Fiets Gevaarlijk gestalde fietsen

Fietsen die verkeerd gestald staan, kunnen gevaarlijke situaties opleveren. Ze blokkeren de straat en het ziet er rommelig uit. Drukke plekken moeten goed bereikbaar zijn. We verwijderen daarom dagelijks gevaarlijk gestalde (brom)fietsen. Dit doen we in het winkel- en uitgaansgebied in de binnenstad, rond het station en op andere plekken waar dit nodig is.
 

Fiets weg?

Verwijderde fietsen gaan naar het Gemeentelijke fietsendepot. Verwijderde brommers gaan naar het depot bromfietsen en scooters. Daar bewaren we ze nog een paar weken. Haal uw (brom)fiets daar op tegen betaling.


Wat is een gevaarlijk gestalde fiets?

Een fiets staat gevaarlijk gestald als er voor voetgangers of ander verkeer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Deze fietsen worden bij onze controleacties meteen weggehaald.

Een fiets staat bijvoorbeeld gevaarlijk als hij:

  • de looproute, fietspad, rijbaan en/of vluchtroute blokkeert of de doorgang voor weggebruikers te klein maakt
  • zodanig op de stoep staat dat voetgangers er niet langs kunnen en via het fietspad of rijbaan moeten lopen
  • voor een nooduitgang of brandkraan staat
  • een aanrijroute voor nood- en hulpdiensten blokkeert
  • voor de ingang van een winkel staat
  • te dicht bij de weg of tramrails staat
  • op of dichtbij een blindengeleide strook of route staat
  • een algemene gehandicaptenparkeerplaats, laad- en losplek of taxistandplaats blokkeert
  • op een plek staat waar een fietsparkeerverbod geldt

Waar stal ik mijn fiets?

Stal uw fiets in een fietsenrek, fietsparkeervak of -stalling. Houd uitgangen, loop- en rijroutes vrij.


Wet- en regelgeving

Het Utrechtse beleid voor fietsverwijdering staat in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) artikel 2:32 en het Aanwijzingsbesluit met de gebiedsafbakening voor te lang gestalde fietsen'. Zie ook 'Uitvoeringsbeleid handhaving gevaarlijk gestalde fietsen (pdf, 2.3 MB).

Hulp en contact Fiets weg

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Postbus 16200
3500 CE  Utrecht

Bezoekadres

(alléén op afspraak)
Stadskantoor, Stadsplateau 1, Utrecht