Uw initiatief Initiatievenfonds

Hebt u een idee dat uw straat, buurt, wijk of stad leuker, groener, gezelliger, mooier en socialer maakt? En zijn er meer mensen enthousiast over uw idee? Dan kunt u geld aanvragen uit het Initiatievenfonds.

Doe een aanvraag

Kinderen en jongeren

Hebben jullie een idee om de straat of buurt leuker te maken? Bel of app jullie idee door aan Nick van de gemeente Utrecht op 06 - 34 13 69 90. Nick beantwoordt de telefoon tussen 9.00 en 17.00 uur en helpt je verder je idee mogelijk te maken.

Bekijk de video Initiatievenfonds voor kinderen en jongeren.

Hebt u hulp nodig bij uw aanvraag?

Uw wijkbureau kan u meer vertellen over het Initiatievenfonds. Zij kunnen u ook helpen met het doen van een aanvraag.

Wat is het Initiatievenfonds?

Het Initiatievenfonds is een fonds voor grote en kleine initiatieven in Utrecht. Bijvoorbeeld het opknappen van een pleintje, een activiteit in een buurthuis, een nieuwe voetbalkooi of een ontmoetingsplek voor jongeren. We willen met het Initiatievenfonds mensen van alle leeftijden aanmoedigen om zich vrijwillig in te zetten voor elkaar, de straat de buurt, wijk of stad. Iedereen kan een aanvraag doen, personen en organisaties.

Doe uw aanvraag vóór uw activiteit start. U kunt na afloop van een activiteit geen aanvraag meer doen.

Er is geen minimumbedrag. U kunt jaarlijks maximaal € 20.000 per initiatief aanvragen.

Nee. Wel kunt u een bijdrage vragen voor voorzieningen en materiaal voor het initiatief. Bijvoorbeeld tent, springkussen, stoelen en banken. De bijdrage voor voorzieningen en materiaal moet in evenwicht zijn met de totale kosten van het initiatief.

Wilt u een fietsenrek, een fietstrommel of een buurtstalling aanvragen? Dat gaat niet via het initiatievenfonds. Kijk voor meer informatie op de pagina Fiets stallen.

Wij storten het toegekende subsidiebedrag op uw privé-bankrekening. Wilt u dit liever niet? Bijvoorbeeld omdat u een betalingsregeling hebt, of een uitkering ontvangt? Bij uw aanvraag kunt u ervoor kiezen om het bedrag op een prepaid kaart te krijgen. Of dit voor u mogelijk is, ziet u tijdens de aanvraag.

Ja, dat is mogelijk in een gebied met betaald parkeren. U kunt dan gebruik maken van de ‘2%-regeling’. Volgens deze regeling mogen we per parkeerrayon (gebied) maximaal 2% van de parkeerplaatsen weghalen. Per initiatief kunnen we maximaal 2 parkeerplaatsen vrijmaken.

Soms. Dat hangt af van verschillende factoren.

  • U krijgt een bijdrage als de loonkosten in verhouding zijn met de eigen inzet van de initiatiefnemers en deelnemers. Die eigen inzet kan in tijd of geld zijn.
  • U krijgt als initiatiefnemer geen bijdrage voor uw eigen loonkosten.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Initiatievenfonds?

Logo gebruiken?

U kunt dit logo downloaden en gebruiken.