Wonen Regels voor tijdelijke verhuur van uw woning

Gaat u op vakantie? Dan mag u uw eigen woning tijdens uw vakantie beschikbaar stellen aan bezoekers van onze stad.

Aanbieders van vakantieverhuur vragen de gemeente steeds vaker wat in Utrecht mag. Ook horen we over situaties in Amsterdam die we in Utrecht liever niet willen, en dus voor willen zijn. Bijvoorbeeld een woning die het hele jaar door verhuurd wordt als vakantiewoning. Dat willen we in Utrecht niet.

Wilt u als eigenaar van de woning deze tijdelijk verhuren, bijvoorbeeld tijdens uw vakantie? Of wilt u bijvoorbeeld 1 of 2 kamers het hele jaar door verhuren aan studenten? Of een bed & breakfast beginnen voor toeristen?

Lees de regels die gelden bij de verschillende mogelijkheden van verhuur:

Kamers verhuren aan toeristen

Er zijn 2 mogelijkheden.

 1. U verhuurt incidenteel de gehele woning bijvoorbeeld tijdens uw vakantie, bijvoorbeeld via Airbnb of Wimdu. Het college heeft op 19 december 2017 het raadsvoorstel Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay vastgesteld. Hierin zijn aanvullende regels ten aanzien van vakantieverhuur opgenomen. Deze worden vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.
 2. U verhuurt een deel van de woning. Hiervoor geldt de bed en breakfast regeling. Hierbij mag u 2 kamers (maximaal 5 bedden) voor toeristen beschikbaar stellen. De gemeente kan in bepaalde situaties (met name in de binnenstad) vergunning verlenen om de voorwaarden voor een bed & breakfast te verruimen. Het is dan mogelijk om maximaal 4 kamers met maximaal 10 bedden in te richten voor toeristen. Neem contact op met het ondernemersloket voor de mogelijkheden.

Bij verhuur aan toeristen gelden de volgende regels:

 1. U moet toeristenbelasting betalen: het tarief is 5% van de overnachtingsvergoeding inclusief eventuele servicekosten aan een platform, exclusief btw en ontbijt. Voordat u voor de eerste keer gelegenheid tot overnachten biedt, moet u dit melden. Dit kan telefonisch of schriftelijk. Voor telefonische aanmelding belt u 088-0640200. Uw schriftelijke aanmelding stuurt u naar: BghU, afdeling Klantcontact, Postbus 5150, 3502 JD Utrecht. Zie ook www.bghu.nl/toeristenbelasting-airbnb
 2. U moet zelf uw hoofdverblijf hebben en houden in uw woning.
  Dit betekent dat u ingeschreven staat in de woning en ook zelf daadwerkelijk in de woning woont. Voor een bed & breakfast geldt dat u als hoofdbewoner 60% van de woning in gebruik moet blijven houden voor eigen bewoning.
 3. U moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit.
  Uw woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit (bijvoorbeeld brandveiligheid).
  Bij verhuur aan meer dan 4 personen is bovendien een melding brandveilig gebruik nodig. Zie hiervoor het product brandveilig gebruik gebouwen, vergunning.
 4. Geen overlast.
  Er mag geen sprake zijn van overlast door bijvoorbeeld geluid, afval en asociaal gedrag. De gemeente controleert altijd op klachten over overlast of signalen van verhuur voor een langere periode. Bij overtreding kunt u een dwangsom of een boete krijgen.

Tijdelijk een leegstaande woning verhuren

Staat uw woning te koop? En wilt u deze tijdelijk verhuren? De Leegstandwet maakt dit mogelijk dankzij de vergunning tijdelijke verhuur.

Vergunning tijdelijke verhuur

Vraag de vergunning tijdelijke verhuur aan bij het het Vierde Huis. Hier vindt u ook de voorwaarden, de kosten en meer informatie over deze vergunning.

Voordelen tijdelijke verhuur te koop staande woningen

 Het tijdelijk verhuren van uw te koop staande woning heeft diverse voordelen.

 • U kunt doorgaan met de verkoop van de woning. In de tijdelijke huurovereenkomst worden duidelijke afspraken gemaakt over de opzegging. De huurder bouwt geen huurbescherming op.
 • U kunt dubbele hypotheeklasten deels goedmaken.
 • De tijdelijke huurder heeft een woning. Bij tijdelijke verhuur kunt u bijvoorbeeld denken aan familie, verbroken relaties, studenten.

Een woning verhuren voor een langere periode (short stay)

Er is sprake van short stay als:

 • U de woning het gehele jaar door verhuurt aan anderen.
 • De verhuur voor langere periodes is; van enkele weken tot een halfjaar. De gemeenteraad stelt voorjaar 2018 vast vanaf hoeveel weken dit gaat gelden.
 • U zelf geen hoofdverblijf meer heeft in de woning.

Hiervoor gelden de volgende regels:

 1. Wanneer uw woning een WOZ-waarde heeft van minder dan € 305.000 en u wilt deze woning structureel verhuren, dan is hiervoor een 'vergunning tot woningonttrekking' nodig. Daarnaast is bij structurele verhuur een omgevingsvergunning nodig. De woning wordt immers niet meer als woning gebruikt maar voor een logiesfunctie (aanbieden van een slaapplek tegen betaling). Zie voor meer info het online loket van de gemeente Utrecht bij het product: woning voor andere doeleinden gebruiken.
 2. Uw woning moet voldoen aan de eisen uit het Bouwbesluit (bijvoorbeeld brandveiligheid). Bij verhuur aan meer dan 4 personen is een melding brandveilig gebruik nodig. Zie hiervoor het online loket bij product: brandveilig gebruik gebouwen, vergunning
 3. Er mag geen sprake zijn van overlast door bijvoorbeeld geluid, afval en asociaal gedrag. De gemeente controleert altijd op klachten of meldingen over overlast of signalen van verhuur voor een langere periode. Bij overtreding kunt u een dwangsom of een boete krijgen.

Het college heeft op 19 december 2017 het raadsvoorstel Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay vastgesteld. Hierin zijn aanvullende regels ten aanzien van short stay opgenomen. Zie internet voor de stukken. Deze worden vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.

Voor een langere periode 1 of meerdere kamers aan studenten verhuren

U kunt zonder vergunning aan maximaal 2 andere personen een kamer in uw woning verhuren. Als u aan meerdere personen een kamer wil verhuren, heeft u een omzettingsvergunning nodig. Als u zelf niet in de woning woont geldt dat ook.

Waar moet u verder rekening mee houden?

Waar moet u verder rekening mee houden als u uw woning of een deel van uw woning aan toeristen verhuurt?

 1. De eigenaar van de woning moet akkoord zijn. Als er een Vereniging van Eigenaren (VVE) is, moet u deze raadplegen of verhuur is toegestaan.
 2. Neem voor de inkomsten- en vermogensbelasting en de btw-plicht contact op met de Belastingdienst.
 3. Raadpleeg uw inboedel- en opstalverzekering voor de eventuele gevolgen van een schade bij verhuur.

Klacht over verhuur

Hebt u een klacht over verhuur? Meld het hier.

Aanscherping van de regels in 2018

Utrecht gaat duidelijk in kaart brengen welke regels nu al gelden voor particuliere vakantieverhuur. Dit is toegezegd in de commissiebrief van 12 oktober 2016. Daarnaast gaan we de huidige regels aanscherpen op een aantal punten. Het college heeft op 19 december 2017 het raadsvoorstel Beleidskader Particuliere Vakantieverhuur en Short Stay vastgesteld. Deze worden vermoedelijk in het eerste kwartaal van 2018 door de gemeenteraad vastgesteld.