Aanvragen subsidie bedrijf

Bekijk hier alle subsidies die u kunt aanvragen voor uw bedrijf.

Onderwerpen:

eHerkenning voor rechtspersonen en natuurlijke personen met een inschrijving in het Handelsregister

Rechtspersonen (zoals stichtingen, verenigingen, B.V.’s) en natuurlijke personen met een inschrijving in het Handelsregister (zoals eenmanszaken en v.o.f.’s) kunnen alleen nog subsidie aanvragen met e-Herkenning. Hebt u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan zo snel mogelijk en tijdig aan. Het kan enkele dagen duren voordat u het kunt gebruiken.

  • U hebt bij ons eHerkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+ nodig.
  • Kiest u voor betrouwbaarheidsniveau EH3 of hoger, dan kunt u met uw eHerkenning ook bij andere overheidsorganisaties, zoals UWV en de Belastingdienst, inloggen.

Vraag eHerkenning aan

Volg uw aanvraag in het subsidieportaal

Op zoek naar de status van uw aanvraag? Of bent u benieuwd naar de openstaande acties binnen uw aanvraag?

Bekijk uw aanvraag in het subsidieportaal

Let op: het subsidieportaal werkt niet goed op verouderde browsers. Download de laatste of een na laatste versie van Chrome, Firefox, Edge, Safari of Internet Explorer (vanaf versie 11).

Kunst en cultuur

Projectsubsidie voor het uitvoeren van een culturele activiteitTijdelijk niet beschikbaar

Voor culturele activiteiten met een presentatiemoment in Utrecht, zoals voorstellingen, exposities, een festival of een participatieproject. Er zijn verschillende subsidierondes.

Aanvragen of meer informatie over projectsubsidie cultuur

Subsidie voor maken van een muziekstudio Beschikbaar

Om investeringen te doen voor de aanschaf van geluidswerend materiaal tot de complete nieuwbouw van studio’s.

  • De subsidie is jaarlijks beschikbaar tot en met 2024
  • Bedrag per vierkante meter verhuurbare vloeroppervlakte: maximaal € 1.250, maximaal 50% van de investering

Aanvragen of meer informatie over subsidie muziekstudio bouwen

Impulssubsidie om nieuwe culturele activiteiten uit te proberenTijdelijk niet beschikbaar

Voor culturele activiteiten met artistieke mogelijkheden, en/of activiteiten gericht op de ontwikkeling van talent en/of activiteiten die iets nieuws toevoegen in de stad.

  • Aanvragen kan hele jaar door, behalve in juli en augustus
  • Laagdrempelige en snelle subsidie
  • U presenteert uw plan in een gesprek met de gemeente
  • Bedrag: maximaal  € 2.500

Aanvragen of meer informatie over impulssubsidie cultuur

Subsidie voor evenementen (met thema gezondheid)Beschikbaar

Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar.

Lees meer over de subsidie voor evenementen

Subsidie voor amateurkunsteducatie 2022-2024 Niet beschikbaar

Subsidie voor stichtingen of verenigingen die kennis en ervaring hebben met amateurkunsteducatie, voor activiteiten.

Lees meer over de subsidie amateurkunsteducatie 2022-2024

Naar boven

Milieu en duurzaamheid

Duurzaam monumentenadvies Beschikbaar

Subsidie voor eigenaren van beschermde monumenten in Utrecht, voor het laten uitvoeren van een duurzaam monumentenadvies (DUMO-advies) gericht op energiebesparende maatregelen.
Vraag subsidie duurzaam monumentenadvies aan

Duurzamer maken bedrijf of instelling Beschikbaar

Financiële bijdrage voor de kosten van adviesuren. U kunt zo starten met het duurzamer maken van uw bedrijf, instelling of bedrijfsproces.

Vraag subsidie duurzamer maken bedrijf of instelling aan

Energie besparen mkb, subsidie aanvragen Beschikbaar

Vergoeding voor mkb-bedrijven die maatregelen nemen om energie te besparen.

Vraag vergoeding energie besparen mkb aan

Energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van energiemaatregelen aan buurtcentra, sportaccommodaties en culturele centra.
Vraag subsidie energiemaatregelen maatschappelijk vastgoed aan

Evenement duurzamer maken, subsidie aanvragen Beschikbaar

Subsidie voor ondernemers die maatregelen nemen om een evenement blijvend duurzamer te maken.

Vraag subsidie evenement duurzamer maken aan

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Slim en duurzaam goederenvervoer Beschikbaar

Subsidie om goederen slim en duurzamer te vervoeren door de uitstoot per rit en het aantal vervoersbewegingen te verlagen.

Vraag subsidie slim en duurzaam goederenvervoer aan

Watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed Beschikbaar

Met deze subsidie kunt u gebouwen en (buiten) terreinen van maatschappelijke organisaties watervriendelijker inrichten door te vergroenen en regenwater op te vangen. Denk hier aan scholen, musea, kinderdagverblijven, zorgcentra, speeltuinen en kerken. Eigenaren en gebruikers kunnen deze subsidie aanvragen.

Vraag subsidie watervriendelijk maken van maatschappelijk vastgoed aan

Naar boven

Onderwijs

Passende Kinderopvang Niet beschikbaar

Subsidie voor het uitvoeren van voorschoolse educatie en/of het bieden 'kinderopvang plus'.
Lees meer over de subsidie Passende Kinderopvang

Overgang voorschoolse educatie Later weer beschikbaar

Tegemoetkoming in de extra kosten voor de overgang van peuterspeelzaalwerk naar kinderopvang.
Lees meer over subsidie overgang voorschoolse educatie

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Onderzoek naar lesgeven in Overvecht Beschikbaar

Deze subsidie is voor onderwijsinstellingen of opleidingsinstituten die aangesloten zijn bij het gelijknamige Regio Deal project in Overvecht. Het doel is om geschikte leraren in het PO en VO op scholen in Overvecht in dienst te nemen en te houden.

Vraag subsidie onderzoek naar lesgeven in Overvecht aan

Begeleiding bij stage of leerbaanNiet beschikbaar

Subsidie voor werkgevers, voor begeleiding tijdens stages en leerbanen. Zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden.
Lees meer over subsidie begeleiding stage of leerbaan

Huisvesting voorschool Later weer beschikbaar

Biedt u voorschoolse educatie aan voor peuters tussen de 2,5 en 4 jaar?

Lees meer over subsidie voorschoolse huisvesting

Naar boven

Sport

Sportakkoord Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die bijdragen aan de speerpunten uit het Utrechts Sportakkoord.

Vraag subsidie sportakkoord aan

Sportevenementen Beschikbaar

Subsidie voor het organiseren van sportevenementen.

Vraag subsidie sportevenementen aan

Subsidie voor evenementen (met thema gezondheid)Beschikbaar

Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar.

Lees meer over de subsidie voor evenementen

Naar boven

Welzijn, zorg en gezondheid

Hulp voor Utrechtse jeugd na coronamaatregelen Niet meer beschikbaar

Subsidie voor organisaties die kinderen en jongeren helpen die erge last hebben gehad van de coronamaatregelen.

Lees meer over subsidie hulp voor Utrechtse jeugd na coronamaatregelen

Mensen met verward gedrag doorverwijzen Niet beschikbaar

Deze subsidie is voor organisaties die mensen met sociaal-psychische problemen doorverwijzen naar de juiste zorg.

Lees meer over subsidie Mensen met verward gedrag doorverwijzen

Sociale prestatie en dagondersteuning Beschikbaar

Subsidie voor de participatie van sociaal kwetsbaren door zinvolle, groepsmatige daginvulling.
Lees meer over subsidie sociale prestatie en dagondersteuning

Toegankelijkheid Beschikbaar

Een subsidie voor ondernemers en organisaties die hun product of dienst toegankelijk willen maken voor inwoners met een beperking.
Vraag subsidie toegankelijkheid aan

Preventie van verslaving Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten om verslaving te voorkomen.

Lees meer over subsidie preventie van verslaving

Naar boven

Werk en ondernemen

Hulp aan ondernemer via Ondernemer Centraal Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die ondernemers helpen via Ondernemer Centraal.
Lees meer over hulp aan ondernemers via Ondernemer Centraal

Nieuwe overval voorkomen Beschikbaar

Subsidie voor bedrijven die slachtoffer zijn geweest van een overval en die maatregelen nemen om een nieuwe overval te voorkomen.
Vraag subsidie nieuwe overval voorkomen aan

Onroerendezaakbelasting Niet beschikbaar

Subsidie voor ondernemers als bijdrage voor de verhoging van onroerendezaakbelasting voor de niet-woning.

Lees meer over subsidie onroerendezaakbelasting

Versterken startende en groeiende bedrijven Niet beschikbaar/later weer beschikbaar

Subsidie om de groeiambities (en het netwerk) van startups en groeiende ondernemers te ondersteunen en te versterken.

Vraag subsidie versterken startende en groeiende bedrijven aan, 2023-2026, nadruk op groeiondernemers(later weer beschikbaar)

Lees meer over subsidie versterken startende en groeiende bedrijven 2023-2026, frontoffice/ecosysteemmanagement (niet meer beschikbaar)

Lees meer over subsidie versterken startende en groeiende bedrijven 2019-2022 (niet meer beschikbaar)

Tegemoetkoming energiekosten mkb Niet beschikbaar

Tegemoetkoming in de energiekosten voor Utrechtse ondernemers.

Lees meer over de subsidie tegemoetkoming energiekosten mkb

Winkelgebieden sterker maken (Vitale Winkelgebieden) Beschikbaar

Financiële hulp voor ondernemers om hun winkel te verhuizen naar een kernwinkelgebied of om activiteiten te organiseren in een van de 5 winkelgebieden.

Lees meer over subsidie winkelgebieden sterker maken

Kansen voor West 2 Beschikbaar

Europese subsidie voor het ondersteunen van de transitie naar een koolstofarme economie. Meer over de subsidie leest u op de website Kansen voor West 2.
Vraag deze subsidie aan via het EFRO-webportaal

Plusbonus Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering meer contracturen geven.

Vraag plusbonus aan

Duurzaamheidsbonus beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die een werknemer met een bijstandsuitkering een vast contract geven.
Vraag duurzaamheidsbonus aan

Loonkosten Beschikbaar

Subsidie voor werkgevers die iemand met een bijstandsuitkering in dienst nemen en van plan zijn om deze medewerker na een jaar een vast dienstverband aan te bieden.
Vraag subsidie loonkosten aan

Werkgeverscheque Beschikbaar

Subsidie voor de extra kosten de een werkgever maakt om een persoon met een uitkering aan te nemen of een proefplaatsing te bieden.
Vraag werkgeverscheque aan

Jobcoaching en werkbegeleiding Beschikbaar

Subsidie voor de kosten van een jobcoach of werkbegeleiding. De jobcoach of werkbegeleider helpt een nieuwe medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt bij het werk.

Vraag subsidie jobcoaching en werkbegeleiding aan

Utrechters zonder schulden Beschikbaar

Subsidie voor organisaties die Utrechters ondersteunen om schulden te voorkomen, op tijd op te lossen en zonder schulden te blijven.
Vraag subsidie Utrechters zonder schulden aan

Winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken (Morgen Mooier Maken) Niet beschikbaar

Subsidie voor ondernemers en organisaties die de binnenstad aantrekkelijker maken voor bewoners en bezoekers.

Lees meer over de subsidie winkelruimte binnenstad tijdelijk gebruiken

Begeleiding bij stage of leerbaanNiet beschikbaar

Subsidie voor werkgevers, voor begeleiding tijdens stages en leerbanen. Zodat zij meer stages en leerbanen kunnen aanbieden.
Lees meer over subsidie begeleiding stage of leerbaan

Verandering van werk, subsidie aanvragen Niet beschikbaar

Subsidie voor activiteiten om mensen aan werk te helpen in de zorg, bouw, techniek of ICT. Of voor ideeën hoe minder mensen hetzelfde werk kunnen doen op deze terreinen.
Lees meer over subsidie verandering van werk

Subsidie voor evenementen (met thema gezondheid)Beschikbaar

Organisaties en ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor het organiseren van evenementen. Het evenement moet bijdragen aan het thema gezondheid en kan gehouden worden op 4 momenten in het jaar.

Lees meer over de subsidie voor evenementen

Naar boven

Wonen en leefomgeving

Woonruimte maken van niet-woonruimte Niet meer beschikbaar

Subsidie voor het verbouwen van bestaande ruimte (die geen woonruimte is) naar zelfstandige woonruimte. Deze woonruimte is bedoeld voor sociale huur of middenhuur voor kwetsbare en bijzondere doelgroepen of voor het ontwikkelen van woonruimte boven winkels.

Lees over subsidie woonruimte maken van niet-woonruimte

Initiatievenfonds Beschikbaar

Subsidie (of andere ondersteuning) voor initiatieven vanuit de wijk of de stad waarbij mensen zich inzetten voor elkaar en/of hun leefomgeving.

Vraag initiatievenfonds aan

Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg Beschikbaar

Subsidie voor inwoners en ondernemers in de Schepenbuurt of Cartesiusweg voor initiatieven in de buurt.

Vraag subsidie aan voor initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg

Groene daken Beschikbaar

Subsidie voor de aanleg van een groen dak op een woning, gebouw, woonboot of bijgebouw.

Vraag subsidie groene daken aan

Monument opknappen (Utrechts restauratiefonds) Beschikbaar

Lening met lage rente voor eigenaren van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden, voor restauratie en energiebesparende voorzieningen.

Vraag lening voor het opknappen van een monument aan

Samen voor Overvecht Beschikbaar

Subsidie voor activiteiten die passen bij de ambities en kansen van de aanpak Samen voor Overvecht.

Vraag subsidie Samen voor Overvecht aan

Ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief Niet meer beschikbaar

Subsidie voor gebiedsontwikkelingen die passen bij de nota Ruimtelijke Strategie.

Lees over subsidie ruimtelijke strategie Utrecht: ruimte voor initiatief

Huurdersparticipatie Beschikbaar

Subsidie voor het versterken van de participatie van huurders in Utrecht.

Vraag subsidie huurdersparticipatie aan

Beheer speeltuinen Beschikbaar

Subsidie voor het beheer van 1 of meerdere speeltuinen in Utrecht.

Vraag subsidie beheer speeltuinen aan

Naar boven

Ook interessant

  • Ondernemen: regels, vergunningen en procedures waarmee u te maken kunt krijgen bij het starten of uitbreiden van een onderneming. Zoals informatie over bestemmingsplannen of een drank- en horecavergunning.
  • Duurzaam ondernemen: informatie over duurzaam investeren en ondernemen voor Utrechtse bedrijven.

Staat uw subsidie er niet bij? Doe dan een open aanvraag.

Hulp en contact Subsidie

Telefoon

030 - 286 33 36

E-mail

subsidie@utrecht.nl

 

Postadres

Gemeente Utrecht
t.a.v. Subsidiebureau
Postbus 2158
3500 GD Utrecht