Samenleven (welzijn) Integratie vluchtelingen

Met meer dan 350.000 inwoners en zo’n 170 verschillende nationaliteiten prettig met elkaar wonen, werken en verblijven in 1 stad; hoe doen we dat? We willen dat nieuwe Utrechters meedoen in onze stad. Hiervoor is onder andere huisvesting, opleiding, werk en inburgering nodig. Lees meer over hoe we dat in Utrecht aanpakken.

Utrechtse aanpak

Er staan 3 punten in de Utrechtse aanpak centraal.

 1. Een doorgaande lijn

  Statushouders die in Utrecht en regio opvang krijgen, mogen daar ook blijven met een vergunning. Als dat mogelijk en gewenst is. Ook in zorg, opleiding, sociale inbedding en activering zien we graag een doorgaande lijn, zonder onnodig wachten of onderbrekingen.
 2. Actief vanaf dag 1

  Asielzoekers gaan meteen aan de slag. Zoals bijvoorbeeld op Plan Einstein met cursussen internationaal ondernemerschap of (zakelijk) Engels. Of met activiteiten die georganiseerd zijn door vrijwilligers. De activiteiten en cursussen helpen met een succesvolle integratie. Gaan ze weer terug naar het land van herkomst? Dan helpt het hen bij de opbouw van een toekomst.
 3. Een inclusieve stad

  Samen leven en samen leren. Activiteiten en cursussen zijn niet alleen voor asielzoekers. Utrechters die hier ook behoefte aan hebben zijn ook welkom.

Voorbeelden Utrechtse aanpak

 • Plan Einstein, vernieuwende aanpak van integratie van vluchtelingen
 • U16, de regionale bestuursovereenkomst

Actiepunten voor Utrecht

In juni 2016 waren er 2 stadsgesprekken over de integratie van asielzoekers. Dat heeft geholpen om de Utrechtse aanpak tot stand te laten komen. Er kwamen toen ook actiepunten naar voren die deelnemers aan de stadsgesprekken in 2016 belangrijk vinden voor integratie.

Wonen

Spreiden over de stad, niet 'slepen' met mensen, kleinschaligheid.

Scholing

Taalles, ouderbetrokkenheid, spel voor ouders en kinderen, workshops over democratie en overheid op school, sneller instromen in mbo.

Werk

Diploma's erkennen, inzetten op vrijwilligerswerk, benutten ondernemerskracht en kwaliteiten van vluchtelingen, bedrijven stimuleren vluchtelingen aan te nemen, ondernemers koppelen als professionele buddy, speeddates van ondernemers en vluchtelingen.

Gezondheid

Aandacht voor traumaverwerking, vertrouwenspersoon/ombudsman.

Sociaal netwerk

Canadees model/gastgezinnen, wegwijzers in de wijk, informatie over leefregels, buddy-systeem, koppelen aan oud-vluchtelingen, ruimte voor eigen ontmoetingsplekken.

Dialoog en begrip

Aandacht voor zorgen, introductiedagen in de wijk om elkaar beter te leren kennen, workshops over de overheid, positieve voorbeelden laten zien, maatregelen openstellen voor iedereen.

Hulp en contact Opvang asielzoekers