.223    Nieuwe Pijlsweerdstraat tegenover Hovenierstraat 86
2.224    Oude Pijlsweerdstraat 158 - 160
2.225    Hoek Oude Pijlsweerdstraat en Polderstraat
2.226    Oude Pijlsweerdstraat 66
2.227    Hoek Engelen van Pijlsweerdstraat en David van Mollemstraat 19
2.228    Oude Pijlsweerdstraat 24
2.229    Enthofstraat 24
2.232    Polderstraat (bij kringlooppunt)
2.233    Stroomstraat 21
2.234    Otterstraat 115 - 117
2.235    Herenweg 53
2.236    Herenweg 7-9
2.238      Weerdsingel Westzijde 51 - 51B
2.1010    Hoek Westerdijk en David van Mollemstraat (bestaande locatie)
2.1011    Hoek Westerdijk en Zijdebalenstraat (bestaande locatie)
2.1012    Hoek Westerdijk en Jongeneelstraat zuid (bestaande locatie)
2.1013    Hoek Westerdijk en Jongeneelstraat noord (bestaande locatie)
2.1014    Hoek Zeedijk en Jongeneelstraat (bestaande locatie)
2.1015    Hoek Zeedijk en Korenschoofstraat (bestaande locatie)
2.1016    Hoek Westerdijk en Korenschoofstraat (bestaande locatie)
2.1017    Kringlooppunt Oudenoord (bestaande locatie)
2.1018    Herenweg 301-309 (bestaande locatie)

Kliko's bestellen

Op dit moment kunt u nog geen kliko's bestellen. U ontvangt van ons een brief wanneer u wel kliko's kunt bestellen. Deze brief krijgt u voordat de ondergrondse restafval containers gebruikt worden.

Hoe gaat het verder?

Zodra de ondergrondse containers klaar zijn voor gebruik ontvangt u van ons een brief met de startdatum. Tot die tijd verandert er nog niets aan de manier waarop wij uw afval inzamelen.

Als er tegen een locatie een bezwaar is ingediend, dan wachten we met het plaatsen van een ondergrondse container totdat de juridische procedure hierover is afgerond. Het is in zo’n situatie mogelijk dat we tijdelijk een bovengrondse container plaatsen.

Laatste werkzaamheden

Op de locaties 1001 en 1002 is er nog geen ondergrondse container voor restafval. Hier onderzoeken we de mogelijkheden.

Planning Noordwest fase 2

Wat gebeurt wanneer?
WanneerWat
September 2020 - zomer 2021Behandeling bezwaren door de gemeente
Oktober 2020Start graafwerkzaamheden voor plaatsen betonputten
4e kwartaal 2021Plaatsing containers in betonputten. U ontvangt een brief over het bestellen van kliko's en de startdatum van Het Nieuwe Inzamelen

Fase 1: (ten westen van de Marnixlaan)

Sinds november 2020 is voor alle buurten van Noordwest fase 1 Het Nieuwe Inzamelen in gegaan. In deze buurten kunnen de bewoners op elk moment van de dag het restafval en plastic, blik en pak (PBP) weggooien in ondergrondse containers. Ook hebben de bewoners kliko’s gekregen voor papier en karton. Deze legen we 1 keer per 3 weken. De inzameling van gft is niet veranderd.

Laatste werkzaamheden

Bij onderstaande locaties is er nog geen ondergrondse container voor restafval en PBP.

Locatie 42: Amsterdamsestraatweg 725-731

U kunt andere containers in de buurt gebruiken, de dichtstbijzijnde zijn:

 • Locatie 47: Hoek Wethouder Plompstraat/Amsterdamsestraatweg 697
 • Locatie 35: Jacob van Campenstraat 2B-2W

Locatie 104: Muyskenweg 1B

Bij de graafwerkzaamheden voor het plaatsen van de betonput kwamen we onverwacht een databundel, waterleiding en riolering tegen. Met de proefsleuven die wij eerder maakten zagen we deze kabels en leidingen niet. Dat komt doordat de proefsleuven minder diep zijn dan de graafwerkzaamheden voor het plaatsen van de betonput.

We onderzoeken nu welke mogelijkheden er zijn om op deze plek toch een ondergrondse container te plaatsen. In de tussentijd staan er als tijdelijke oplossing 2 bovengrondse containers.

Locatie 140: Jan Overdijkstraat 54 en locatie 141: Van Eimerenstraat 9

Op 7 juni is de laatste inzameldag voor restafval. De kliko’s worden na het legen ingenomen.  De ondergrondse container op de van Eimerenstraat en de tijdelijke bovengrondse container op de Jan van Overdijkstraat kunt u vanaf maandag 7 juni gebruiken. Op de Jan van Overdijkstraat komt nog een definitieve halfondergrondse container.

Bekijk per buurt de definitieve locaties van containers en verzamelplekken

137 van Hoornekade 27-53
139 van Hoornekade 159
150 Blois van Treslongstraat ter hoogte van 89  (bestaande locatie)
151 Geuzenstraat ter hoogte van 4 (bestaande locatie)
152 Marnixlaan ter hoogte van 264 (bestaande locatie)
153 Blois van Treslongstraat 53-55
154 Nicolaas Ruychaverstraat hoek Cornelis Dirkszstraat (bestaande locatie)
155 Koppestokstraat tegenover Adriaan van Bergenstraat 7bis (bestaande locatie)
156 Adriaan van Bergenstraat hoek Jacob Simonsz. de Rijkstraat (bestaande locatie)
157 Jan van Ransdorpstraat tegenover Rochus Meeuwiszstraat 45 (bestaande locatie)
158 Jacob Cabeliaustraat ter hoogte van 5 (bestaande locatie)
159 Van der Marckstraat aan de zijde Adriaan Menninckkwartier (bestaande locatie)
160 Boisotstraat tegenover van der Marckstraat (bestaande locatie)
161 Jacob Simonsz. de Rijkstraat tegenover van der Marckstraat (bestaande locatie)
162 Cornelis Roobolstraat tegenover van der Marckstraat (bestaande locatie)
163 Koppestokstraat 38 (bestaande locatie)

Bekijk de plattegrond met locaties in Geuzenwijk (pdf, 1,6 MB)

29 Van Heukelomlaan 109-119 (bestaande locatie)
30 Berlagestraat 25-35 (bestaande locatie)
31 Berlagestraat 63-73 (bestaande locatie)
32 De Bazelstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 218-228 (bestaande locatie)
34 Berlagestraat tegenover Prof. Wattjesstraat 2 (bestaande locatie)
35 Jacob van Campenstraat 2B-2W (bestaande locatie)
36 Lelimanstraat 32
37 La Croixstraat tegenover De Bazelstraat 31: vervalt
38 C. van Maasdijkstraat 55-117 (bestaande locatie)
39 Smirnoffstraat 2
40 Hanrathstraat 24
42 Amsterdamsestraatweg 725-731
43 Burgemeester Norbruislaan 62-72 (bestaande locatie)
44 Adriaan Mulderstraat 60-138
45 M. van Meelstraat hoek Adriaan Mulderstraat 71: vervalt
46 H. Wijnmalenstraat 23
47 Hoek Wethouder Plompstraat/Amsterdamsestraatweg 697
49 A.G.H. Fokkerstraat tegenover Prins Bernhardlaan 60
50 Adriaan Mulderstraat 31
51 Westinghousestraat tegenover Amsterdamsestraatweg 653
52 Westinghousestraat tegenover Galvanistraat 61
54 Edisonstraat tegenover F. Koolhovenstraat 113

Bekijk de plattegrond met locaties Prins Bernhardplein - Demkagebied (pdf, 3,2 MB)

56 Burgemeester van Tuyllkade tegenover Adriaan van Bergenstraat 2-2bis
57 Stauntonstraat hoek Prinses Margrietstraat  (bestaande locatie)
58 Burgemeester van Tuyllkade 55-55bis
59 Burgemeester van Tuyllkade 127-127bis
60 Prins Bernhardlaan ter hoogte van 21-21bis
61 Pr. Margrietstraat 28-28bis
62 Pr. Margrietstraat 44-44bis (bestaande locatie)
63 Pr. Margrietstraat 90-90bis
64 Zwanenvechtlaan hoek Pr. Margrietstraat (bestaande locatie)
65 Zwanenvechtlaan ter hoogte van 10-16 (bestaande locatie)
66 Grootmeesterplein 7
67 Schaakstraat tegenover Grootmeesterplein 9
68 Stauntonstraat 2
69 Simultaanstraat tegenover Rokadestraat 6
71 Doctor Max Euwestraat tegenover 40
72 Pionstraat 2
73 Pr. Irenelaan 27
74 Nijenrodelaan 15: vervalt
75 Nijenrodelaan 181 (bestaande locatie)
76 Nijenrodeplantsoen hoek Zuilenveldlaan (bestaande locatie)
77 Zuilenveldlaan tegenover 120 (bestaande locatie)
78 Vreelanthof tegenover 55 (bestaande locatie)
79 Vreelanthof hoek Harteveldlaan (bestaande locatie)
80 Muiderslotlaan hoek Zwanenvechtlaan (bestaande locatie)
81 De Kloplaan hoek Zwanenvechtlaan (bestaande locatie)
82 Zwanenvechtlaan 106-122 (bestaande locatie)
83 Zwanenvechtlaan 154-168 (bestaande locatie)
84 Pr. Irenelaan hoek Muiderslotplantsoen (bestaande locatie)
85 Daelwijcklaan hoek Pr. Irenelaan (bestaande locatie)
86 Cromwijcklaan 170-228 (bestaande locatie)
87 Soetendaallaan hoek Daelwijcklaan (bestaande locatie)
88 Soetendaallaan hoek Niftarlakeplantsoen (bestaande locatie)
89 Huis te Zuylenlaan ter hoogte van 10 (bestaande locatie)
90 Huis te Zuylenlaan ter hoogte van 46 (bestaande locatie)
91 Huis te Zuylenlaan ter hoogte van 86 (bestaande locatie)
92 Vechtplantsoen tegenover Pr. Irenelaan 53
93 Vechtplantsoen 32-32III
94 J.M. de Muinck Keizerlaan 29
95 Pr. Beatrixlaan tegenover Pr. Margrietstraat 209

Bekijk de plattegrond met locaties Schaakbuurt en omgeving (pdf, 4,0 MB)

0 Amsterdamsestraatweg 1047
1 Theo Thijssenplein tegenover Amsterdamsestraatweg 999
1001 Minister Talmastraat 101-183
3 Amsterdamsestraatweg 871AA-871DE
4 Minister Talmastraat 11 (bestaande locatie)
5 Minister Talmastraat 24 (bestaande locatie)
6 Minister Talmastraat112 (bestaande locatie)
7 Minister Talmastraat 96 (bestaande locatie)
8 Minister Talmastraat 43-65
9 C. Smeenkstraat 1
11 Minister Talmastraat hoek W.J. Bossenbroekstraat (bestaande locatie)
12 Jan van Zutphenlaan tegenover Schaperstraat (bestaande locatie)
13 Jan van Zutphenlaan 53 (bestaande locatie)
14 Burgemeester Norbruislaan 550 (bestaande locatie)
15 Prof. H. Bavinckstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 466
16 Prof. H. Bavinckstraat tegenover Mgr. Hoogveldplein 1 (bestaande locatie)
21 W.J. Bossenbroekstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 258A
25 Daalseweghof tegenover 150
26 Burgemeester Norbruislaan 121
27 Daalseweg 187D-189C

Bekijk de plattegrond met locaties Zuilen-Noord (pdf, 3,5 MB)

96 Marie Curielaan hoek Fahrenheitlaan (bestaande locatie)     
97 Fahrenheitlaan hoek Celsiuslaan (bestaande locatie)     
98 Celsiuslaan ter hoogte van 50 (bestaande locatie)     
99 Celsiuslaan hoek Réaumurlaan (bestaande locatie)     
101 Bessemerlaan 1-3      
102 Bessemerlaan 38      
103 Bessemerlaan 123      
104 Muyskenweg 1B      
106 Wattlaan 15-17      
109 De Lessepsstraat 1      
110 De Lessepsstraat 29      
111 Galvanistraat 3-3bis      
112 Sint-Ludgerusstraat 97-113      
113 Sint-Ludgerusstraat 187-203      
117 De Lessepsstraat 80      
120 Edisonstraat 95-95bis      
121 Edisonstraat 59-59bis
124 Edisonstraat 1      
126 Sint-Bonifaciusstraat hoek Sint-Willibrordusstraat      
127 Burgemeester van Tuyllkade 62-62bis      
128 Burgemeester van Tuyllkade 4

Bekijk de plattegrond met locaties in Elinkwijk en omgeving (pdf, 3,1 MB)

130 van Egmondkade 15
132 van Egmondkade 77
133 Barthold Entesstraat 16
134 Van der Werffplein 1
135 Marnixlaan 170-172
136 van Hoornekade 27-53 (schoolzijde)
138 van Hoornekade 106

Bekijk de plattegrond met locaties De Driehoek (pdf, 342 kB)

131 van Egmondkade 72
140 Jan Overdijkstraat 54
141 van Eimerenstraat 9
142 Cornelis Mertensstraat 16-18
143 van Egmondkade 12-12bis
144 Hubert Duyfhuysstraat 32
145 Amsterdamsestraatweg 469
146 Hermanus Elconiusstraat 50
147 Amsterdamsestraatweg 511-511bis
149 Johannes Uitenbogaertstraat 55

Bekijk de plattegrond met locaties Julianapark en omgeving (pdf, 1,7 MB)

Besluit

Voor de buurten Geuzenwijk, Prins Bernhardplein/Demkagebied, Schaakbuurt en omgeving en Zuilen Noord namen wij in juli 2019 een definitief besluit (pdf, 95 kB) over waar we de ondergrondse restafvalcontainers en verzamelplekken voor kliko’s gaan plaatsen.

De definitieve plekken zijn vastgesteld naar aanleiding van de ontvangen reacties (pdf, 835 kB) en verder onderzoek.

Voor de buurten Elinkwijk, De Driehoek en Julianapark en omgeving namen wij in september 2019 een definitief besluit (pdf, 77 kB).

Vervallen locatie

Tegen locatie 154 in de Cornelis Dirkszstraat ter hoogte van 43 is een bezwaar ingediend. Deze locatie is vervallen, omdat er dichtbij al een bestaande locatie is. De bestaande locatie bij Nicolaas Ruychaverstraat hoek Cornelis Dirkszstraat blijft wel bestaan.

Tijdens de werkzaamheden van het plaatsen van de betonputten kwamen wij onverwacht kabels en leidingen tegen onder de grond. Daardoor konden we op onderstaande locaties geen ondergrondse container plaatsen. Voor deze locaties is geen andere plek gevonden en daarom zijn ze vervallen:

 • locatie 10: Minister Talmastraat 15
 • locatie 19: C. Smeenkstraat tegenover Burgemeester Norbruislaan 338
 • locatie 24: W.J. Bossenbroekstraat tegenover 50-52
 • locatie 70: Schaakstraat tegenover Rokadestraat 36

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl