Afval Ondergrondse containers

Utrecht kent 2 soorten ondergrondse containers waar bewoners 7 dagen in de week hun afval kwijt kunnen:

 1. openbare ondergrondse containers (ook wel kringlooppunten genoemd) voor glas, papier en karton, textiel en plastic, blik, en pak. Ga naar Mijnafvalwijzer.nl, of gebruik de gratis Afvalwijzer-app om te zien waar in uw buurt de openbare containers per type afval staan.
 2. ondergrondse containers voor restafval die alleen zijn te gebruiken door bewoners met een toegangspas of sleutel.
  Lees meer over de toegangspas of sleutel
  Lees meer over het gebruik van de toegangspas (pdf, 323 kB)

Vervangen ondergrondse containers

Vanaf nu tot het einde van het jaar vervangen wij alle ondergrondse containers die verouderd zijn en/of niet goed meer werken. De nieuwe container kunt u direct gebruiken nadat we deze hebben geplaatst.

Wat merkt u hiervan?

Het vervangen van de container duurt enkele uren. Dit kan enige overlast geven. Zo kunt u tijdens de werkzaamheden de container niet gebruiken. Uw restafval kunt u dan in een andere container in de directe omgeving kwijt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Gebruik ondergrondse containers

 • Houd rekening met uw buren en omwonenden: let op welk tijdstip u uw afval aanbiedt en probeer dit zachtjes te doen.
 • Gooi uw huisvuil in een goed gesloten zak met een inhoud van maximaal 60 liter in de container. Bij grotere zakken kan de container verstopt raken.
 • Glas en textiel kunt u inleveren bij een openbaar inzamelpunt (kringlooppunt) bij u in de buurt. Zie voor de dichtstbijzijnde locaties in uw buurt: www.mijnafvalwijzer.nl.
 • Plaats geen afval naast de container. Daarmee voorkomt u dat ook anderen dit doen en blijft de omgeving schoon. Het is bovendien illegaal: de boete is maximaal € 90 per overtreding.
 • Controleer alstublieft of de containers echt vol zijn als er afval naast staat. Afval naast de container betekent lang niet altijd dat de container vol is. 
 • Is de container vol of in storing? Gebruik dan de andere container in uw buurt. Met uw pas of sleutel kunt u terecht bij 2 containers in uw buurt.
 • Kunt u bij geen van de containers uw afval kwijt? Neem uw afval dan weer mee naar huis.
 • Is de ondergrondse container vol of kapot? Doe dan een melding of bel naar de gemeente via telefoonnummer 14 030. Geef alstublieft het container nummer door. Dan kunnen wij de melding sneller oplossen. Als u op een werkdag voor 12 uur ’s middags een melding doet, proberen wij diezelfde dag nog de container te legen of het afval op te ruimen. Een kapotte container zullen we zo snel mogelijk repareren.
 • Grofvuil hoort niet in of naast de container. U kunt grofvuil gratis inleveren bij een afvalscheidingsstation. Of laat uw grofvuil op afspraak aan huis ophalen

Schone containers

De ondergrondse restafvalcontainers worden jaarlijks van binnen en buiten schoongemaakt. Merkt u dat de bak erg vies is of stinkt? Doe dan een melding of bel 14 030.

Wat kunt u zelf doen om stankoverlast te voorkomen?

Stank ontstaat als afval niet goed is verpakt en los in de ondergrondse container wordt gedaan. Door het afval goed in een zak te doen, voorkomt u al een hoop (stank)overlast.

Legen van containers

De gemeente leegt de ondergrondse restafvalcontainer minimaal 1 keer per week. Dit getal kan aangepast worden, als dat nodig blijkt te zijn. Wij kijken hiervoor naar meldingen van bewoners en signalen van onze eigen medewerkers.
Na het plaatsen van de ondergrondse containers in woonwijken houden we de eerste 6 weken het gebruik van de containers extra goed in de gaten.

Volle of verstopte container

Is een ondergrondse container vol of kapot? Doe een melding of bel 14 030. Controleer voordat u een melding doet eerst of de containers echt vol zijn.

Gebruik van 2 containers

Wist u dat u met uw pas of sleutel terecht kan bij 2 containers in uw buurt? Kunt u nog geen 2 containers gebruiken en wilt u dat wel? Stuur dan een mail naar hetnieuweinzamelen@utrecht.nl. Wilt u hierbij aangeven wat uw pasnummer is en de gewenste tweede container?

Zwerfvuil naast een container?

Ziet u zwerfvuil naast een ondergrondse container liggen? Doe dan een melding of bel 14 030. Tijdens dagelijkse rondes in de wijk (ook in het weekend) controleren we zo veel mogelijk ondergrondse containers en openbare inzamelpunten. Zwerfvuil naast de ondergrondse containers halen we op. Komt zwerfvuil vaker voor op een bepaalde plek? Dan houden toezichthouders extra toezicht.

Dynamisch inzamelen

Dynamisch inzamelen houdt in dat we afval inzamelen met slimme ondergrondse containers. Slimme containers hebben een sensor. Deze sensor geeft een signaal wanneer de container bijna vol zit zodat wij de container op tijd kunnen legen. Daardoor voorkomen we volle containers en zetten we de inzamelwagens efficiënter in. De informatie die de sensoren geven, bepaalt ook de routes die de inzamelwagens dagelijks rijden. Dat betekent dus niet meer wekelijks dezelfde routes volgens een vaste planning.

Krijgen alle ondergrondse containers in de stad een sensor?

Ja, alle ondergrondse containers in Utrecht krijgen een sensor. Op dit moment plaatsen we wijk per wijk de sensoren in de containers. Rond de zomer 2019 zijn we klaar.

Voorwaarden plaatsen containers

Bij het kiezen van een locatie voor een ondergrondse restafvalcontainer gelden een aantal belangrijke voorwaarden:

 • container is voor de inzameldienst goed bereikbaar
 • container past logisch in het inrichtingsplan
 • verkeer en voetgangers kunnen goed langs de container
 • locatie van de container is goed bereikbaar voor alle woningen
 • afstand van de container tot de erfgrens is minimaal 2 meter (vanuit het hart van de container)
 • afstand van de container tot de gevel van de woning is minimaal 3 meter. Gaat het om een dichte muur, dan kan de afstand minimaal 2 meter zijn. Ook hiervoor geldt de afstand gemeten vanuit het hart van de container.

Het liefst plaatsen we de container niet aan de zuidwestkant van tuinen met een terras. In Nederland waait de wind vaak uit zuidwestelijke richting. Een container aan de zuidwestkant kan dan voor stankoverlast zorgen.

We proberen ervoor te zorgen dat u niet meer dan 125 meter hoeft te lopen naar de dichtstbijzijnde container. Dit is niet overal mogelijk. In sommige straten is namelijk geen ruimte voor een container.

Hulp en contact Het nieuwe inzamelen

Telefoon

14 030

E-mail

hetnieuweinzamelen@utrecht.nl

Uw mening