Subsidiehulp Aanvragen subsidie bedrijf

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor uw bedrijf.

Onderwerpen:

Subsidie aanvragen met eHerkenning

Organisaties en bedrijven kunnen alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. U hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig.

 • Vraag eHerkenning tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.
 • U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties gebruiken, zoals het UWV en de Belastingdienst.

Vraag eHerkenning aan

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Subsidie om cultureel evenement coronaproof te maken Niet meer beschikbaar

Voor het coronaproof maken van culturele evenementen die in 2021 plaatsvonden. Het evenement moest al op de evenementenkalender van de gemeente staan.

Aanvragen kon tot en met 30 juni 2022 Bedrag voor klein evenement: maximaal € 5.000 Bedrag voor middelgroot evenement: maximaal € 20.000 Bedrag voor groot evenement: maximaal € 40.000

Lees meer over subsidie voor coronamaatregelen culturele evenementen

Subsidie om culturele activiteiten op (niet cultureel) evenement coronaproof te maken Niet meer beschikbaar

Voor het coronaproof maken van culturele activiteiten op andere evenementen (zoals sportevents of food-festivals) die in 2021 of 2022 zijn. Het evenement moet al op de evenementenkalender van de gemeente staan.

 • Aanvragen kan tot en met 30 juni 2022
 • Bedrag voor klein evenement: maximaal  € 1.250
 • Bedrag voor middelgroot evenement: maximaal  € 5.000
 • Bedrag voor groot evenement: maximaal  € 10.000

Lees meer over subsidie voor coronamaatregelen culturele activiteiten

Projectsubsidie voor het uitvoeren van een culturele activiteitBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met een presentatiemoment in Utrecht, zoals voorstellingen, exposities, een festival of een participatieproject.

 • Er zijn verschillende subsidierondes. De deadlines zijn:
  • 12 januari 2022
  • 9 maart 2022
  • 18 mei 2022
  • 7 september 2022
  • 9 november 2022
 • Bedrag: minimaal € 1.000, maximaal  € 20.000, maximaal 50% van de totale kosten

Aanvragen of meer informatie over projectsubsidie cultuur

Subsidie voor maken van een muziekstudio Beschikbaar

Om investeringen te doen voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van studio’s.

 • De subsidie is jaarlijks beschikbaar tot en met 2024
 • Bedrag per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte: maximaal € 1.250, maximaal 50% van de investering

Aanvragen of meer informatie over subsidie muziekstudio bouwen

Impulssubsidie om nieuwe culturele activiteiten uit te proberenBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met artistieke mogelijkheden, en/of activiteiten gericht op de ontwikkeling van talent en/of activiteiten die iets nieuws toevoegen in de stad.

 • Aanvragen kan hele jaar door, behalve in juli en augustus
 • Laagdrempelige en snelle subsidie
 • U presenteert uw plan in een gesprek met de gemeente
 • Bedrag: maximaal  € 2.500

Aanvragen of meer informatie over impulssubsidie cultuur

Evenementenfonds Later weer beschikbaar

Subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

Lees meer over de subsidie evenementenfonds

Subsidie cultuur voor jongeren in Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern Niet meer beschikbaar

Subsidie voor vergroten van creatieve en kunstzinnige ontwikkeling van jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern.

Lees meer over subsidie cultuur voor jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern

Subsidie voor amateurkunsteducatie 2022-2024 Niet meer beschikbaar

Subsidie voor stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie, voor activiteiten.

Lees meer over de subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024

Ontwikkelsubsidie voor artistieke of zakelijke ontwikkeling van maker of organisatie Niet meer beschikbaar

Voor een traject gericht op de eigen artistieke of zakelijke ontwikkeling. Denk aan het volgen van masterclasses, artistiek onderzoek doen, of experimenten met nieuwe verdienmodellen.

 • Aanvragen kan tot en met 2 mei 2022
 • Bedrag: minimaal € 2.000, maximaal € 7.500 (voor makers) of € 10.000 (voor organisaties)

Lees meer over ontwikkelsubsidie cultuur

Subsidie voor activiteit voor viering van Utrecht 900 jaar Niet meer beschikbaar

Voor activiteiten tussen 2 juni en 11 november 2022 in verband met de viering van Utrecht 900 jaar.

Lees meer over subsidie Utrecht 900 jaar

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Collectieve zonne-energieprojecten Niet meer beschikbaar

Subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Lees meer over de subsidie collectieve zonne-energieprojecten

Watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Met deze subsidie kunt u gebouwen en (buiten) terreinen van maatschappelijke organisaties watervriendelijker inrichten door te vergroenen en regenwater op te vangen. Denk hier aan scholen, musea, kinderdagverblijven, zorgcentra, speeltuinen en kerken. Eigenaren en gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen.

Vraag subsidie watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Subsidie voor eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht, voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Lees meer over subsidie sloop vervuilende auto

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag subsidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Naar boven

Onderwijs

Onderzoek naar lesgeven in Overvecht Niet meer beschikbaar

Deze subsidie is voor onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten die aangesloten zijn bij het gelijknamige Regio Deal project in Overvecht. Het doel is om geschikte leraren in het PO en VO op scholen in Overvecht in dienst te nemen en te houden.

Lees meer over subsidie onderzoek naar lesgeven in Overvecht

Begeleiding bij stage of leerbaanBeschikbaar

Subsidie voor werkgevers, voor begeleiding tijdens stages en leerbanen. Zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden.
Vraag subsidie begeleiding stage of leerbaan aan

Overgang voorschoolse educatie Beschikbaar

Tegemoetkoming in de extra kosten voor de overgang van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag subsidie overgang voorschoolse educatie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Passende kinderopvang Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Vraag subsidie passende kinderopvang aan

Huisvesting voorschool Beschikbaar

Biedt u voorschoolse educatie aan voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar?

Vraag subsidie voorschoolse huisvesting aan

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Noodsteun sportclubs Niet meer beschikbaar

Hebt u het als Utrechtse sportclub moeilijk door de corona? Dan kunt u ondersteuning aanvragen.

Lees meer over subsidie noodsteun sportclubs

Sportclubs sterker uit de coronacrisis Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het opstarten van sport- en beweegactiviteiten na corona. Of voor het werven van nieuwe leden of vrijwilligers.

Lees meer over subsidie Sportclubs sterker uit de coronacrisis

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Mensen met verward gedrag doorverwijzen Beschikbaar

Deze subsidie is voor organisaties die mensen met sociaal-psychische problemen doorverwijzen naar de juiste zorg.

Vraag subsidie Mensen met verward gedrag doorverwijzen aan

Subsidie activiteit voor jongeren Niet meer beschikbaar

Om jongeren tussen 12 en 27 jaar meer perspectief te bieden, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

Lees meer over subsidie activiteiten voor jongeren

Gezonde leefstijl ondersteunen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor organisaties om Utrechters te helpen en ondersteunen bij een gezonde leefstijl

Lees meer over subsidie gezonde leefstijl ondersteunen

Hulp- en dienstverlening aan prostituees (Stedelijke prostitutiehulp en dienstverlening) Niet meer beschikbaar

Subsidie voor hulpverlening en dienstverlening aan sekswerkers die wonen of werken in de gemeente Utrecht.

Lees meer over subsidie hulp- en dienstverlening aan prostituees

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Vraag subsidie sociale prestatie en dagondersteuning aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag subsidie toegankelijkheid aan

Uitstapprogramma’s Utrechtse sekswerkers, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de gemeente Utrecht naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's Utrechtse sekswerkers aan

Uitstapprogramma’s sekswerkers in de regio, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de regio Utrecht, Eemland, Gooi en Vechtstreek naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's sekswerkers in de regio aan

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Slavernijverleden laten zien Niet meer beschikbaar

We willen het slavernijverleden van de stad Utrecht meer bekendheid geven. Een subsidie voor inwoners en organisaties met een goed idee om dit slavernijverleden beter te laten zien.

Lees meer over de subsidie slavernijverleden laten zien

Naar boven

Werk en ondernemen

Onroerendezaakbelasting

Subsidie voor ondernemers als bijdrage voor de verhoging van onroerendezaakbelasting voor de niet-woning.

Vraag subsidie onroerendezaakbelasting aan

Begeleiding bij stage of leerbaanBeschikbaar

Subsidie voor werkgevers, voor begeleiding tijdens stages en leerbanen. Zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden.
Vraag subsidie begeleiding stage of leerbaan aan

Coronabewijs bij horeca, cultuur en evenementen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor horecaondernemers, cultuurinstellingen en organisatoren van evenementen in de gemeente Utrecht voor de extra kosten die zijn gemaakt door het controleren op het coronatoegangsbewijs (CTB).
Vraag subsidie coronabewijs bij horeca, cultuur en evenementen aan

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Fonds mismatch arbeidsmarkt Niet meer beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Hulp aan ondernemer via Ondernemer Centraal Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die ondernemers helpen via Ondernemer Centraal.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Loonkosten Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden.
Vraag subsidie loonkosten aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag plusbonus aan

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Winkelgebieden sterker maken (Vitale Winkelgebieden) Beschikbaar

Financiële hulp voor ondernemers om hun winkel te verhuizen naar een kernwinkelgebied of om activiteiten te organiseren in een van de 5 winkelgebieden.

Vraag subsidie winkelgebieden sterker maken aan

Winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken (Morgen Mooier Maken) Beschikbaar

Subsidie voor ondernemers en organisaties die de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Vraag de subsidie winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken aan

Zorgen voor meer werk, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het zorgen voor meer werk of het houden van werk in de sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.
Lees meer over subsidie zorgen voor meer werk

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande ruimte (die geen woonruimte is) naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Subsidie (of andere ondersteuning) voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Beschikbaar

Subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Monument opknappen (Utrechts restauratiefonds) Beschikbaar

Lening met lage rente voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, voor restauratie en energiebesparende voorzieningen.

Vraag lening voor het opknappen van een monument aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Niet meer beschikbaar

Subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Subsidie voor het versterken van de participatie van huurders in Utrecht.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Beheer speeltuinen Beschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Vraag de subsidie beheer speeltuinen aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Naar boven

Ook interessant

 • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
 • Duurzaam ondernemen: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

Telefoon

030 - 286 33 36

E-mail

subsidie@utrecht.nl

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht