Herstellen walmuur Oudegracht tussen Viebrug en Jansbrug

Fase project
Klaar

Geplande uitvoering
Eind 2022 - april 2024

We hebben de walmuur aan de oostzijde van de Oudegracht tussen de Viebrug en de Jansbrug hersteld.

Dit hebben we gedaan

  • We hebben buispalen in de grond geschroefd. Deze buispalen zijn de fundering van de nieuwe walmuur.
  • We hebben de oude walmuur gesloopt.
  • We hebben de nieuwe walmuur op de fundering geplaatst en vastgemetseld.
  • We hebben de werf weer netjes gemaakt.

We planten in het plantseizoen bomen terug.

Schade, aansprakelijkheid en nadeelcompensatie

Hebt u schade aan uw werfkelder of pand en kunt u bewijzen dat de gemeente hiervoor verantwoordelijk is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen voor uw schade.

Aansprakelijk stellen gemeente, schade melden

Bent u ondernemer en hebt u winst- of inkomstenverlies door de uitvoering van werkzaamheden door de gemeente? Denk hierbij aan werkzaamheden aan de weg en werven of (verkeers-)besluiten (zoals het afsluiten van wegen). In sommige gevallen kunt u een deel van de schade vergoed krijgen. Dit heet nadeelcompensatie.

Nadeelcompensatie aanvragen

Meer informatie

Hulp en contact Werven

Telefoon

14 030 

E-mail

werven@utrecht.nl

Bezoekadres

Informatiecentrum wervengebied, Oudegracht 167

openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 11:00 - 17:00 uur