Initiatief en invloed Initiatievenfonds

Hebt u een idee dat uw buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier en socialer maakt?  En zijn er meer mensen enthousiast over uw idee? Dan kunt u een bijdrage aanvragen uit het Initiatievenfonds.

Wat is het Initiatievenfonds

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis of een ontmoetingsplek voor jongeren. We willen met het Initiatievenfonds mensen aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de buurt, wijk of stad. Iedereen kan een aanvraag doen, personen en organisaties.

Doe uw aanvraag vóór uw activiteit start. U kunt na afloop van een activiteit geen aanvraag meer doen.

Aanvragen van meer dan € 20.000 behandelen we op 1 januari,1 april en op 1 september.

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag?

Uw wijkbureau kan u meer vertellen over het Initiatievenfonds. Zij kunnen u ook helpen met het doen van een aanvraag.

Doe een aanvraag

Hoeveel geld kan ik aanvragen?

Er is geen minimumbedrag. U kunt jaarlijks maximaal € 50.000 per initiatief aanvragen. Aanvragen hoger dan € 20.000 behandelen we op 3 vaste momenten, namelijk 1 januari, 1 april en 1 september.

Kan ik geld vragen voor eten en drinken bij een straat- of buurtfeest?

Nee. Wel kunt u een bijdrage vragen voor voorzieningen en materiaal voor het initiatief. Bijvoorbeeld tent, springkussen, stoelen en banken. De bijdrage voor voorzieningen en materiaal moeten in balans zijn met de totaalkosten van het initiatief.

Kan ik een fietsenrek aanvragen?

Wilt u een fietsenrek, een fietstrommel of een buurtstalling aanvragen? Dat gaat niet via het initiatievenfonds. Kijk voor meer informatie op de pagina Fiets stallen.

Kan ik een aanvraag op papier doen?

U kunt het aanvraagformulier (pdf, 101 kB) printen en handmatig invullen. Bij het wijkbureau kunt u ook een aanvraagformulier krijgen. Organisaties kunnen dit formulier niet gebruiken.

Ik wil het bedrag liever niet op mijn bankrekening, kan dat?

Wij storten het toegekende subsidiebedrag op uw privé bankrekening. Wilt u dit liever niet, bijvoorbeeld omdat u een betalingsregeling hebt, of een uitkering ontvangt? Bij uw aanvraag kunt u ervoor kiezen om het bedrag op een prepaid kaart te krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u tijdens de aanvraag.

Moet ik een eindverantwoording opstellen?

Hebt u minder dan €500 ontvangen? Dan hoeft u niet altijd een eindverantwoording op te stellen. Bewaar wel tot 3 maanden na uw activiteit bonnen, facturen, krantenartikelen, foto’s en filmpjes. Via een steekproef kunnen wij alsnog om deze informatie vragen.

Was de bijdrage meer dan €500? Dan willen we altijd weten waar u het geld aan hebt uitgegeven en hoe u het plan hebt uitgevoerd. U maakt hiervoor een eindverantwoording.

Ik wil graag een autoparkeerplaats gebruiken voor mijn initiatief. Kan dat ook in een straat met betaald parkeren?

Ja, dat is mogelijk in een gebied met betaald parkeren. U kunt dan gebruik maken van de ‘2%-regeling’. Volgens deze regeling mogen we per parkeerrayon (gebied) maximaal 2% van de parkeerplaatsen weghalen. Per initiatief kunnen maximaal 2 parkeerplaatsen worden vrijgemaakt.

Kan ik loonkosten betalen uit het Initiatievenfonds?

Soms. Dat hangt af van verschillende factoren:

  • U krijgt een bijdrage als de loonkosten in verhouding zijn met de eigen inzet (in geld of tijd) van de initiatiefnemers en deelnemers.
  • U krijgt als initiatiefnemer geen bijdrage voor uw eigen loonkosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Initiatievenfonds?

Hulp en contact

E-mail

wijken@utrecht.nl

Telefoon

14 030

Of bezoek uw wijkbureau

Uw mening