Nieuwe bestemmingsplannen (bekendmakingen)

Als wij een nieuw bestemmingsplan maken, dan laten wij dat weten via de bekendmakingen op deze pagina. U kunt de nieuwe bestemmingsplannen bekijken en u kunt uw mening erover geven.

Bij de bekendmaking ziet u:

  • wanneer en hoe u het bestemmingsplan kunt bekijken (het plan ligt dan 'ter inzage')
  • hoe u uw mening over het plan kunt geven, tijdens de periode dat het plan ter inzage ligt

Aanmelden om op de hoogte te blijven van bestemmingsplannen in uw buurt

Bekendmakingen bestemmingsplannen

Vooraankondiging bestemmingsplan

De planning in de vooraankondiging is een inschatting op dat moment. Het kan zijn dat we de planning niet halen. De tekst in de vooraankondiging passen we dan niet aan.

Ontwerp 1e wijziging Omgevingsverordening

Vastgesteld uitwerkingsplan

Bekendmakingen van andere ruimtelijke plannen

Omgevingsvisie en milieueffectrapportage

Hulp en contact Bestemmingsplannen

Nieuwe bestemmingsplannen bekijken

(Plannen die 'ter inzage' liggen)

Begane grond van het stadskantoor
Stadsplateau 1, Utrecht

Maandag t/m vrijdag, 9.00-17.00 uur

Afspraak niet nodig