Werk en inkomen Bijstand en inkeerregeling

Komt u uw arbeids- of re-integratieplicht niet na? Dan kunnen wij uw bijstandsuitkering verlagen of tijdelijk stoppen. Zo’n verlaging noemen we een maatregel. Bij een maatregel houden we rekening met uw situatie en persoonlijke omstandigheden. U kunt een verlaging krijgen van 10% tot 100%. Bij een verlaging van 100% krijgt u een maand geen uitkering.

Wij verlagen uw bijstandsuitkering als u bijvoorbeeld:

  • niet naar een gesprek komt
  • niet solliciteert
  • niet meewerkt aan een onderzoek naar uw kansen op werk

Komt u een tweede keer uw verplichtingen niet na? Dan krijgt u opnieuw een maatregel voor een langere periode. Het kan dan zijn dat u 2 maanden of langer geen bijstandsuitkering krijgt.

Bijstand en de inkeerregeling

Krijgt u 2 maanden of langer helemaal geen bijstandsuitkering? Dan kunt u vragen om uw bijstandsuitkering weer uit te betalen. U toont aan dat u uw verplichtingen weer nakomt. Dit heet de inkeerregeling. Als wij het met u eens zijn, betalen wij de bijstandsuitkering weer. Dit kan pas vanaf de tweede maand. De eerste maand blijft de maatregel gelden. U krijgt over de eerste maand geen bijstandsuitkering.

Aanvragen inkeerregeling

Gebruik het formulier Stel een vraag met DigiD. Geef aan dat u gebruik wilt maken van de inkeerregeling. Toon aan dat u weer aan uw verplichtingen voldoet. Stuur als het mogelijk is bewijsstukken mee.

Hulp en contact Werk en inkomen

Telefoon

030 – 286 52 11

Bereikbaar maandag t/m vrijdag
9.00 - 12.30 uur en 13.15 - 17.00 uur

Bezoekadres

Stadsplateau 1, Utrecht

Alle contactinformatie

Uw mening