Parken en plantsoenen Parkzone Johan Wagenaarkade

De gemeente gaat samen met de bewoners de Johan Wagenaarkade en de parkzone langs het Amsterdam-Rijnkanaal veranderen. Het gaat om het gebied van de Cervanteslaan tot het Attleeplantsoen. In de breedte gaat het om de kade langs het Amsterdam-Rijnkanaal tot en met de Johan Wagenaarkade. Onderdeel van het plan is een verbinding over de Leidsche Rijn voor fietsers en voetgangers.

De parkzone Johan Wagenaarkade maakt onderdeel uit van de parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.
Meer over de ontwikkeling van parkzone Amsterdam-Rijnkanaal

Ideeën voor verbetering van de parkzone

Leden van de klankbordgroep zijn met ideeën gekomen om het groen in de parkzone te verbeteren. Bewoners hebben gereageerd op het schetsontwerp. Wij proberen deze ideeën in de plannen te verwerken.

Als we weten wanneer er een bewonersavond komt, dan vermelden we dat op deze pagina.

Voor het project Johan Wagenaarkade is geen formele inspraakprocedure, omdat de plannen passen binnen het vastgestelde kader voor de Amsterdam-Rijnkanaalzone en binnen het bestemmingsplan.

Wat is er al gebeurd?
Wanneer Wat
11 april 2017

Inloopavond over het Programma van Eisen en Functioneel Ontwerp

14 maart 2017

Bijeenkomst klankbordgroep

21 januari 2017Bijeenkomst klankbordgroep (wandeling)
22 november 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

13 oktober 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

30 augustus 2016

Bijeenkomst klankbordgroep

27 juni 2016

Bewonersavond: ideeën bewoners gebruiken we in verdere uitwerking van het plan

Voorjaar 2015
  • Reactiemogelijkheid Ontwikkelingskader Parkzone Amsterdam-Rijnkanaal.
  • 2 informatieavonden met onder andere presentatie Ontwikkelingskader