Wonen Regels voor tijdelijke verhuur van uw woning

Wilt u uw eigen woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Of wilt u een bed & breakfast beginnen? Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels.

Verhuren aan toeristen

U mag (een deel van) de woning aan toeristen verhuren. Dit mag alleen als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Er zijn 2 mogelijkheden voor verhuur aan toeristen: particuliere vakantieverhuur of bed & breakfast.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

  • U verhuurt tijdelijk uw hele woning
  • U mag uw  woning voor maximaal 60 nachten per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Dit kan bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu, Homeaway of Booking.com
  • Woning met een woonoppervlak tot 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 6 personen verhuren
  • Woning met woonoppervlak vanaf 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 8 personen verhuren

Een overzicht van alle voorwaarden kunt u vinden in:

Voorwaarden bed & breakfast

  • U verhuurt gedurende het hele jaar een deel van de woning
  • Hiervoor geldt de bed & breakfast regeling
  • U mag meestal maximaal 50% van uw woning verhuren aan toeristen. Het precieze percentage is opgenomen in het bestemmingsplan.

Regels voor verhuren aan toeristen

  • U betaalt toeristenbelasting. Dit is 6% van het bedrag voor een overnachting, exclusief btw en ontbijt. Meld u aan voor toeristenbelasting bij BghU.
  • Brandveiligheid: uw woning moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. We adviseren verhuurders in ieder geval rookmelders en koolmonoxidemelders aan te brengen in de kamers en vluchtroutes en een vluchtplan op te stellen en dit door te nemen met de gasten.
  • Er mag geen overlast zijn, bijvoorbeeld door geluid, afval en asociaal gedrag. Bij ernstige of aanhoudende overlast, kunt u als eigenaar of verhuurder een dwangsom krijgen.

Moet u zich inschrijven voor vakantieverhuur?

Er komt een registratieplicht, wat betekent dat u zich moet inschrijven. Dat geldt nu nog niet. Eerst wordt een landelijk systeem gemaakt. Als dat bijna klaar is, informeren wij verhuurders over het starten van de registratieplicht.

Short stay: het hele jaar door verhuren van een woning voor periodes van enkele weken tot een half jaar

Bent u eigenaar van een woning en verhuurt u deze het hele jaar door voor periodes van enkele weken tot een half jaar? Dat noemen we short stay. U staat niet zelf op het adres ingeschreven, de woning is niet uw hoofdverblijf. Hierin verschilt short stay dus van vakantieverhuur en bed & breakfast.

Short stay is nu alleen toegestaan met een hotel/logiesvergunning. Daarnaast hebt u een onttrekkingsvergunning nodig volgens de Regionale Huisvestingsverordening Utrecht.

Vraag onttrekkingsvergunning aan

Het college heeft een raadsvoorstel tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling van het hotelbeleid gedaan.

Bekijk het raadsvoorstel

Kamers verhuren voor langere tijd

Wilt u in een woning de kamers apart verhuren, bijvoorbeeld aan studenten? U kunt zonder vergunning aan maximaal 2 andere personen kamers verhuren. Wilt u aan meer dan 2 personen een kamer verhuren? Dan hebt u een omgevingsvergunning en mogelijk ook een omzettingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u zelf niet in de woning woont.

Vanwege het grote kamertekort wil de gemeente Utrecht hospitaverhuur (het verhuren van 1 of 2 kamers) stimuleren. Hebt u interesse om hospita of hospes te worden en een kamer te verhuren aan een internationale student? Dan kunt u terecht bij Hospi Housing. Bij kamerverhuur geldt een belastingvrijstelling van  € 5.367 (2019).

Woning verhuren die te koop staat

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren? Daar hebt u een vergunning voor nodig.

Aanvragen vergunning ‘Tijdelijke verhuur koopwoning’

Hoe handhaven we de regels?

Wij controleren als er een klacht of een melding binnenkomt. Verhuurt u niet volgens de regels? Dan kunt u een dwangsom krijgen.

Melden van overlast of vermoeden van illegaal gebruik

Meld overlast of illegaal gebruik

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening