Verkeer Verkeershinder

Op meerdere plekken in Utrecht werken we aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Om overlast tijdens werkzaamheden te beperken zorgen we voor omleidingsroutes. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

Overlast bij wegwerkzaamheden? Meld het via utrecht.slimmelden.nl

In Utrecht wordt flink aan de weg gewerkt. Zo werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Natuurlijk proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Helaas lukt dat niet altijd. Staat een omleiding niet goed aangegeven? Hebt u overlast van obstakels op de weg of vindt u een tijdelijke situatie niet overzichtelijk? Hebt u vragen of tips? Laat het ons 24/7 weten via utrecht.slimmelden.nl. We kijken dan hoe het beter kan.

Actuele verkeershinder

Amsterdamsestraatweg: vervangen gasleiding

Datum uitvoering: 15 februari 2021 tot en met februari 2022

Het vervangen van gasleidingen waarbij het fietspad is afgesloten. Als alternatieve fietsroute adviseren we de 2e Daalsedijk. We beginnen aan de kant van de Geraniumstraat en werken in fasen richting het spoorviaduct.


Van Bijnkershoeklaan, Admiraal Helfrichlaan

Datum uitvoering: 7 mei tot en met 2 juli 2021

Eneco vervangt een warmte transportleiding. Tijdens deze werkzaamheden is de Van Bijnkershoeklaan ter hoogte van de Admiraal Helfrichlaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Op de Admiraal Helfrichlaan worden fietsers via het fietspad aan de overzijde langs de werkzaamheden geleid.


Brailledreef: opnieuw inrichten gebied

Datum uitvoering: 2 april 2019 tot en met 29 april 2022

Door bouwwerkzaamheden bij centrum Overvecht is het fietspad aan de Brailledreef afgesloten voor het doorgaande fietsverkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Einsteindreef en Zamenhofdreef. Fietsverkeer wordt omgeleid.

Meer over de werkzaamheden bij centrum Overvecht


Burgemeester Reigerstraat: kabel- en leidingwerkzaamheden

Datum uitvoering: 22 februari tot en met 1 oktober 2021

Voor het opnieuw inrichten van de straat voeren we eerst kabel- en leidingwerkzaamheden uit. Voor gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingsroutes. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.

Lees meer over de werkzaamheden

 


Helling

Datum uitvoering: 11 januari tot en met 17 september 2021

Aanleg hemelwaterriool en vernieuwing straat

Lees meer over de werkzaamheden 


Herculesplein: werkzaamheden verkeerslichten

Datum uitvoering Herculesplein: 3 tot en met 7 mei 2021

Tijdens de werkzaamheden worden de kruispunten overgenomen door verkeersregelaars.


Malieblad: opnieuw inrichten

Datum uitvoering: 19 oktober tot en met april 2021


Lees meer over de herinrichting van Malieblad


Nachtegaalstraat: herinrichting

Datum uitvoering: 4 januari 2021 tot en met april 2021

Meer over de werkzaamheden in de Nachtegaalstraat


Oudwijkerdwarsstraat: onderhoud en opnieuw inrichten

Datum uitvoering: maart 2020 tot en met medio mei 2021

Diverse werkzaamheden aan kabels en leidingen, en aansluitend het herinrichten van de straat.

Meer over de werkzaamheden in de Oudwijkerdwarsstraat


Rubenslaan

Datum uitvoering: 7 mei tot en met 4 juni 2021

Eneco voert werkzaamheden aan de warmteleidingen uit. Fietsers worden tijdens de werkzaamheden via de busbaan geleid. De bus rijdt met het overig verkeer mee. Er wordt zowel aan de kant van de Burgemeester ter Pelkwijklaan als de Israëlslaan gewerkt


Smakkelaarshoek en -kade en Sijpesteijntunnel afsluiting fietspad

Aanleg fietspad Smakkelaarshoek en – kade

Datum uitvoering: 12,13 en 14 april 2021, daarna tot 22 april afrondende werkzaamheden bij fietspad Smakkelaarskade.

De ingang van de Stationspleinstalling is dicht op 12,13 en 14 april. Fietsers kunnen de stalling in en uit via Moreelsehoek. Voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.
Meer info op: cu2030.nl/pagina/verkeershinder

Aanleg fietspad Smakkelaarshoek tot aan Sijpestijntunnel

Datum uitvoering: 19 april tot en met 12 mei 2021.

De Sijpesteijntunnel is in deze periode dicht voor fietsers.  Fietsverkeer wordt omgeleid via de Leidseveertunnel en Daalsetunnel. Voetgangers kunnen de werkzaamheden passeren.
Meer info op: cu2030.nl/pagina/verkeershinder


Sorbonnelaan: werkzaamheden riool en asfalt

Datum uitvoering:18 januari 2021 tot en met half april 2021

Werkzaamheden aan het riool en het aanbrengen van nieuw asfalt.

Tijdens de werkzaamheden is de Sorbonnelaan afgesloten voor autoverkeer. Er wordt een omleiding ingesteld.

Lees meer over de werkzaamheden Sorbonnelaan


Zeeheldenbuurt: nieuwe inrichting

Datum uitvoering: april 2020 tot en met maart 2022
Het aanleggen van een hemelwaterriool


Ring Utrecht

Werkzaamheden op de ring van Utrecht.

Plan je route via goedopweg.nl


Hulp en contact Verkeershinder

Telefoon

030 - 286 70 89

E-mail

tijdelijkeverkeersmaatregelen@utrecht.nl