Voorstel voor nieuwe regels standplaatsvergunning

Standplaatsen zijn kramen (verkoopwagens) die los, of in groepjes van maximaal 5, in de stad staan. Ze verkopen bijvoorbeeld bloemen, fruit, of broodjes. Ook seizoensstandplaatsen vallen hieronder. Zij verkopen een seizoensproduct, bijvoorbeeld ijs of oliebollen. Voor een standplaats is een vergunning nodig. De oude standplaatsvergunningen liepen op 1 januari 2024 af. We maken nieuwe regels om de vergunningen te verlenen in 2025.

Wat is er al gebeurd?

Tot 1 oktober 2025 mogen de standplaatshouders blijven op de plek waar ze nu ook staan, zonder vergunning. Dat noemen we gedogen. Alle standplaatshouders hebben daarvoor een gedoogverklaring gekregen van het college van burgemeester en wethouders, samen met een ondertekende huurovereenkomst.

Standplaatshouders mogen dus van 1 januari 2024 tot 1 oktober 2025 op de standplaats blijven waar ze nu ook staan. Op dezelfde dagen en met dezelfde regels. De standplaatshouders op markten vallen niet onder deze nieuwe vergunningen. Zij hebben een marktvergunning.

Wat houden de nieuwe regels in?

Het voorstel voor de nieuwe regels is als volgt:

  • we kijken welke producten waar verkocht worden (brancheren)
  • bij meerdere aanvragen voor een standplaatslocatie gebruiken we selectiecriteria.

De gemeenteraad moet nog akkoord gaan met het voorstel voor de nieuwe regels. Er kunnen dus nog aanpassingen komen.

Welke producten mogen waar verkocht worden?

We kijken eerst naar het soort product dat een standplaatshouder verkoopt. In Utrecht willen we een divers aanbod van winkels en levendige winkelgebieden. Aantrekkelijke plekken waar ondernemers hun spullenkunnen verkopen. Daarom lieten we onderzoek doen naar brancheren: welke branches (producten) mogen op welke standplaatslocaties verkocht worden. Alle producten die nu verkocht worden op standplaatsen, mogen straks ook verkocht worden. Dat betekent dat op alle standplaatsen alleen verkoop van voedsel, diervoeding en bloemen en planten mogelijk is. Non-food mag niet op de standplaatsen verkocht worden, zoals telefoonhoesjes of sokken. Dat mag nu ook niet.

We maken wel onderscheid tussen standplaatsen bij winkels en standplaatsen bij bijvoorbeeld begraafplaatsen en parken. Bij winkels mogen voedsel en bloemen en planten verkocht worden. Bij parken en begraafplaatsen mogen bloemen en planten, en versbereide producten verkocht worden. Versbereide producten zijn bijvoorbeeld broodjes of smoothies.

Een vergunning aanvragen

In het 3e kwartaal van 2024 kan iedereen een aanvraag doen voor 1 van de standplaatsvergunningen in de stad. Als er maar 1 aanvraag voor 1 standplaatslocatie is, krijgt de aanvrager de vergunning. De aanvrager moet dan wel aan de basiseisen voor een standplaats voldoen. Zijn er meer inschrijvingen voor 1 standplaats? Dan moeten we een keuze maken door te selecteren met selectiecriteria.

Selectiecriteria

We gebruiken selectiecriteria als er meer dan 1 inschrijving is voor 1 standplaatslocatie. Met de selectiecriteria kiezen we welke aanvrager het beste op een locatie past. De selectiecriteria zijn ‘duurzaamheid’ en ‘binding met de wijk’. Het gaat dan bijvoorbeeld om duurzaamheid van de producten die verkocht worden. Maar ook om verbinding met een wijk, door bijvoorbeeld stageplaatsen te bieden of aan klantenbinding te doen.

Een beoordelingscommissie beoordeelt de aanvragen. De persoon met het hoogst aantal punten op de selectiecriteria krijgt de vergunning. Belangrijk is te weten dat het om plannen voor de toekomst gaat. Vergunninghouders krijgen de tijd om te voldoen aan de voorstellen die ze indienden. De nieuwe vergunningen zijn 12 jaar geldig.

Waarom nieuwe vergunningen?

In 2013 is besloten om de vergunningen van alle standplaatshouders nog 1 keer met 10 jaar te verlengen. Deze periode was de overgangsperiode naar de vergunning voor onbepaalde tijd. Voorheen werden de standplaatsvergunningen keer op keer verlengd. Op 1 januari 2024 liepen alle vergunningen dus af.

We willen allemaal de standplaatshouders die er nu staan graag zo veel mogelijk de ruimte bieden om terug te komen. De gemeente wil dit wel volgens de wet doen. Iedereen moet een eerlijke, gelijke kans krijgen op een standplaats in Utrecht. Of je nu al jaren een standplaats hebt, tot nu toe alleen in andere steden stond, of iets nieuws wilt beginnen. Het voorstel in 2023 om de vergunningen te verloten als er meerdere inschrijvingen waren voor 1 plek, haalde het niet. Nu is het voorstel om te brancheren (welke producten mogen waar verkocht worden). En te selecteren op duurzaamheid en verbinding met de wijk.

Hoe gaat het verder?

De komende maanden praat de gemeenteraad over het nieuwe beleid.  De verwachting is dat de gemeenteraad eind maart 2024 een besluit neemt over het voorstel. We blijven Asra Advies en branchevereniging koninklijke CVAH hier ook bij betrekken. Asra Advies en CVAH spreken namens standplaatshouders. Ook laten we standplaatshouders zelf meedenken over het beleid. Ons doel is om standplaatshouders zo snel mogelijk duidelijkheid te geven over hun toekomst.

Hulp en contact Standplaatsen

Telefoon

14 030