Wonen Regels voor tijdelijke verhuur van uw woning

Wilt u uw eigen woning tijdelijk verhuren? Bijvoorbeeld tijdens uw vakantie. Of wilt u een bed & breakfast beginnen? Lees hieronder de verschillende mogelijkheden van verhuren en de daarbij horende regels.

Verhuren aan toeristen

U mag (een deel van) de woning aan toeristen verhuren. Dit mag alleen als u eigenaar of hoofdhuurder van de woning bent en u op dit adres woont. Er zijn 2 mogelijkheden voor verhuur aan toeristen: particuliere vakantieverhuur of bed & breakfast.

Voorwaarden particuliere vakantieverhuur

  • U verhuurt tijdelijk uw hele woning
  • U mag uw  woning voor maximaal 60 nachten per kalenderjaar verhuren aan toeristen. Dit kan bijvoorbeeld via Airbnb, Wimdu, Homeaway of Booking.com.
  • Woningen met een woonoppervlak tot 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 6 personen verhuren.
  • Woningen met woonoppervlak vanaf 200 m2: u mag uw woning aan maximaal 8 personen verhuren.

Een overzicht van alle voorwaarden kunt u vinden in:

Beleidsregels Particuliere Vakantieverhuur

Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur (pdf, 513 kB)

Voorwaarden bed & breakfast

  • U verhuurt gedurende het hele jaar een deel van de woning
  • Hiervoor geldt de bed & breakfast regeling
  • U mag meestal maximaal 50% van uw woning verhuren aan toeristen. Het precieze percentage is opgenomen in het bestemmingsplan.

Regels voor verhuren aan toeristen

  • U betaalt toeristenbelasting. Dit is 6% van het bedrag voor een overnachting, exclusief btw en ontbijt. Meld u aan voor toeristenbelasting bij BghU.
  • Brandveiligheid: uw woning moet voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. We adviseren verhuurders in ieder geval rookmelders en koolmonoxidemelders aan te brengen in de kamers en vluchtroutes en een vluchtplan op te stellen en dit door te nemen met de gasten.
  • Er mag geen overlast zijn, bijvoorbeeld door geluid, afval en asociaal gedrag. Bij ernstige of aanhoudende overlast, kunt u als eigenaar of verhuurder een last onder dwangsom krijgen.

Geldt er een registratieplicht voor vakantieverhuur?

De registratieplicht geldt nu nog niet. Deze gaat in als het landelijke systeem ontwikkeld is. Wanneer het systeem bijna opgeleverd kan worden, informeren wij verhuurders over de ingang van de registratieplicht.

Short stay: het hele jaar door verhuren van een woning voor periodes van enkele weken tot een half jaar

Wanneer u eigenaar bent van een woning en deze het hele jaar door verhuurt, voor periodes van enkele weken tot een half jaar, is er sprake van short stay. U staat niet zelf op het adres ingeschreven. De woning is niet uw hoofdverblijf. Hierin verschilt short stay dus van vakantieverhuur en bed & breakfast.

Short stay is nu alleen toegestaan met een hotel/logiesvergunning. Daarnaast geldt dat als u een woning short stay wil verhuren u ook een onttrekkingsvergunning nodig hebt op grond van de Regionale Huisvestingsverordening Utrecht.

Vraag onttrekkingsvergunning aan

Het college heeft een raadsvoorstel tijdelijk verblijf (short stay) en bijstelling van het hotelbeleid gedaan. De raadsvoorstellen vindt u op internet en is in iBabs gepubliceerd.

Bekijk het raadsvoorstel

Kamers verhuren voor langere tijd

Wilt u in een woning de kamers apart verhuren, bijvoorbeeld aan studenten? U kunt zonder vergunning aan maximaal 2 andere personen kamers verhuren. Wilt u aan meer dan 2 personen een kamer verhuren? Dan hebt u een omgevingsvergunning en mogelijk ook een omzettingsvergunning nodig. Dit geldt ook als u zelf niet in de woning woont.

Woning verhuren die te koop staat

Staat uw woning te koop en wilt u deze tijdelijk verhuren? Dan hebt u hier een vergunning voor nodig.

Aanvragen vergunning ‘Tijdelijke verhuur koopwoning’

Hoe handhaven we de regels?

Wij controleren als er een klacht of een melding binnenkomt. Als we merken dat u niet verhuurt  volgens de beleidsregels, dan kunt u een last onder dwangsom krijgen.

Melden van overlast of vermoeden van illegaal gebruik

Meld overlast of illegaal gebruik

Hulp en contact

Telefoon

14 030

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 17.30 uur
Donderdag 8.30 - 20.00 uur

Uw mening