Nieuw college gemeente Utrecht aan de slag

De zeven wethouders van het nieuwe Utrechtse college van burgemeester en wethouders zijn donderdag 7 juni geïnstalleerd in de gemeenteraad. Zij voeren de maatregelen uit het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen' uit. De drie hoofdpunten uit dit akkoord zijn ‘Plaats voor iedereen’, ‘Gezonde groei voor iedereen’ en ‘Kracht voor iedereen’. Vrijdag 8 juni is de definitieve portefeuilleverdeling vastgesteld.

Het college bestaat uit de volgende personen, vlnr boven: Lot van Hooijdonk, Kees Diepeveen, Gabriëlle Haanen, Jan van Zanen, Linda Voortman, Maarten van Ooijen. Onder: Victor Everhardt, Klaas Verschuure, Anke Klein.

Portefeuilleverdeling:

Burgemeester Jan van Zanen
Openbare Orde en Veiligheid, Handhaving, Ombudszaken en Burgerzaken

Lot van Hooijdonk (GroenLinks)
Energie, Mobiliteit, Groen, Dierenwelzijn
Wijk Zuid en West

Kees Diepeveen (GroenLinks)
Wonen, Merwedekanaalzone, Grondzaken, Openbare ruimte, Versnelling Overvecht, Markten en havens
Wijk Overvecht

Linda Voortman (GroenLinks)
Werk en inkomen, Diversiteit, Publieksdienstverlening, Personeel en organisatie
Wijk Zuidwest en Noordoost

Victor Everhardt (D66) (eerste loco-burgemeester)
Volksgezondheid, Milieu & emissieloos vervoer, Jeugd & Jeugdzorg, Stationsgebied, Vastgoed
Wijk Leidsche Rijn

Klaas Verschuure (D66)
Ruimtelijke ontwikkeling, Leidsche Rijn, Economische zaken, Circulaire economie, Middelbaar beroepsonderwijs
Wijk Noordwest

Anke Klein (D66)
Financiën, Cultuur, Onderwijs, Wijkgericht werken en participatie, Erfgoed
Wijk Oost en Binnenstad

Maarten van Ooijen (ChristenUnie)
Maatschappelijke ondersteuning, Welzijn, Asiel en integratie, Sport
Wijk Vleuten-De Meern

Als u precies wilt weten hoe het college te werk gaat, kunt u op deze pagina terecht.
Voor vragen en interviewverzoeken kunt u terecht bij de communicatieadviseurs en persvoorlichters van de collegeleden.

Klik hier voor het coalitieakkoord 'Utrecht: ruimte voor iedereen'.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht