Initiatief en invloed Initiatievenfonds

Hebt u een initiatief om uw buurt, wijk of de stad leuker te maken? Vraag dan geld aan uit het Initiatievenfonds.

Wat is het Initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. We willen met het Initiatievenfonds mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Iedereen kan een aanvraag doen, personen en organisaties.

Doe een aanvraag

Informatieavond 24 september

Kom naar de gratis informatieavond en krijg antwoord op vragen als:

  • Hoe doe ik een aanvraag?
  • Wat is ervoor nodig?
  • Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Meer informatie en aanmelden informatieavond Initiatievenfonds

Hoeveel geld kunt u aanvragen?

Er is geen minimumbedrag. U kunt jaarlijks maximaal € 50.000,00 per initiatief aanvragen. Aanvragen hoger dan € 20.000,00 behandelen we op 3 vaste momenten, namelijk 1 januari, 1 april en 1 september.

Doe uw aanvraag vóór uw activiteit start. U kunt na afloop van een activiteit geen aanvraag meer doen.

Bedrag liever niet op uw bankrekening

Wij storten het toegekende subsidiebedrag op uw privé bankrekening. Wilt u dit liever niet, bijvoorbeeld omdat u een betalingsregeling hebt, of een uitkering ontvangt? Bij uw aanvraag kunt u ervoor kiezen om het bedrag op een prepaid kaart te krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u tijdens de aanvraag.

Deel uw initiatief

Wilt u uw initiatief delen met anderen? Of wilt u weten wat voor initiatieven er nog meer in de stad zijn?

Bekijk en deel initiatieven op maex.nl

Na uw activiteit

Hebt u minder dan €500 ontvangen? Dan hoeft u niet altijd een eindverantwoording op te stellen. Bewaar wel tot 3 maanden na uw activiteit bonnen, facturen, krantenartikelen, foto’s en filmpjes. Via een steekproef kunnen wij alsnog om deze informatie vragen.
Was de bijdrage meer dan €500? Dan willen we altijd weten waar u het geld aan hebt uitgegeven en hoe u het plan hebt uitgevoerd. U maakt hiervoor een eindverantwoording.

Bekijk voorbeeld eindverantwoording (pdf, 2 MB)

Veelgestelde vragen

Worden loonkosten betaald uit het Initiatievenfonds?

Soms. Dat hangt af van verschillende factoren:

  • U krijgt een bijdrage als de loonkosten in verhouding zijn met de eigen inzet (in geld of tijd) van de initiatiefnemers en deelnemers.
  • U krijgt als initiatiefnemer geen bijdrage voor uw eigen loonkosten.

Kan ik geld vragen voor eten en drinken bij een straat- of buurtfeest?

Nee. Wel kunt u een bijdrage vragen voor voorzieningen en materiaal voor het initiatief. Bijvoorbeeld tent, springkussen, stoelen en banken. De bijdrage voor voorzieningen en materiaal moeten in balans zijn met de totaalkosten van het initiatief.

Ik wil graag een autoparkeerplaats gebruiken voor mijn initiatief. Kan dat ook in een straat met betaald parkeren?

Ja, dat is mogelijk in een gebied met betaald parkeren. U kunt dan gebruik maken van de ‘2%-regeling’. Volgens deze regeling mogen we per parkeerrayon (gebied) maximaal 2% van de parkeerplaatsen weghalen. Per initiatief kunnen maximaal 2 parkeerplaatsen worden vrijgemaakt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Initiatievenfonds?

Logo gebruiken?

U kunt dit logo downloaden en gebruiken.

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau

Uw mening