Subsidiehulp Aanvragen subsidie bedrijf

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of één na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Huisvesting culturele organisaties Berlijnplein Beschikbaar

U kunt als organisatie deze subsidie aanvragen voor huisvesting van culturele organisaties op het Berlijnplein.

Vraag subsidie huisvesting culturele organisaties Berlijnplein aan

Amateurkunsteducatie 2022-2024 Beschikbaar

Stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie kunnen subsidie aanvragen voor activiteiten.

Vraag subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024 aan

Projectsubsidie cultuurBeschikbaar

Voor talentvolle makers met ambities. Voor culturele projecten, producties en manifestaties. De subsidie geeft kans om te groeien naar een 2-jarige of 4-jarige subsidie.

Vraag projectsubsidie cultuur aan

Impulssubsidie cultuurBeschikbaar

Een laagdrempelige subsidie voor nieuwe (beginnende) aanvragers en innovatieve culturele activiteiten.

Vraag impulssubsidie cultuur aan

Evenementenfonds Beschikbaar

Evenementenfonds is een subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.

Vraag subsidie evenementenfonds aan

Meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota) Niet meer beschikbaar

Voor culturele instellingen die van Utrecht een lokaal en (inter)nationaal aantrekkelijke cultuurstad maken. Bijvoorbeeld musea, podia, wijkcultuurhuizen, festivals, stichtingen en verenigingen.

Meer over meerjarige subsidie 2017-2020 (cultuurnota)

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Een subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag subsidie collectieve zonne-energieprojecten aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht kunnen subsidie aanvragen voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

De subsidie is voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Beschikbaar

De subsidie is voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Vraag subsidie sloop vervuilende auto aan

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag susidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Naar boven

Onderwijs

Transitie voorschoolse educatie 2020-2021 Beschikbaar

Een tegemoetkoming in de extra kosten voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag subsidie transitie voorschoolse educatie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Passende kinderopvang Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Meer over subsidie passende kinderopvang

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Organisatoren van sportevenementen in Utrecht kunnen een bijdrage ontvangen van de gemeente Utrecht.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Activiteiten voor jongeren Beschikbaar

Subsidie voor hulp en activiteiten voor kwetsbare jongeren in coronatijd.

Vraag subsidie activiteiten voor jongeren aan

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Een subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Een subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.

Vraag subsidie sociale prestatie en dagondersteuning aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Meer over subsidie toegankelijkheid

Naar boven

Werk en ondernemen

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt aan

Loonkosten Beschikbaar

Werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden, kunnen onder bepaalde voorwaarden de loonkostensubsidie naar loonwaarde ontvangen.
Vraag subsidie loonkosten aan

Stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden Beschikbaar

Een subsidie voor kleine ondernemers en eigenaren van bedrijfspanden als zij kosten maken vanwege stedelijke vernieuwing.
Vraag subsidie stimulering bedrijven in stedelijke vernieuwingsgebieden aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie ter ondersteuning van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag plusbonus aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Een subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie aanvragen voor het verbouwen van bestaande bouw: van niet- woonruimte naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Beschikbaar

Een subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Projecten toevoegen woonruimte Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor het verbouwen van bestaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Meer over subsidie projecten toevoegen woonruimte

Haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte Later weer beschikbaar

Een subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar de verbouw van leegstaande gebouwen tot zelfstandige woonruimte voor starters en studenten.

Meer over subsidie haalbaarheidsonderzoek toevoegen woonruimte

Wonen boven winkels Beschikbaar

Een subsidie als bijdrage in de kosten voor het opnieuw in gebruik laten nemen als woonruimte van leegstaande verdiepingen van winkelpanden.

Vraag subsidie wonen boven winkels aan

Utrechts restauratiefonds Beschikbaar

Eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden komen in aanmerking voor een laagrentende lening uit het Utrechts Restauratiefonds.

Vraag deze subsidie aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Een subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Een subsidie om de participatie van huurders in Utrecht te versterken.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Riolering souterrainwoningen Niet meer beschikbaar

Een subsidie voor werkzaamheden om de riolering van souterrainwoningen in Lombok te verbeteren.

Meer over subsidie riolering souterrainwoningen

Beheer speeltuinenNiet meer beschikbaar

Een subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Meer over subsidie beheer speeltuinen

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Een subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Naar boven

Ook interessant

  • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
  • Duurzaam ondernemen: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht