Verkeershinder

Op meerdere plekken werken we aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Voor zo weinig mogelijk overlast tijdens werkzaamheden zorgen we voor omleidingsroutes. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

Overlast bij wegwerkzaamheden? Meld het ons

We werken flink aan de weg. Zo werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Natuurlijk proberen we voor zo weinig mogelijk overlast te zorgen. Helaas lukt dat niet altijd. Staat een omleiding niet goed aangegeven? Hebt u overlast van obstakels op de weg of vindt u een tijdelijke situatie niet overzichtelijk? Hebt u vragen of tips? U kunt 24/7 een melding doen. We kijken dan hoe het beter kan.

Verkeershinder in uitvoering of gepland

Ahornstraat en omgeving: werk aan riool

Uitvoering: april 2023 tot en met april 2024

In de Ahornstraat en omgeving zijn werkzaamheden aan het riool. Dit gebeurt in verschillende fases. Soms zijn straten afgesloten. Met borden geven we dan omleidingen aan.

Meer over de werkzaamheden aan riool in Ondiep


Burgemeester Norbruislaan: renovatie woningen

Uitvoering: juni 2024 t/m december 2025

Woonin renoveert 135 woningen aan de Burgemeester Norbruislaan. Gemotoriseerd verkeer heeft doorgang. Langzaam verkeer leiden we om de werkzaamheden heen.


Damstraat: afsluiting vanaf 26 februari tot midden maart

Vanaf 26 februari tot naar verwachting 22 maart 2024 sluiten we de hele Damstraat af en leiden we al het auto- en fietsverkeer om. De aannemer legt dan onder het kruispunt van de Damstraat en Kanaalstraat nieuwe aansluitingen voor het riool. Ze werken in een groot werkvak, waardoor het auto- en fietsverkeer er niet langs kan. Te voet kunt u wel bij de winkels en woningen aan de Damstraat komen. We geven met borden in de wijk de tijdelijke rijroute aan en zetten verkeersregelaars in.

Lees meer over de werkzaamheden in de omgeving van de Damstraat


Dorpsstraat: onderhoud asfalt

Uitvoering: 8 april tot en met 12 april 2024

We vervangen/onderhouden het asfalt van een gedeelte van de Dorpsstraat tussen de kruising met de Camphuysenstraat en de Parkweg.

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen.


Europalaan-Noord: nieuwe inrichting

Uitvoering: 15 januari 2024 tot en met september 2024

De Europalaan-Noord krijgt een nieuwe inrichting tussen het Anne Frankplein en het Europaplein.

Meer over project Europalaan-Noord


Europalaan-Noord, parallelweg

Uitvoering: van eind februari tot en met eind april 2024

Stedin en Vitens gaan samen nieuwe leidingen aanleggen langs de parallelweg van de Europalaan Noord. Tijdens de werkzaamheden zijn er afsluitingen. We leiden het verkeer om.


Galecopperbrug: onderhoud

Uitvoering: Half 2022 tot begin 2025

De Galecopperbrug krijgt nieuwe stalen kabels (tuien).

Meer over dit onderhoud op de website Galecopperbrug
 


't Goylaan-Linschotensingel: kruising opnieuw inrichten

Uitvoering: april 2024 tot en met juni 2024

De kruising Linschotensingel-’t Goylaan krijgt een nieuwe inrichting. Dit is nodig door verkeersdrukte op de kruising.

Meer over vernieuwen kruising Linschotensingel-’t Goylaan

 


Jaarbeurs

Duurt het hele jaar

Er zijn beurzen en evenementen in de Jaarbeurs. Hierdoor kan het drukker zijn in de omgeving.

Agenda en meer informatie


Jutfaseweg opnieuw inrichten

Uitvoering: Half mei 2024 tot en met half mei 2025

We richten de Jutfaseweg vanaf half mei 2024 opnieuw in.

Meer informatie over opnieuw inrichten Jutfaseweg


Kanaalstraat, Damstraat: opnieuw inrichten

Uitvoering: september 2024 tot en met juni 2025

De Kanaalstraat en Damstraat krijgen een nieuwe inrichting. Door de werkzaamheden zijn de Kanaalstraat en de Damstraat minder bereikbaar voor verkeer.

Meer over het project Kanaalstraat, Damstraat


Laan van Chartroise: vergroening van de buurt

Uitvoering: 4 maart tot en met 29 maart 2024

Werkzaamheden om de buurt groener te maken. Tijdens het onderhoud aan het asfalt aan de Laan van Chartroise is er een om-en-om-regeling. Er zijn dan verkeersregelaars. We sluiten de weg niet af.


Lange Jufferstraat: vervangen riool

Uitvoering: mei 2024 tot en met maart 2025

We vervangen het riool in de Lange Jufferstraat, Keizerstraat, Kloksteeg en de Korte Jufferstraat.

Meer over vervangen riool Lange Jufferstraat

 


Lomanlaan

Uitvoering: januari 2024 tot en met december 2026

Aan de Lomanlaan worden 2 woontorens gebouwd. Tijdens de bouwwerkzaamheden zijn er verkeersmaatregelen voor het doorgaande verkeer.

Meer over project Lomanlaan


Majellaknoop: opnieuw inrichten

Uitvoering: juni 2024 tot en met augustus 2025

De majellaknoop krijgt een nieuwe inrichting. Deze werkzaamheden zijn onderdeel van project de Westelijke Stadsboulevard.

Meer over het project Westelijke Stadsboulevard


Meerndijk: onderhoud asfalt

Uitvoering: 6 maart tot en met 22 maart 2024

Fase 1, 6 maart tot en met 15 maart

Asfalt rotonde Mauritslaan-Gouvernantelaan tot en met de C.H. Letchertweg.

Fase 2, 18 maart tot en met 22 maart

Asfalt kruising met de Oranjelaan.

Meer over de werkzaamheden


Merwedekanaal-Overvecht (MK-OV): werkzaamheden Eneco

Uitvoering: januari 2023 tot en met januari 2025

Tussen het Merwedekanaal en Overvecht legt Eneco nieuwe leidingen aan. Deze leiding noemen we: MK-OV. Het kan zijn dat we hiervoor het verkeer moeten omleiden. Dit geven we duidelijk aan met verkeersborden.

Meer over project MK-OV op de website van Eneco


Nicolaas Beetsstraat

Uitvoering: van 21 augustus 2023 tot en met 21 juli 2024

Het gerechtsgebouw aan de Catharijnesingel wordt gerenoveerd.

De Nicolaas Beetsstraat kan korte tijd afgesloten zijn voor aan- en afvoer van materieel. Dit gebeurt niet meer dan 1 keer per week.


Noordelijke Randweg Utrecht: opnieuw inrichten

Uitvoering in meerdere fasen:

  • Robert Kochplein: september 2024 tot en met midden oktober 2024
  • Ghandiplein: medio oktober 2024 tot en met midden november 2024

Meer over project Noordelijke Randweg Utrecht


Omloop en Laan van Chartroise

Uitvoering: november 2023 tot en met december 2025

Aan de Omloop en Laan van Chartroise komen nieuwe woningen. Tijdens de bouw kan er verkeershinder zijn voor doorgaand verkeer.

Meer over project Omloop-Laan van Chartroise


Rijksstraatweg: onderhoud asfalt

Uitvoering: 29 april tot en met 4 mei 2024

Het asfalt van de Rijksstraatweg onderhouden/vervangen we in diverse fases tussen busstation De Meern-Oost en de Europaweg.

Tijdens de werkzaamheden zijn er omleidingen.

 


Ring Utrecht: onderhoud asfalt

Onderhoud van het asfalt aan de A2, A12 en A27 rondom Utrecht.

Kijk voor reisinformatie op rwsverkeersinfo.nl. Voor andere manieren van reizen, zoals gebruik van ov, deelvervoer en P+R en andere adviezen kijk je op verkeersverwachtingen.nl.


Simplonbaan en Furkabaan: werkzaamheden

Uitvoering: september 2023 tot en met februari 2024

Vanaf 18 september starten werkzaamheden langs de Simplonbaan en de Furkabaan. Verkeersregelaars zorgen dat het verkeer om de beurt langs het werk kan rijden.

Meer over de werkzaamheden


Willem Dreeslaan

Uitvoering: 18 september 2023 tot en met 20 december 2024

Voor de nieuwbouw wordt in de Willem Dreeslaan éénrichtingsverkeer ingesteld en wordt de Idenburgstraat afgesloten.

Verkeer wordt ter plaatse omgeleid.


Wittevrouwen-Gildstraat en omgeving: verwijderen en vervangen gasleidingen

Uitvoering: augustus 2023 tot en met februari 2024

In opdracht van Stedin worden oude gasleidingen weggehaald. Waar het nodig is komen nieuwe gasleidingen terug.


Hulp en contact Verkeershinder