Subsidiehulp Aanvragen subsidie bedrijf

Kunst en cultuur

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Een subsidie voor culturele projecten, producties en manifestaties. 

Vraag deze subsidie aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Een impulssubsidie voor nieuwe aanvragers die starten met een cultureel project.

Vraag deze subsidie aan

Evenementenfonds Beschikbaar

Evenementenfonds is een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

Vraag deze subsidie aan

Meerjarige subsidie Cultuurnotaperiode 2017-2020 Niet meer beschikbaar

Een meerjarige subsidie voor culturele instellingen in het kader van de Cultuurnota voor de periode 2017-2020.

Meer over deze subsidie

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag deze subsidie aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag deze subsidie aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag deze subsidie aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag deze subsidie aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Onderwijs

Transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag deze subsidie aan

Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Meer over deze subsidie

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag deze subsidie aan

Sportevenementen Beschikbaar

Organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag deze subsidie aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Vraag deze subsidie aan

Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer Later weer beschikbaar

Een subsidie voor zelfbeheerinitiatieven van buurthuizen, jongerencentra, speeltuinen of multifunctionele accommodaties.

Vraag deze subsidie aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag deze subsidie aan

Wijkinformatiepunt starten of uitvoeren Beschikbaar

Een subsidie voor het starten of uitvoeren van een wijkinformatiepunt voor vragen over zorg en welzijn.
Vraag deze subsidie aan

Activiteiten buurtnetwerk Beschikbaar

Een subsidie voor de activiteiten van een buurtnetwerk van vrijwilligers.
Vraag deze subsidie aan

Informele zorg (jaarsubsidie) Later weer beschikbaar

Een subsidie voor reguliere activiteiten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.

Vraag deze subsidie aan

Informele zorg (projectsubsidie) Beschikbaar

Een subsidie voor projecten om de informele zorg in de stad te ondersteunen.
Vraag deze subsidie aan

Jongerenwerk Niet meer beschikbaar

Een subsidie om het jongerenwerk in Utrecht van 2020-2026 uit te voeren.

Meer over deze subsidie

Naar boven

Werk en ondernemen

Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag deze subsidie aan

Loonkosten Beschikbaar

Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.
Vraag deze subsidie aan

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden Beschikbaar

Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.
Vraag deze subsidie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag deze bonus aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag deze bonus aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag deze subsidie aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Initiatievenfonds Beschikbaar

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag deze subsidie aan

Groene daken Beschikbaar

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag deze subsidie aan

Projecten toevoegen woonruimte Beschikbaar

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Vraag deze subsidie aan

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Beschikbaar

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Vraag deze subsidie aan

Wonen boven winkels Beschikbaar

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Vraag deze subsidie aan

Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Vraag deze subsidie aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag deze subsidie aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Vraag deze subsidie aan

Riolering souterrainwoningen Beschikbaar

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Vraag deze subsidie aan

Beheer speeltuinen Beschikbaar

Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Vraag deze subsidie aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag deze subsidie aan

Naar boven

Ook interessant

  • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
  • Duurzaam ondernemen: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht