Verkeer Verkeershinder

Op meerdere plekken in Utrecht werken we aan een mooie, gezonde en bereikbare stad. Tijdens werkzaamheden en evenementen kan verkeershinder ontstaan. Om overlast tijdens werkzaamheden te beperken zorgen we voor omleidingsroutes. Ook stemmen we werkzaamheden en evenementen op elkaar af.

Overlast bij wegwerkzaamheden? Meld het via utrecht.slimmelden.nl

In Utrecht wordt flink aan de weg gewerkt. Zo werken we aan een gezonde, aantrekkelijke en bereikbare stad. Natuurlijk proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Helaas lukt dat niet altijd. Staat een omleiding niet goed aangegeven? Hebt u overlast van obstakels op de weg of vindt u een tijdelijke situatie niet overzichtelijk? Hebt u vragen of tips? Laat het ons 24/7 weten via utrecht.slimmelden.nl. We kijken dan hoe het beter kan.

Actuele verkeershinder

Breedstraat, Van Asch van Wijckskade, Jacobijnenstraat, Jacobskerkhof, Waterstraat

Datum van uitvoering: 10 januari tot en met mei 2022

Stedin en Vitens werken aan kabels- en leidingen.
Vanaf 10 januari t/m 11 januari wordt er gewerkt op de Van Asch van Wijckskade.

Fietsers worden omgeleid via Lange Lauwerstraat, auto’s via de Breedstraat.


Burgemeester Reigerstraat: nieuwe inrichting

Datum uitvoering: 1 november tot en met april 2022

We richten de straat opnieuw in. Tijdens de werkzaamheden hebben fietsers en voetgangers doorgang. Het doorgaande verkeer leiden we om, bestemmingsverkeer is mogelijk.
In een aantal korte fases sluiten we de Burgemeester Reigerstraat af.

Meer info over de bereikbaarheid en werkzaamheden Nachtegaalstraat en Burgemeester Reigerstraat


Catharijnesingel Zuid: werkzaamheden riolering en aansluitend herinrichting

Datum uitvoering: 20 september 2021 – zomer 2022

Vanaf maandag 10 januari werken we aan het riool op en rond het kruispunt bij de Bartholmeusbrug. Er komen afzettingen op de weg, maar het verkeer kan gewoon doorrijden. Wel gaan de verkeerslichten op het kruispunt Catharijnesingel/Bartholomeusbrug uit. Vanwege veiligheid sluiten we Nicolaas Beetstraat aan de kant van de Catharijnesingel tot eind februari af. Dit scheelt een extra verkeersstroom op de Catharijnesingel.

Meer info over de werkzaamheden op de website van cu2030.nl


Industriehavenbrug

Datum uitvoering: 17 januari tot en met 4 februari 2022

De brug wordt afgesloten voor onderhoud. Fietsers worden omgeleid via Spinozaweg, Cartesiusweg, Nijverheidsweg.


Nedereindseweg: verbeteren waterdoorgang

Datum uitvoering: 17 tot en met 21 januari en 24 tot en met 28 januari 2022

Werkzaamheden aan de waterdoorgangen waardoor de Nedereindseweg is afgesloten voor gemotoriseerd en landbouw verkeer. Dit verkeer wordt omgeleid.

Meer informatie over Nedereindseweg: verbeteren waterdoorgang


Prins Clausbrug; onderhoudswerkzaamheden

Datum uitvoering: 21 juni 2021 tot en met 31 januari 2022

Onderhoudswerkzaamheden aan de boven- en onderkant van de brug. Bij afsluiting van het voet- en fietspad worden voetgangers en fietsers via de andere kant van de brug geleid. Bij hinder voor auto wordt er via de busstrook gereden. Of via de andere zijde van de brug met behulp van verkeersregelaars. Bij de fase waarbij de busbanen zijn afgesloten, rijdt de bus via de rijstrook voor gemotoriseerd verkeer.


Ring Utrecht

Werkzaamheden op de ring van Utrecht.

Plan je route via goedopweg.nl


Zeeheldenbuurt: nieuwe inrichting

Datum uitvoering: april 2020 tot en met september 2022

Het aanleggen van een hemelwaterriool.

Meer over werkzaamheden Zeeheldenbuurt


Hulp en contact Verkeershinder