Verkeer Verkeershinder

Op meerdere plekken in Utrecht werken we aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Om overlast tijdens werkzaamheden te beperken zorgen we voor omleidingsroutes. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

Overlast bij wegwerkzaamheden? Meld het via utrecht.slimmelden.nl

In Utrecht wordt flink aan de weg gewerkt. Zo werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Natuurlijk proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Helaas lukt dat niet altijd. Staat een omleiding niet goed aangegeven? Hebt u overlast van obstakels op de weg of vindt u een tijdelijke situatie niet overzichtelijk? Hebt u vragen of tips? Laat het ons 24/7 weten via utrecht.slimmelden.nl. We kijken dan hoe het beter kan.

Actuele verkeershinder

Amsterdamsestraatweg: vervangen gasleiding

Datum uitvoering: 15 februari 2021 tot en met februari 2022

Het vervangen van gasleidingen waarbij het fietspad is afgesloten. Als alternatieve fietsroute adviseren we de 2e Daalsedijk. We beginnen aan de kant van de Geraniumstraat en werken in fasen richting het spoorviaduct.


Brailledreef: opnieuw inrichten gebied

Datum uitvoering: 2 april 2019 tot en met 29 april 2022

Door bouwwerkzaamheden bij centrum Overvecht is het fietspad aan de Brailledreef afgesloten voor het doorgaande fietsverkeer. Het gaat om het gedeelte tussen de Einsteindreef en Zamenhofdreef. Fietsverkeer wordt omgeleid.

Meer over de werkzaamheden bij centrum Overvecht


Burgemeester Reigerstraat: kabel- en leidingwerkzaamheden

Datum uitvoering: 22 februari tot en met 1 oktober 2021

Voor het opnieuw inrichten van de straat voeren we eerst kabel- en leidingwerkzaamheden uit. Voor gemotoriseerd verkeer zijn er omleidingsroutes. Fietsers en voetgangers kunnen langs de werkzaamheden.

Meer over werkzaamheden Burgemeester Reigerstraat


Croeselaan: herinrichting

Datum uitvoering 10 mei tot en met augustus 2021

Het herinrichten van de Croeselaan tussen de Van Zijstweg en de Van der Goesstraat-Veilingstraat.

Meer over werkzaamheden Croeselaan


De Meernbrug: vervangen slijtlaag fietspad

Datum uitvoering: 9 augustus tot en met 29 augustus 2021

Rijkswaterstaat vervangt de slijtlaag van het fietspad op de Meernbrug. Het fietspad wordt afgesloten en er wordt een omleiding ingesteld via de Dafne Schippersbrug en de Prins Clausbrug.


Helling

Datum uitvoering: 11 januari tot en met 17 september 2021

Aanleg hemelwaterriool en vernieuwing straat

Meer over werkzaamheden Helling


Prins Clausbrug; onderhoudswerkzaamheden

Datum uitvoering: 21 juni tot en met 12 november 2021

Onderhoudswerkzaamheden aan de boven- en onderkant van de brug. Bij afsluiting van het voet- en fietspad worden voetgangers en fietsers via de andere kant van de brug geleid. Bij hinder voor auto wordt er via de busstrook gereden of via de andere zijde van de brug met behulp van verkeersregelaars. Bij de fase waarbij de busbanen zijn afgesloten, rijdt de bus via de rijstrook voor gemotoriseerd verkeer.


Ring Utrecht

Werkzaamheden op de ring van Utrecht.

Plan je route via goedopweg.nl


Veldhuizen: vervangen riool

Datum uitvoering: 26 oktober 2020 t/m december 2021

Het vernieuwen van het riool in de Laak, Gaag, Dintel, Wiericke, Angstel, Does, Waver en Drecht.

Meer over werkzaamheden Veldhuizen


Zeeheldenbuurt: nieuwe inrichting

Datum uitvoering: april 2020 tot en met maart 2022

Het aanleggen van een hemelwaterriool.

Meer over werkzaamheden Zeeheldenbuurt


Hulp en contact Verkeershinder

Telefoon

030 - 286 70 89

E-mail

tijdelijkeverkeersmaatregelen
@utrecht.nl