Parken en plantsoenen Parkzone Johan Wagenaarkade

Status project
In voorbereiding

Geplande aanleg
2020-2022

De gemeente gaat de Johan Wagenaarkade en de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal veranderen. In 2017 hebben we met omwonenden de wensen voor herinrichting besproken. Het gaat om het gebied van de Cervanteslaan tot het Attleeplantsoen. In de breedte gaat het om de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de Johan Wagenaarkade.

Op 31 oktober 2019 vond een informatieavond plaats. Het doel van de informatieavond was het presenteren van het voorlopig ontwerp van het noordelijk gedeelte van de Parkzone Johan Wagenaarkade en het ophalen van de reacties, suggesties en vragen van de bewoners. De gemeente gaat hierna verder met de uitwerking van de plannen tot definitief ontwerp en bestek van dit deelgebied waarin we zo veel mogelijk rekening houden met de ingebrachte suggesties tijdens de informatieavond.

Wat komt er?

Vanaf 2020 gaat de gemeente stapsgewijs een aantrekkelijke, recreatieve, ecologische en groene parkzone maken van de Johan Wagenaarkade. Onderdeel van het plan is een verbinding over de Leidsche Rijn voor fietsers en voetgangers.

De parkzone Johan Wagenaarkade maakt onderdeel uit van de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal en het Rondje Stadseiland.

Meer over de ontwikkeling van parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

Meer over het Rondje Stadseiland

We beginnen met het deelgebied van de Cervanteslaan tot het Attleeplantsoen. In de breedte gaat het om de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de Johan Wagenaarkade. De belangrijkste aanpassingen zijn:

 • De inrichting van de straat gaat deels veranderen door toepassen van veiligheidsmaatregelen en toevoegen extra groen bij de parkeervakken.
 • De parkzone wordt opgewaardeerd: er komt meer variatie in groen (er worden extra bomen en planten toegevoegd) en het straatmeubilair wordt vernieuwd.
 • Het parkpad wordt verbreed zodat er voethangers met een kinderwagen en rolstoel gebruikers elkaar makkelijk kunnen passeren. De functie van het parkpad blijft voetpad.

Voorlopig Ontwerp

Van groenstrook naar parkzone

Inrichting straat

 • Rijbaan en stoepen onveranderd
 • Markering op parkeerstrook aan woningenzijde
 • Drempels aanpassen naar 30km types
 • Vernieuwen parkeervakken in groenstrook
 • Aantal parkeerplekken blijft (voorlopig) gelijk
 • Ondergrondse afvalcontainers in park vervallen

Groen

De huidige inrichting is sober met gras en boomgroepen, er komt meer variatie in groen.

 • Beplanting met ecologisch toegevoegde waarde
 • 18 nieuwe bomen
 • Stevige gemengde hagen
 • Kleurrijke beplanting bij parkentree's
 • Bloemrijk gras/hooiland
 • Liggende boomstammen
 • Bloembollenmix

Planning

Er is nog niet voldoende budget beschikbaar om het totale schetsontwerp in 1 keer te kunnen maken. Daarom wordt het plan in delen verder uitgewerkt.

Voorlopige planning

Wanneer

Wat

eerste helft 2020De gemeente gaat verder met de uitwerking van de plannen tot definitief ontwerp en bestek van het noordelijke deelgebied van de Johan Wagenaarkade (gebied tussen de Cervanteslaan en de Petristraat).
eerste helft 2020Mitros ontwikkelt plannen voor sloop en nieuwbouw van hun woningen aan de Johan Wagenaarkade tussen de Petristraat en de Richard Wagnerlaan. De herinrichting van de openbare ruimte zal daarop aansluiten.
Lees meer over de plannen van Mitros
Begin 2020De uitwerking van het overige plangebied verwachten we begin 2020 op te starten.
2020-2022De herinrichting van de verschillende deelgebieden zal in delen worden uitgevoerd en naar verwachting plaatsvinden tussen 2020 en 2022. 

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het project? Stuur dan een bericht naar parkzonejohanwagenaarkade@utrecht.nl.

Wat is er al gebeurd?
WanneerWat
31 oktober 2019

Informatieavond herinrichting parkzone van de Johan Wagenaarkade Noordelijk gedeelte. Lees het verslag van de informatieavond op 31 oktober 2019 (pdf, 211 kB).

11 april 2017

Inloopavond over het Programma van Eisen (pdf, 5,9 MB) en Functioneel Ontwerp (pdf, 1,1 MB)

 
14 maart 2017

Bijeenkomst klankbordgroep

 
21 januari 2017Bijeenkomst klankbordgroep (wandeling)
22 november 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

 
13 oktober 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

 
30 augustus 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

 
27 juni 2016

Bewonersavond: ideeën bewoners gebruiken we in verdere uitwerking van het plan

 
Voorjaar 2015 
 • Reactiemogelijkheid Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.
 
 • 2 informatieavonden met onder andere presentatie Ontwikkelingskader
 
Uw mening