Subsidiehulp Aanvragen subsidie bedrijf

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor uw bedrijf.

Onderwerpen:

Subsidie aanvragen met eHerkenning

Organisaties en bedrijven kunnen alleen nog subsidie aanvragen met eHerkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk aan. U hebt eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH2+ of hoger nodig.

 • Vraag eHerkenning tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.
 • U kunt uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties gebruiken, zoals het UWV en de Belastingdienst.

Vraag eHerkenning aan

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Subsidie voor activiteit voor viering van Utrecht 900 jaar Beschikbaar

Voor activiteiten tussen 2 juni en 11 november 2022 in verband met de viering van Utrecht 900 jaar.

 • Aanvragen kan tot en met 31 december, daarna tot en met 31 maart 2022
 • Bedrag: maximaal € 50.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie Utrecht 900 jaar

Ontwikkelsubsidie voor artistieke of zakelijke ontwikkeling van maker of organisatie Beschikbaar

Voor een traject gericht op de eigen artistieke of zakelijke ontwikkeling. Denk aan het volgen van masterclasses, artistiek onderzoek doen, of experimenten met nieuwe verdienmodellen.

 • Aanvragen kan tot en met 31 oktober 2021
 • Bedrag: minimaal € 2000, maximaal € 7.500 (voor makers) of € 10.000 (voor organisaties)

Aanvragen of meer informatie over ontwikkelsubsidie cultuur

Subsidie om cultureel evenement coronaproof te maken Beschikbaar

Voor het coronaproof maken van culturele evenementen die in 2021 zijn. Het evenement moet al op de evenementenkalender van de gemeente staan.

 • Aanvragen kan tot en met 31 december 2021
 • Bedrag voor klein evenement: maximaal € 5.000
 • Bedrag voor middelgroot evenement: maximaal € 20.000
 • Bedrag voor groot evenement: maximaal € 40.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie voor coronamaatregelen culturele evenementen

Subsidie om culturele activiteiten op (niet cultureel) evenement coronaproof te maken Beschikbaar

Voor het coronaproof maken van culturele activiteiten op andere evenementen (zoals sportevents of food-festivals) die in 2021 zijn. Het evenement moet al op de evenementenkalender van de gemeente staan.

 • Aanvragen kan tot en met 31december 2021
 • Bedrag voor klein evenement: maximaal  € 1.250
 • Bedrag voor middelgroot evenement: maximaal  € 5.000
 • Bedrag voor groot evenement: maximaal  € 10.000

Aanvragen of meer informatie over subsidie voor coronamaatregelen culturele activiteiten

Projectsubsidie voor het uitvoeren van een culturele activiteitBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met een presentatiemoment in Utrecht, zoals voorstellingen, exposities, een festival of een participatieproject.

 • Aanvragen kan tot en met 15 september 2021, daarna tot en met 15 november 2021
 • Bedrag: minimaal € 1000, maximaal  € 20.000, maximaal 50% van de totale kosten

Aanvragen of meer informatie over projectsubsidie cultuur

Subsidie voor maken van een muziekstudio Beschikbaar

Om investeringen te doen voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van studio’s.

 • De subsidie is jaarlijks beschikbaar tot en met 2024
 • Bedrag per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte: maximaal € 1.250, maximaal 50% van de investering

Aanvragen of meer informatie over subsidie muziekstudio bouwen

Subsidie voor amateurkunsteducatie 2022-2024 Niet meer beschikbaar

Subsidie voor stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie, voor activiteiten.

De subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024 is niet meer beschikbaar.

Impulssubsidie om nieuwe culturele activiteiten uit te proberenBeschikbaar

Voor culturele activiteiten met artistieke mogelijkheden, en/of activiteiten gericht op de ontwikkeling van talent en/of activiteiten die iets nieuws toevoegen in de stad.

 • Aanvragen kan hele jaar door, behalve in juli en augustus
 • Laagdrempelige en snelle subsidie
 • U presenteert uw plan in een gesprek met de gemeente
 • Bedrag: maximaal  € 2.500

Aanvragen of meer informatie over impulssubsidie cultuur

Evenementenfonds Niet meer beschikbaar

Subsidie voor grootschalige evenementen die de internationale profilering van de stad versterken.
Subsidie evenementenfonds is niet meer beschikbaar.

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Collectieve zonne-energieprojecten Beschikbaar

Subsidie voor de kosten van de voorbereiding en de uitvoering van collectieve zonne-energieprojecten.
Vraag subsidie collectieve zonne-energieprojecten aan

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Subsidie voor eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht, voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor innovatieve verbeteringen van het logistieke proces van goederenvervoer waardoor het brandstofgebruik wordt verminderd of de uitstoot van CO2, NOx of fijn stof wordt beperkt.

Vraag subsidie procesinnovatie duurzaam goederenvervoer aan

Haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek omtrent duurzaam goederenvervoer.

Vraag subsidie haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer aan

Sloop vervuilende auto Beschikbaar

Subsidie voor het aanvragen voor het slopen van uw personen- of bestelauto op diesel met emissieklasse 3 of lager.

Vraag subsidie sloop vervuilende auto aan

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag subsidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Naar boven

Onderwijs

Onderzoek naar lesgeven in Overvecht Beschikbaar

Deze subsidie is voor onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten die aangesloten zijn bij het gelijknamige Regio Deal project in Overvecht. Het doel is om geschikte leraren in het PO en VO op scholen in Overvecht in dienst te nemen en te houden.

Vraag subsidie onderzoek naar lesgeven in Overvecht aan

Begeleiding bij stage of leerbaanBeschikbaar

Subsidie voor werkgevers, voor begeleiding tijdens stages en leerbanen. Zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden.
Vraag subsidie begeleiding stage of leerbaan aan

Overgang voorschoolse educatie Beschikbaar

Tegemoetkoming in de extra kosten voor de overgang van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Vraag subsidie overgang voorschoolse educatie aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Passende kinderopvang Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Vraag subsidie passende kinderopvang aan

Huisvesting voorschool Niet beschikbaar

Biedt u voorschoolse educatie aan voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar?

Vraag subsidie voorschoolse huisvesting aan

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Sportclubs sterker uit de coronacrisis Beschikbaar

Subsidie voor het opstarten van sport- en beweegactiviteiten na corona. Of voor het werven van nieuwe leden of vrijwilligers.

Vraag subsidie sportclubs sterker uit de coronacrisis aan

Noodsteun sportclubs Beschikbaar

Hebt u het als Utrechtse sportclub moeilijk door de corona? Dan kunt u ondersteuning aanvragen.

Vraag subsidie noodsteun sportclubs aan

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Subsidie activiteit voor jongeren Beschikbaar

Om jongeren tussen 12 en 27 jaar meer perspectief te bieden, met activiteiten op het gebied van sport, cultuur en vrije tijd. De coronamaatregelen hebben invloed op het leven van jongeren en jongvolwassenen. Veel jongeren missen sociale contacten en hebben mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst.

 • Aanvragen kan tot en met 1 november 2021 voor activiteiten en initiatieven voor jongeren en jongvolwassenen op het gebied van sport, cultuur en vrijetijdsbesteding waarbij aandacht is voor de mentale gezondheid.
 • Aanvragen kan tot en met 31 juli 2022 voor extra inzet van jongerenwerk om meer kwetsbare jongeren te bereiken en passende ondersteuning te bieden.
 • Bedrag: geen minimum- of maximumbedrag

Aanvragen of meer informatie over subsidie activiteiten voor jongeren

Gezonde leefstijl ondersteunen Beschikbaar

Subsidie voor organisaties om Utrechters te helpen en ondersteunen bij een gezonde leefstijl

Vraag subsidie gezonde leefstijl ondersteunen aan

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Vraag subsidie sociale prestatie en dagondersteuning aan

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag subsidie toegankelijkheid aan

Uitstapprogramma’s Utrechtse sekswerkers, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de gemeente Utrecht naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's Utrechtse sekswerkers aan

Uitstapprogramma’s sekswerkers in de regio, subsidie aanvragen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het begeleiden van sekswerkers in de regio Utrecht, Eemland, Gooi en Vechtstreek naar ander werk of dagbesteding.

Vraag subsidie uitstapprogramma's sekswerkers in de regio aan

Utrecht4globalgoals Beschikbaar

Subsidie voor initiatieven die bijdragen aan het bereiken van de global goals (wereldwijde duurzame ontwikkelingsdoelen).
Vraag subsidie Utrecht4globalgoals aan

Naar boven

Werk en ondernemen

Versterken startende en groeiende bedrijven Beschikbaar

Subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.
Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan

Fonds mismatch arbeidsmarkt Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die zorgen dat vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter bij elkaar aansluiten.
Vraag subsidie fonds mismatch arbeidsmarkt aan

Loonkosten Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden.
Vraag subsidie loonkosten aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Duurzaamheidsbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.
Vraag plusbonus aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Begeleiding bij stage of leerbaanBeschikbaar

Subsidie voor werkgevers, voor begeleiding tijdens stages en leerbanen. Zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden.
Vraag subsidie begeleiding stage of leerbaan aan

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Winkelgebieden sterker maken (Vitale Winkelgebieden) Beschikbaar

Financiële hulp voor ondernemers om hun winkel te verhuizen naar een kernwinkelgebied of om activiteiten te organiseren in een van de 5 winkelgebieden.

Vraag subsidie winkelgebieden sterker maken aan

Winkelgebied binnenstad (Morgen Mooier Maken) Beschikbaar

Subsidie voor ondernemers en organisaties die de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Vraag subsidie winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken aan

Zorgen voor meer werk, subsidie aanvragen Beschikbaar

Subsidie voor het zorgen voor meer werk of het houden van werk in de sectoren: gezondheid, ICT, bouw/techniek/energietransitie en onderwijs.
Vraag subsidie zorgen voor meer werk aan

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande ruimte (die geen woonruimte is) naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Vraag subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Subsidie (of andere ondersteuning) voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Groene daken Tijdelijk niet beschikbaar

Subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Monument opknappen (Utrechts restauratiefonds) Beschikbaar

Lening met lage rente voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, voor restauratie en energiebesparende voorzieningen.

Vraag lening voor het opknappen van een monument aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Beschikbaar

Subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Vraag subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief aan

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Subsidie voor het versterken van de participatie van huurders in Utrecht.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Beheer speeltuinenBeschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Vraag subsidie beheer speeltuinen aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie samen voor Overvecht aan

Naar boven

Ook interessant

 • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
 • Duurzaam ondernemen: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

E-mail

subsidie@utrecht.nl

Telefoon

030 - 286 33 36

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht