Werkspoor, invoeren betaald parkeren

Vanaf 1 november 2023 is er betaald parkeren in gebied Werkspoor. De gemeenteraad heeft dit besloten, omdat de nieuwe woonwijk Cartesius ernaast komt. Het betaald parkeren gaat gelden van maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 11.00 uur. Buiten deze tijden is parkeren gratis.

Gebied

Betaald parkeren geldt vanaf 1 november 2023 in de volgende straten.

  • Deel Cartesiusweg  
  • Gietijzerstraat
  • Havenweg  
  • Keulsekade
  • Nijverheidskade
  • Nijverheidsweg
  • Schaverijstraat
  • Tractieweg
  • Vlampijpstraat
  • Walserijstraat

Tijden betaald parkeren

Maandag tot en met zaterdag van 6.00 tot 11.00 uur.

Kosten kort parkeren

Bekijk de kosten (zone B1)

Parkeervergunning aanvragen

Bewoners en ondernemers kunnen vanaf 4 oktober 2023 een parkeervergunning aanvragen.

Aanvragen parkeervergunning bewoner

Aanvragen parkeervergunning bedrijf

Kosten parkeervergunning
Soort parkeervergunningKosten per 3 maanden in 2023
1e parkeervergunning bewoner€ 37,17
2e parkeervergunning bewoner€ 92,94
1e parkeervergunning bedrijf€ 136,23
2e en elke volgende parkeervergunning bedrijf€ 272,43

De gemeenteraad stelt eind 2023 de nieuwe tarieven voor 2024 vast. Als u een vergunning hebt, dan krijgt u daarover een bericht. De nieuwe tarieven komen ook op utrecht.nl/parkeerkosten te staan.

Perkeerkorting voor bezoek aanvragen

Bewoners kunnen gratis ‘parkeerkorting voor bezoek’ aanvragen vanaf 4 oktober 2023. Hiermee krijgt u 50% korting op de parkeerkosten van uw bezoek. Er bestaat ook een kortingsregeling voor mantel- en thuiszorg en kraamzorg.

Aanvragen parkeerkorting voor bezoek

Aanvragen parkeerkorting mantel-/thuiszorg

Aanvragen parkeerkorting kraamzorg

Eigen parkeerplek of (gedeelde) garage

Hebt u een eigen parkeerplek of garage? Of deelt u een garage of parkeerterrein? Dan kunt u geen 1e parkeervergunning aanvragen. U mag wel 2e of een extra parkeervergunning aanvragen. Een 2e parkeervergunning kost meer dan de 1e parkeervergunning.

Lees meer over eigen of gedeelde parkeerplekken

Extra vergunningen aanvragen

Bewoners en bedrijven krijgen bij het invoeren van betaald parkeren te maken met een nieuwe situatie en nieuwe regels. Daarom kunnen bewoners en bedrijven 1 keer extra vergunningen aanvragen.

Bewoners kunnen naast een 1e en 2e, ook een 3e of 4e vergunning aanvragen. Bedrijven kunnen maximaal 6 vergunningen extra aanvragen boven op het aantal waarop het bedrijf recht heeft. Hoeveel dat is, staat op utrecht.nl/parkerenbedrijf.

Manier van toewijzen vergunningen

Wij beginnen met het toewijzen van alle 1eparkeervergunningen. Daarna alle 2e vergunningen en vervolgens de extra vergunningen. Als u een 2e vergunning en/of extra vergunningen aanvraagt, dan hoort u uiterlijk in de week van 30 november 2023 of u deze vergunning(en) krijgt. Dit is afhankelijk van de ruimte die er is op straat. We loten niet en maken geen wachtlijst voor extra vergunningen.

Parkeervergunning gehandicapten aanvragen

Hebt u een gehandicaptenparkeerkaart? Dan hebt u een parkeervergunning nodig om te parkeren op de plekken waar u moet betalen. Deze parkeervergunning is gratis.

Aanvragen parkeervergunning gehandicapten

Abonnement voor openbare parkeergarage of P+R aanvragen

Misschien is het voor u een optie om uw auto te parkeren in een openbare parkeergarage of in een P+R in de stad. Hiervoor kunt u een abonnement goedkoper dan een parkeervergunning op straat.  

Bekijk de mogelijkheden voor abonnementen op openbare parkeergarages en P+R

Deelvervoer

Steeds meer mensen kiezen voor een deelauto of deelfiets. We werken hard om het aantal mogelijkheden steeds meer uit te breiden. Kijk op utrecht.nl/deelt wat de mogelijkheden zijn voor deelauto’s, deelfietsen en deelbakfietsen in uw buurt.

Wat ging hieraan vooraf

In oktober 2019 heeft de gemeenteraad besloten betaald parkeren in te voeren in de buurten rondom de nieuwe wijk Cartesius. Dit om de bouw van de woonwijk Cartesiusdriehoek mogelijk te maken. In deze woonwijk komt weinig ruimte voor auto's. De buurten waar het om gaat zijn de Schepenbuurt, Cartesiusweg en het Werkspoorkwartier. In de wijk Cartesius, in Schepenbuurt en aan de Cartesiusweg is betaald parkeren ingevoerd vanaf 1 mei 2023.

Met de bewoners van de Schepenbuurt en de Cartesiusweg is overleg geweest over hoe betaald parkeren zou worden ingevoerd. Hier zijn ook de tijden voor betaald parkeren uitgekomen, die ook gaan gelden voor Werkspoor. Voor de bedrijven in Werkspoor is overlegd met de Bedrijvenkring Cartesiusweg (BKC).

In de buurten rondom het Werkspoorkwartier is inmiddels betaald parkeren ingevoerd. In het najaar gaan de plannen voor betaald parkeren in de hele stad naar de gemeenteraad voor behandeling. Daarom hebben we besloten om vanaf 1 november ook in Werkspoor betaald parkeren in te voeren. We hebben gekozen voor deze datum, zodat bedrijven meer tijd hebben om eventuele voorbereidingen te treffen. De gemeente blijft in gesprek met de BKC over verkeersveiligheid en de wens om Werkspoor te vergroenen.

Handhaving

Vanaf 1 december 2023 controleren de handhavers van de gemeente op het betaald parkeren in de buurt. Dat doen zij met scanauto’s. Ze controleren ook op foutparkeren. Automobilisten die geen parkeergeld hebben betaald, krijgen een boete.

Hulp en contact Parkeren

Postadres

Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Afdeling Vergunningen
Postbus 8406
3503 RK  Utrecht