BouwenBouwprojecten

hijskranen

Utrecht verwacht in 2030 ongeveer 410.000 inwoners te hebben. Daarom bouwen we de komende jaren duizenden woningen. Ook de leefbaarheid vinden we belangrijk. Daarom investeren we flink in de openbare ruimte en voorzieningen.

Voor elk gebied in de stad hebben wij een eigen gebiedsmanager of ruimtelijk regisseur aangewezen. De gebiedsmanager of ruimtelijk regisseur begeleidt alle projecten van initiatief tot uitvoering. Wilt u een locatie (her)ontwikkelen, bijvoorbeeld een kantoor verbouwen tot appartementen? Dan kunt u contact opnemen met de gebiedsmanager of ruimtelijk regisseur.

Onderstaande bouwprojecten hebben een eigen website.

Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling

Om de voortgang en de financiële stand van zaken van alle ruimtelijke projecten in beeld te brengen is voor de gemeenteraad het Meerjarenperspectief Stedelijke Ontwikkeling (MPSO) opgesteld. De projecten zijn per wijk beschreven.

Het gaat om grondexploitatieprojecten, particuliere initiatieven (van bijvoorbeeld een ontwikkelaar, corporatie, eigenaar of groep bewoners) en openbare ruimte projecten, die de komende jaren ontwikkeld worden. In het MPSO zijn ook de ontwikkelingen op de woningmarkt en de prognoses voor de komende jaren opgenomen.

Uw mening