nieuwsbericht gemeente Utrecht

In grote delen van Utrecht West en de binnenstad vinden er in 2024 en 2025 werkzaamheden plaats. We maken straten groener, zorgen ervoor dat ze veiliger worden en maken fijne plekken om te verblijven. Daarnaast worden ook kabels, leidingen en rioleringen vervangen. De gemeente stemt al deze werkzaamheden zo goed mogelijk op elkaar af, om overlast voor omwonenden, weggebruikers en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. Desondanks zijn straten of delen van de stad, met name voor autoverkeer, tijdelijk minder goed bereikbaar. Op welke plekken we werken is te zien in deze planning.

In Utrecht werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. We bouwen volop en verbeteren de openbare ruimte en wegen. Veel verschillende werkzaamheden in één gebied vraagt om goede coördinatie en afstemming. Ook kijken we goed naar alternatieven, zoals het beschikbaar stellen van extra deelvervoer. In de volgende gebieden gebeurt in 2024 en 2025 veel:

  • Centrum westzijde en Noordwest

We werken verder aan de Westelijke stadsboulevard. De drukke verkeersweg die hier lag veranderen we in een veilige weg met meer groen. Ook starten we met de verbetering van de Amsterdamsestraatweg en Damstraat. Ook hier komt bijvoorbeeld meer groen en betere plekken om over te steken. Het water in de Van Sijpesteijntunnel wordt verbreed. Dit is een stap in het traject om het water te verbinden vanaf de Leidseweg naar de Catharijnesingel. Fietsers kunnen tijdens de werkzaamheden niet door de tunnel, maar via omleidingsroutes naar de binnenstad. Verder vinden er in dit gebied ook veel onderhoud, werk aan kabels en leidingen en rioleringswerkzaamheden plaats.

  • Binnenstad

Op het Smakkelaarsveld komen een stadspark en een aantal gebouwen. Fietsers kunnen langs de werkzaamheden. Bussen kunnen niet altijd door de Leidseveertunnel; die rijden dan een omleiding. Op en rond de kruising Haverstraat – Springweg vinden er werkzaamheden plaats aan kabels, leidingen en riolering. Dat gebeurt ook bij de werven en dan gelijktijdig met de aanpak van de werfkelders. Er komt een verkeersmaatregel op de Catharijnesingel, waardoor doorgaand verkeer over de Catharijnesingel, tussen de Bleekstraat en Paardeveld niet meer mogelijk is. De binnenstad en Hoog Catharijne blijven wel goed bereikbaar voor bestemmingsverkeer.

  • Zuidwest

In dit gebied worden verschillende straten aangepast. We maken van de Jutfaseweg een fietsstraat en de Socrateslaan veranderen we in een stadsboulevard. De Socrateslaan wordt een straat met meer ruimte voor fietsers en voetgangers en meer groen. Zo verbeteren we de verkeersveiligheid, gaat oversteken makkelijker en maken we de straat mooier en leefbaarder. Dit gaan we ook doen op de Europalaan,  tussen het Anne Frankplein en het Europaplein. Ook werken we aan nieuwe gebiedsontwikkelingen en bouwprojecten, zoals Merwedekanaalzone, Croeselaan en Beurskwartier. Verder gaan de werkzaamheden van Rijkswaterstaat aan de Galecopperbrug ook door in 2024 en 2025.

Andere reisopties

We zorgen dat fietsers en voetgangers tijdens werkzaamheden zoveel mogelijk hun weg kunnen vervolgen. Automobilisten zullen meer merken van de werkzaamheden. We wijzen mensen daarom ook op alternatieve reisopties. Zij kunnen vaker de fiets, het OV of deelmobiliteit gebruiken of hun auto bij een P+R parkeren. Maar ook buiten de spits reizen of thuiswerken zijn goede manieren om hinder te voorkomen.

Hulp en contact Gemeente Utrecht

Telefoon

14 030

E-mail

Reactieformulier

Contactgegevens voor pers

Bezoekadres

Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht

Postadres

Postbus 16200
3500 CE Utrecht