U wilt bouwen of verbouwen

Gaat u iets bouwen of verbouwen? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig. Hieronder leest u hoe het werkt en waar u rekening mee moet houden.

Veranderingen vanaf 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat de Omgevingswet in. Vraagt u na 1 januari een omgevingsvergunning aan?

Veel voorkomende verbouwingen

Voor veel voorkomende verbouwingen hebben we de belangrijkste informatie op een rij gezet:

Staat uw situatie er niet bij? Lees dan hieronder de algemene informatie voor als u wilt (ver)bouwen.


Op deze pagina:


Uw bouwplan

Zorg dat uw bouwplan voldoet aan de regels. Bijvoorbeeld de regels in het bestemmingsplan en het bouwbesluit.

Uw bouwplan: waar moet u op letten?

Overleg met uw buren

Laat altijd aan uw buren weten dat u bouwplannen hebt. Misschien zijn de buren het niet met uw plan eens. Het is beter als u dat zo snel mogelijk weet. Zorg ook dat u weet welke rechten en plichten u hebt.

(Ver)bouwen en uw buren

Wel of geen vergunning nodig?

Wilt u weten of u voor uw bouwplan wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt? Doe dan de vergunningcheck op het omgevingsloket online.

Doe de vergunningcheck

Misschien hebt u voor meerdere werkzaamheden een omgevingsvergunning nodig. Geef in de vergunningcheck aan wat u gaat (ver)bouwen. Geef ook aan wat u nog meer gaat doen. Bijvoorbeeld: iets slopen, een boom kappen, in de bodem graven of tijdelijk bouwmaterialen op straat neerzetten. 

De vergunningcheck geeft aan voor welke activiteiten u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bij het aanvragen van uw vergunning kiest u deze activiteiten. U vraagt 1 omgevingsvergunning aan voor alle activiteiten die u gaat doen.

Vergunning vanwege archeologische waarden

U hebt mogelijk een omgevingsvergunning vanwege archeologische waarden nodig bij grondwerkzaamheden. Dit kan ook een archeologievergunning zijn. Welke vergunning hangt af van de locatie waar de grondwerkzaamheden plaatsvinden.

Lees meer informatie over de vergunning vanwege archeologische waarden

Graven

Gaat u (laten) graven met een machine? Dan moet u dit vooraf melden aan het kadaster. Na de melding krijgt u informatie over kabels en leidingen op de plek waar u gaat graven. Zo kunt u schade en gevaarlijke situaties voorkomen.

Openbare grond gebruiken

Wilt u een container of steiger op de stoep of op een parkeerplaats zetten? U hebt dan meestal ook een vergunning om gemeentegrond te gebruiken nodig.

Geen vergunning nodig? Wel regels voor de bouw

U moet altijd zorgen dat uw bouwplan voldoet aan de technische eisen die in het Bouwbesluit staan. Ook als u geen vergunning nodig hebt. Voldoet uw bouwwerk toch niet aan deze regels? Dan kan de gemeente u achteraf opdracht geven dingen weer te veranderen.

Overleg met de gemeente

Past uw plan niet in de regels van het bestemmingplan? U kunt met de gemeente onderzoeken of uw plan wel haalbaar en wenselijk is. Daarvoor vraagt u een omgevingsoverleg aan. Dit is vooral voor ingewikkelde plannen. Het omgevingsoverleg kost geld. Maar u hoeft nog niet uw hele plan tot in detail uitgewerkt te hebben.

De gemeente laat u weten:

  • of uw plan wenselijk en haalbaar is op deze plek
  • welke andere vergunning(en) u nodig hebt

Vraag omgevingsoverleg aan

Omgevingsvergunning aanvragen

Hebt u een omgevingsvergunning nodig? Dan vraagt u die aan in het omgevingsloket online.

Vraag omgevingsvergunning aan

Wat stuurt u mee?

Bij de aanvraag ziet u precies wat u mee moet sturen. Wat u meestuurt staat ook in de regeling omgevingsrecht.

Hebt u hierbij hulp nodig? Zoek dan een bouwkundig adviseur. Het liefst een in regio Utrecht. Die is bekend met wat de gemeente van u vraagt.

Kosten 2023 (leges)

De kosten voor een omgevingsvergunning zijn een percentage van de kosten die u voor de bouw of verbouwing maakt. U betaalt ook als u de vergunning niet krijgt.

  • Bij bouwkosten minder dan € 1.000.000 (1 miljoen euro) betaalt u voor de vergunning 3,01% van de bouwkosten. U betaalt minimaal € 161,25.
  • Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan? Dan betaalt u nog eens 16% van de bouwkosten. U betaalt minimaal € 369,95.

Dit zijn de kosten zonder btw. We stellen de bedragen elk jaar opnieuw vast. Meer over de kosten staat in de Verordening leges omgevingsvergunning 2023. Hierin staat ook hoeveel de vergunning kost bij bouwkosten boven € 1.000.000 (zie paragraaf 3 van de tarieventabel).

Na uw aanvraag

U krijgt de beslissing per post. Hoe lang dit duurt hangt af van de soort aanvraag. Bij de omgevingsvergunning zijn er 2 mogelijke processen voor uw aanvraag:

  • normaal proces, dit noemen we 'reguliere procedure'
  • uitgebreid proces, dit noemen we 'uitgebreide procedure'

Reguliere procedure

Bij de reguliere procedure gaat het om eenvoudige aanvragen.

U krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze tijd mogen we 1 keer verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure

De uitgebreide procedure geldt in bijzondere gevallen, bijvoorbeeld:

  • bij het verbouwen van een rijksmonument
  • bij grotere afwijkingen van het bestemmingsplan
  • bij een omgevingsvergunning voor het milieu
  • bij een omgevingsvergunning voor het brandveilig gebruiken van een gebouw

U krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze tijd mogen we 1 keer verlengen met 6 weken.
Let op: wilt u de omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten tegelijk aanvragen? En moet 1 van deze aanvragen de uitgebreide procedure doorlopen? Dan doorloopt de hele aanvraag deze procedure. In sommige gevallen kunt u de activiteiten apart aanvragen.

Nasturen van bijlagen

Is uw aanvraag niet compleet? Dan laten wij dit weten. U krijgt dan 4 weken de tijd om uw aanvraag compleet te maken. De extra tijd die dit kost komt bovenop de tijd waarbinnen u de beslissing krijgt.

Bekendmaken van uw aanvraag

De gemeente is verplicht om uw aanvraag bekend te maken. Zodat buurtbewoners kunnen zien welke vergunning u aanvraagt. Zij kunnen ook aan de gemeente laten weten wat zij van uw aanvraag vinden.

Beginnen met (ver)bouwen

U gaat beginnen met (ver)bouwen. Waar moet u nog aan denken?

Houd uw buren op de hoogte

Vertel uw buren wat u wanneer wilt doen. Zij kunnen er last van hebben. Het kan ook zijn dat u op het terrein van uw buren moet zijn. Bijvoorbeeld om een steiger te plaatsen. Lees meer over (ver)bouwen en uw buren.

Controle van de bouw

Gaat uw verbouwing beginnen? Wij willen controleren hoe het gaat. U kunt beginnen met (ver)bouwen op de datum die in de vergunning staat. Wel moet u dat minimaal 7 dagen van tevoren aan ons laten weten. Dan kan een inspecteur opletten dat het werk goed gebeurt.

Meld begin van de bouw

Hulp en contact Bouwen en verbouwen